Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Да спрем глада при 8% от европейското население“

Брюксел, 18 юли 2018 r.

Днес колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира Европейска гражданска инициатива, озаглавена „Да спрем глада при 8 % от европейското население“.

Предложената гражданска инициатива има за цел да подтикне правителствата да се заемат с проблема с гладуването и да подчертае тяхната отговорност за изкореняване на проблема. Организаторите на инициативата са изготвили подробен списък с действия, във връзка с които призовават Комисията да приеме законодателни предложения. Действията варират от създаване на програма за ваучери за храна до реформа на пазарите на деривати, свързани със селскостопански продукти, и включват също нова система за класифициране на хранителните отпадъци със съответни цели и правила за преработка.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала съдържанието.

Регистрацията на тази инициатива ще се състои на 19 юли 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от най-малко седем различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на регламента относно Европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Регламентът относно Европейската гражданска инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената Европейска гражданска инициатива „Да спрем глада“

Други Европейски граждански инициативи, за които понастоящем се събират подписи

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива

Регламент относно Европейската гражданска инициатива

Форум на Европейската гражданска инициатива

Приложение — Основни предложенията на инициативата „Да спрем глада“

Организаторите на инициативата представиха подробни искания за действия от страна на Комисията в предложението си, което е достъпно тук. Исканията са групирани в пет категории:

  1. Премахване на културата на разхищение, за да се генерират 44 милиона тона храна в рамките на две години.
  2. Въвеждане на данък върху финансовите сделки, за да се генерират 30 милиарда евро годишно.
  3. Проблемът с глада следва да бъде разрешен от публичните органи, а не от благотворителни организации.
  4. Предложение във връзка със спекулацията с хранителни продукти.
  5. Предложение във връзка с качеството.

 

IP/18/4565

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar