Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreerib algatuse „Lõpp 8% Euroopa elanike nälgimisele!“

Brüssel, 18. juuli 2018

Täna registreeris volinike kolleegium Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp 8% Euroopa elanike nälgimisele!“.

Kavandatud kodanikualgatuse eesmärgiks on muuhulgas „panna valitsused nälgimise probleemiga tegelema“ ja „toonitada valitsuste vastutust probleemi kõrvaldamisel.“ Algatuse korraldajad on koostanud üksikasjaliku loetelu meetmete kohta, millega seoses nad kutsuvad komisjoni üles tegema seadusandlikke ettepanekuid. Nende hulgas on toidutalongide süsteemi loomine ja põllumajandustoodete tuletisinstrumentide turu reform, samuti uus toidujäätmete klassifitseerimissüsteem koos seonduvate eesmärkide ja töötlemiseeskirjadega.

Komisjoni otsus algatus registreerida puudutab üksnes ettepaneku õiguslikku vastuvõetavust. Komisjon ei ole selles etapis analüüsinud algatuse sisu.

Algatus registreeritakse 19. juulil 2018 ja pärast seda on korraldajatel aega üks aasta, et koguda allkirju selle toetuseks. Kui algatus kogub aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon otsustama oma edasise tegevuse üle kolme kuu jooksul. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse tegemise võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta.

Pärast seda, kui kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud vähemalt üks miljon inimest ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekut õigusakti kohta valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Vastuvõetavuse tingimused on ette nähtud Euroopa kodanikualgatuse määrusega. Nende kohaselt peab olema täidetud järgmine: kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepanekut; algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ning algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud algatuse „Lõpp nälgimisele!“ täistekst

Muud Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Euroopa kodanikualgatuse määrus

Euroopa kodanikualgatuse foorum

Lisa – Algatuse „Lõpp nälgimisele!“ raames esitatud peamised ettepanekud

Korraldajad on esitanud üksikasjalikud taotlused seoses meetmetega, mille võtmist nad komisjonilt oma ettepanekuga soovivad. Need on veebis kättesaadavad siin. Taotlused on jagatud järgmise viie pealkirja alla:

  1. juurida välja toidu raiskamine ja kindlustada kahe aastaga 44 miljonit tonni toitu;
  2. kehtestada finantstehingute maks, millest saadaks aastas 30 miljardit eurot tulu;
  3. näljaprobleemi peab lahendama avalik võim, mitte heategevusorganisatsioonid;
  4. ettepanek seoses toiduainetega spekuleerimisega;
  5. ettepanek kvaliteedi kohta.

 

IP/18/4565

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar