Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Brexit: az Európai Bizottság közzétette az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésére irányuló felkészülésről szóló közleményt

Brüsszel, 2018. július 19.

Az Európai Bizottság ma közleményt fogadott el, amely az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének lehetséges változataira vonatkozó felkészülésre irányulóan folyamatban lévő munkát vázolja fel.

2019. március 30-án az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, és harmadik országgá válik. Ez az Egyesült Királyság, valamint az EU polgárai, vállalkozásai és közigazgatásai számára egyaránt következményekkel jár, amelyek az EU Egyesült Királysággal közös külső határán végzett új ellenőrzésektől az Egyesült Királyság által kibocsátott hasznosítási engedélyek, tanúsítványok és engedélyek érvényességén keresztül egészen az adattovábbításra vonatkozó új szabályokig terjednek.

A mai közlemény – az Európai Tanács (50. cikk) múlt havi, a felkészülés minden szinten történő, minden eshetőségre való erősítésére irányuló kérésére reflektálva – felszólítja a tagállamokat és a magánfeleket a felkészülés fokozására.

Habár az EU minden erejét megfeszítve azon dolgozik, hogy a rendezett kilépést biztosító megállapodás szülessen, az Egyesült Királyság kilépése kétségtelenül fennakadásokat okoz majd, például az üzleti ellátási láncokban, függetlenül attól, hogy születik-e megállapodás. Mivel még mindig nem biztos, hogy a kilépés napján rendelkezésre áll-e majd a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás, illetve hogy az mit tartalmaz majd, folyamatban vannak az előkészületek annak biztosítására, hogy az uniós intézmények, a tagállamok és a magánfelek fel legyenek készülve az Egyesült Királyság kilépésére. Mindenesetre – még ha megállapodás születik is – az Egyesült Királyság tagsága a kilépést követően megszűnik, ezért többé nem részesül a tagállamoknak járó előnyökből. Ezért kiemelkedő fontosságú felkészülni az Egyesült Királyság harmadik országgá válására még akkor is, ha megállapodás születik az EU és az Egyesült Királyság között.

Mindezzel együtt az Egyesült Királyság kilépésére való felkészülés nem csupán az uniós intézmények felelőssége, hanem uniós, nemzeti és regionális szintű közös erőfeszítésekre van szükség, amelyek a gazdasági szereplőkre és egyéb magánfelekre is kiterjednek. Most mindenkinek fokoznia kell a felkészülést valamennyi forgatókönyv tekintetében, és felelősséget kell vállalnia konkrét helyzetéért.

Háttér-információk

2017. március 29-én az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból való kilépési szándékát. 2019. március 30-án közép-európai idő szerint 00:00 órától kezdődően (a továbbiakban: a kilépés időpontja) az elsődleges és másodlagos uniós jog nem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás eltérő időpontot határoz meg, vagy ha az Európai Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban és az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag úgy határoz, hogy a Szerződések egy későbbi időponttól kezdve nem alkalmazandók. Az Egyesült Királyság ezt követően harmadik országgá válik.

Az érdekelt feleknek, valamint a nemzeti és uniós hatóságoknak ezért két lehetséges fő forgatókönyvre kell felkészülniük:

  • Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik, úgy az uniós jog 2021. január 1-jén, azaz a 21 hónapos átmeneti időszak után veszti hatályát.
  • Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt nem erősítik meg, úgy nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog 2019. március 30-tól veszti hatályát az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban. Ez a „nincs megállapodás” vagy „radikális szétválás” forgatókönyve.

A múlt év folyamán a Bizottság az uniós vívmányok egészét (az uniós joganyagot) áttekintette annak megvizsgálása céljából, hogy az Egyesült Királyság kilépésére tekintettel szükség van-e bármilyen változtatásra, valamint konkrét célzott jogalkotási javaslatokat fogadott el (és fog elfogadni szükség esetén) annak biztosítására, hogy az uniós szabályok az Egyesült Királyság kilépését követően továbbra is zökkenőmentesen működjenek a 27 tagú Unióban. A Bizottság emellett több mint 60 ágazatspecifikus felkészülési értesítést is közzétett, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot arról, milyen következményekkel jár, ha az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában lép ki az Unióból. Végezetül 2019. március 30-ig a két londoni székhelyű ügynökség – az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bankhatóság –, valamint az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező egyéb szervek, például a Galileo Biztonsági Megfigyelőközpont, elhagyják az Egyesült Királyságot, és az Egyesült Királyság hatóságai által végzett feladatokat ugyancsak át kell helyezni az Egyesült Királyságból.

A Bizottság felkészülési munkáját a Bizottság Főtitkársága koordinálja.

További információk:

A közlemény szövege:

A felkészülésre vonatkozóan folyamatban lévő jogalkotási kezdeményezések listája

– Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja (ahol megtalálhatóak a „brexitfelkészülési értesítések”)

Európai Tanács (50. cikk) – 2018. június 29-i következtetések

Az Európai Tanács (50. cikk) iránymutatásai az EU és az Egyesült Királyság közötti leendő viszonyrendszer keretéről (2018. március 23.)

 

IP/18/4545

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar