Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izstop Združenega kraljestva: Evropska komisija je objavila sporočilo o pripravah na izstop Združenega kraljestva iz EU

Bruselj, 19. julija 2018

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, v katerem opisuje delo v zvezi s pripravami na vse vrste izida izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Združeno kraljestvo bo 30. marca 2019 izstopilo iz Evropske unije in postalo tretja država. To bo imelo posledice za državljane, podjetja in uprave tako v Združenem kraljestvu kot v EU. Te posledice segajo od novih kontrol na zunanji meji EU z Združenim kraljestvom, prek veljavnosti licenc, potrdil in dovoljenj, izdanih v Združenem kraljestvu, vse do drugačnih pravil o prenosu podatkov.

V današnjem besedilu so države članice in zasebni subjekti pozvani, naj pospešijo priprave, sporočilo pa je bilo pripravljeno na poziv Evropskega sveta (člen 50) iz prejšnjega meseca, da se poveča pripravljenost na vseh ravneh in na vse vrste izida.

Čeprav si EU dan in noč prizadeva za dosego dogovora, ki bi zagotovil urejen izstop, bo izstop Združenega kraljestva ne glede na to, ali bo sprejet dogovor ali ne, nedvomno povzročil motnje, na primer v dobavnih verigah za podjetja. Ker še vedno ni gotovo, da bo na datum izstopa v veljavi ratificiran sporazum o izstopu ali kakšna bo njegova vsebina, potekajo tudi priprave na to, da bi bile institucije EU, države članice in zasebne stranke pripravljene na izstop Združenega kraljestva. V vsakem primeru pa Združeno kraljestvo po izstopu tudi ob sklenjenem sporazumu ne bo več država članica, tako da ne bo imelo več enakih ugodnosti kot članice. Zato je pripravljenost na to, da bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, bistvenega pomena tudi v primeru sporazuma med EU in Združenim kraljestvom.

Za priprave na izstop Združenega kraljestva pa niso odgovorne le institucije EU. Gre za skupna prizadevanja na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni, pri katerih sodelujejo zlasti gospodarski subjekti in druge zasebne stranke. Prav vsi moramo zdaj pospešiti priprave na vse morebitne scenarije in prevzeti odgovornost za svoj položaj.

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet, da namerava zapustiti Evropsko unijo. Razen če ne bo z ratificiranim sporazumom o izstopu določen drug datum ali če Evropski svet v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji in po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se Pogodbi prenehata uporabljati pozneje, se bo celotno primarno in sekundarno pravo Unije za Združeno kraljestvo prenehalo uporabljati 30. marca 2019 ob 00:00h po srednjeevropskem času. Združeno kraljestvo bo takrat postalo tretja država.

Deležniki ter nacionalni organi in organi EU se morajo pripraviti na dva možna glavna scenarija:

  • Če bo sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019, se bo zakonodaja EU za Združeno kraljestvo in v njem nehala uporabljati 1. januarja 2021, tj. po prehodnem obdobju 21 mesecev.
  • Če sporazum o izstopu ne bo ratificiran pred 30. marcem 2019, ne bo prehodnega obdobja, zakonodaja EU pa se bo za Združeno kraljestvo in v njem nehala uporabljati s 30. marcem 2019. Ta scenarij se imenuje „scenarij brez dogovora“ ali „scenarij neurejenega izstopa“.

Komisija je v preteklem letu pregledala celoten pravni red Unije (zakonodajo EU), da bi preverila, ali so zaradi izstopa Združenega kraljestva potrebne kakršne koli spremembe. V ta namen je sprejela (in bo po potrebi tudi v prihodnje) posebne ciljno usmerjene zakonodajne predloge za zagotovitev, da pravila EU še naprej nemoteno delujejo v Uniji 27 držav članic tudi po izstopu Združenega kraljestva. Komisija je objavila tudi več kot 60 obvestil o pripravljenosti za posamezne sektorje, da bi javnost obvestila o posledicah izstopa Združenega kraljestva, če ne bo sklenjen sporazum o izstopu. Obe agenciji s sedežem v Londonu – Evropska agencija za zdravila in Evropski bančni organ – ter tudi drugi organi s sedežem v Združenem kraljestvu, kot je center za spremljanje varnosti Galileo, bodo do 30. marca 2019 zapustili Združeno kraljestvo, številne naloge, ki jih opravljajo organi Združenega kraljestva, pa bo treba prerazporediti iz te države.

Delo Komisije v zvezi s pripravljenostjo usklajuje Generalni sekretariat Komisije.

Več informacij:

Besedilo sporočila

Seznam zakonodajnih pobud v postopku sprejemanja v zvezi s „pripravljenostjo“

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti na brexit (vključno z „obvestili o pripravljenosti na brexit“)

Evropski svet (člen 50) – sklepi z dne 29. junija 2018

Smernice Evropskega sveta (člen 50) o okviru za prihodnje odnose EU z Združenim kraljestvom (23. marec 2018)

 

IP/18/4545

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar