Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Tőkepiaci unió: az Európai Bizottság iránymutatással szolgál a határokon átnyúló uniós beruházások védelméről

Brüsszel, 2018. július 19.

A Bizottság a mai napon iránymutatást adott ki, hogy ily módon segítse az uniós beruházókat jogaik nemzeti közigazgatási szervek és bíróságok előtti érvényesítésében, illetve a tagállamokat a közérdek uniós joggal összhangban történő védelmében.

A mai közlemény az uniós beruházók üzleti környezetének megszilárdítását hivatott szolgálni. Ez alapvető fontosságú tényezőnek számít az EU egységes piacán belüli beruházásösztönzés támogatása szempontjából. Az uniós jog nem kínál megoldást a beruházók összes olyan problémájára, amelyekkel tevékenységeik kapcsán szembesülnek. A közlemény mindazonáltal egyértelművé teszi, hogy az uniós jog védi az uniós beruházók jogait, és hogy azoknak érvényt szerezhetnek a nemzeti közigazgatási szervek és bíróságok előtt.

Az uniós beruházók a továbbiakban már nem támaszkodhatnak az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodásokra. Amint azt a Bizottság többször is jelezte, ezek a megállapodások jogellenesek, mivel egyrészt átfedésben állnak az EU egységes piacára vonatkozó szabályokkal, másrészt pedig különbséget tesznek az uniós beruházók között. Az Európai Unió Bírósága egyik közelmúltbeli (az Achmea-ügyben hozott) ítéletében megerősítette, hogy jogellenesek az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások beruházók és államok közötti választottbírósági eljárásai. A Bizottság a Bíróság ítélete nyomán minden tagállammal elmélyítette a párbeszédet, és felszólította őket, hogy tegyenek lépéseket az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások megszüntetése érdekében.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „A beruházásélénkítés a tőkepiaci unió egyik fő prioritása. Az uniós jog megfelelő egyensúlyt teremt az uniós beruházók jogainak védelme és a kormányok közérdeket szolgáló szabályozási tevékenysége között. A tagállamok közötti, kétoldalú beruházási megállapodásoknak nincs helye az egységes piacon. A mai közlemény egyértelmű üzenetet hordoz: az uniós jog már védi a beruházókat. A beruházók továbbra is töretlen bizalommal hajthatnak végre beruházásokat az EU-ban.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőképpen fogalmazott: Célunk az Európai Unión belüli beruházások ösztönzése. A beruházók szempontjából elengedhetetlen, hogy kiszámítható, stabil és egyértelmű szabályozási környezetben működhessenek. Az egységes piacon működő uniós beruházókat megillető jogok tisztázásával a ma elfogadott közlemény elő fogja segíteni azt, hogy ezeket a jogokat ismerjék és minden tagállamban tiszteletben tartsák. Meggyőződésem, hogy ennek hozadékaként megerősíthetjük a beruházók bizalmát és még kedvezőbbé tehetjük az unióbeli beruházási környezetet.” 

A mai közlemény egyértelművé teszi, hogy:

a tőke, a szolgáltatások, az áruk és a munkavállalók szabad mozgása az EU egységes piacán az uniós személyeket megillető alapvető szabadságok.Ezek jóvoltából a vállalkozásoknak és a polgároknak egyaránt jogában áll, hogy Európa-szerte üzleti tevékenységbe kezdjenek, beruházásokat hajtsanak végre, szolgáltatásokat és árukat értékesítsenek. Az uniós beruházókat emellett a megkülönböztetésmentesség, az arányosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem általános elvei is védik. Az uniós jog továbbá az olyan alapvető jogokat is elismeri, mint a vállalkozáshoz való jog, a tulajdonhoz való jog, valamint a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. Az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió Alapjogi Chartája, az uniós jog általános elvei, valamint a kiterjedt ágazati jogszabályok mind tartalmaznak olyan uniós szabályokat, amelyek védelmet biztosítanak a beruházók számára;

– amint azt az Európai Bíróság az Achmea-ügyben hozott ítéletében a közelmúltban kimondta, a beruházó és állam közötti választottbírósági eljárás, amelyben egy tagállam és egy másik tagállam beruházója érintett – az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások szerinti választottbírósági eljárást is ideértve – nem egyeztethető össze az uniós joggal. Az említett ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az uniós tagállamok közötti kétoldalú beruházási megállapodásoknak a beruházó és állam közötti választottbírósági eljárásra vonatkozó kikötése nem egyeztethető össze az uniós joggal és nem jár joghatással. Az Achmea-ügyben hozott ítélet az Energia Charta Egyezmény uniós tagállamok közötti alkalmazása szempontjából is releváns. A Bizottság meglátása szerint ugyanis az Egyezmény nem szolgálhat az uniós beruházók és az uniós tagállamok közötti vitarendezések alapjául. Az uniós jog már most átfogó és hatékony jogi keretet – többek között jogorvoslati lehetőségeket – biztosít azon uniós beruházók számára, akik másik tagállamban hajtanak végre beruházásokat;

– az uniós jog ugyanakkor a jogszerű közérdekek érvényre juttatása céljából – így például a közbiztonság, a közegészségügy, a szociális jogok, a fogyasztóvédelem vagy a környezetvédelem érdekében – lehetővé teszi a piacok szabályozását, ami viszont akár negatív következményekkel is járhat a beruházók szempontjából. Az uniós és a tagállami hatóságok kötelességei és feladatai közé a beruházások védelme ugyanúgy beletartozik, mint a piacok szabályozása. Az EU és a tagállamok tehát hozhatnak olyan jogszerű intézkedéseket, amelyek az említett érdekek védelmét szolgálják. Ezt azonban csak bizonyos körülmények között és bizonyos feltételek mellett, továbbá az uniós joggal összhangban tehetik meg.

A mai közlemény egyfelől hozzá fog járulni annak megelőzéséhez, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek sértik az uniós szabályokat, másfelől segítséget fog nyújtani a beruházók számára jogaik közigazgatási szervek és nemzeti bíróságok előtti érvényesítésében. A közlemény mindezeken túlmenően a jogászoknak is segítséget fog nyújtani az uniós szabályok alkalmazásához.

Háttér-információk

Az európai beruházási terv egyik alapvető célkitűzése a kiszámíthatóbb, stabilabb és egyértelműbb szabályozási környezet létrehozása a beruházások ösztönzése érdekében. E munka keretében a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv, valamint annak félidős felülvizsgálata hangsúlyozta, hogy a stabil üzleti környezet elengedhetetlen az Európai Unión belüli beruházásösztönzéshez. A Bizottság elkötelezett a belső piaci szabályok és azok működésének javítása, valamint fejlesztése mellett. E célból számos jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyek közül egyeseket az uniós jogalkotó már el is fogadott.

Az uniós beruházók jogainak védelmét a nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság, valamint – különösen a kötelezettségszegési eljárások révén– a Bizottság is szavatolja.

További információk

Sajtóközlemény

Kérdések és válaszok

A közlemény

IP/18/4528

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar