Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: Euroopan komissio kertoo, miten brexitiin on valmistauduttava

Bryssel 19. heinäkuuta 2018

Euroopan komissio on tänään julkaissut tiedonannon, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta on valmistauduttava ottamalla huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot.

Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta 30. maaliskuuta 2019, minkä jälkeen siitä tulee ns. kolmas maa. Tästä aiheutuu seurauksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU:ssa. Tällaisia seurauksia ovat esimerkiksi EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisellä uudella ulkorajalla käyttöönotettavat tarkastukset, Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien erilaisten lupien ja todistusten pätevyyteen liittyvät ongelmat ja tiedonsiirtoja koskevat uudet edellytykset.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa jäsenvaltioita ja yksityisiä tahoja kehotetaan tehostamaan valmistelutoimiaan kaikilla tasoilla ja kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin varautuen, kuten Eurooppa-neuvosto (50 artikla) kesäkuussa muistutti.

Vaikka EU tekee ahkerasti työtä varmistaakseen, että ero tapahtuu hallitusti, brexitistä aiheutuu epäilemättä häiriöitä esimerkiksi yritysten toimitusketjuille riippumatta siitä, tapahtuuko se erosopimuksen perusteella vai ei. Vieläkään ei varmasti tiedetä, saadaanko erosopimus tehtyä ja ratifioitua ajoissa tai mitkä tällaisen sopimuksen ehdot olisivat. Siksi valmisteluissa pyritään varmistamaan, että EU:n toimielimet, jäsenvaltiot ja yksityiset tahot ovat valmiit Yhdistyneen kuningaskunnan eroon. Vaikka sopimus saataisiinkin aikaan, eron jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää EU:n jäsenvaltio eikä voi siten nauttia samoista eduista kuin nyt. Siksi on erittäin tärkeää valmistautua siihen, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.

Brexit-valmistelut eivät ole kuitenkaan yksinomaan EU:n toimielinten vastuulla. Kyseessä on sekä EU:n että jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten viranomaisten yhteinen tehtävä, johon myös talouden toimijoiden ja muiden yksityisten tahojen on osallistuttava. Kaikkien on valmistauduttava eroon ja varauduttava kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin ottamalla vastuu omasta tilanteestaan.

Tausta

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista. EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jollei ratifioidussa erosopimuksessa määrätä eri päivämäärästä tai jollei Eurooppa-neuvosto päätä yksimielisesti ja yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa myöhemmästä päivämäärästä (ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohta). Eroamispäivän jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ns. kolmas maa, joka ei enää kuulu Euroopan unioniin.

Siksi sidosryhmien sekä kansallisten ja EU:n viranomaisten on varauduttava kahteen todennäköisimpään lopputulokseen:

  • Jos erosopimus on ratifioitu ennen eroamispäivää (30.3.2019), EU:n oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa 1. tammikuuta 2021, 21 kuukautta kestävän siirtymäkauden jälkeen.
  • Jos erosopimusta ei ole ratifioitu ennen eroamispäivää (30.3.2019), siirtymäkautta ei tule. EU:n oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa heti 30. maaliskuuta 2019. Tätä tarkoitetaan silloin kun puhutaan tilanteesta, jossa sopimusta ei ole, tai putoamisesta tyhjän päälle.

Komissio on kuluneen vuoden aikana käynyt läpi koko unionin lainsäädännön selvittääkseen, onko siihen tehtävä muutoksia Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen vuoksi. Komissio on tätä varten esittänyt (ja esittää aina tarvittaessa) kohdennettuja lainsäädäntöehdotuksia sen varmistamiseksi, että EU:n säännöt toimivat moitteettomasti 27 jäsenvaltion unionissa Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen. Komissio on myös julkaissut brexitiin valmistautumista varten yli 60 alakohtaista ilmoitusta, joissa kerrotaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron aiheuttamista seurauksista siinä tapauksessa, että erosopimusta ei ole. Eron seurauksiin kuuluu myös se, että kaksi Lontoossa toimivaa EU-virastoa (Euroopan lääkevirasto ja Euroopan pankkiviranomainen) sekä muut Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivat EU-elimet (kuten Galileon turvallisuuden valvontakeskus) joutuvat lähtemään Yhdistyneestä kuningaskunnasta 30. maaliskuuta 2019 mennessä. Lisäksi tietyt Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten hoitamat tehtävät on siirrettävä muualle.

Komission valmistautumistoimia koordinoi komission pääsihteeristö.

Lisätietoja:

- Tiedonannon teksti

- Luettelo eroon valmistautumista koskevista lainsäädäntöaloitteista

- Brexit-valmisteluja koskevat Euroopan komission verkkosivut (ml. brexitiin valmistautumista koskevat ilmoitukset)

- Eurooppa-neuvosto (50 artikla) - Päätelmät 29. kesäkuuta 2018

- Eurooppa-neuvoston (50 artikla) suuntaviivat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteista (23.3.2018)

 

IP/18/4545

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar