Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU och Japan undertecknar avtal om ekonomiskt partnerskap

Tokyo den 17 juli 2018

Vid toppmötet i Tokyo mellan EU och Japan undertecknade Jean-Claude Juncker, Donald Tusk och Japans premiärminister Shinzo Abe idag avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Handelsavtalet är det största som någonsin förhandlats av EU och kommer att skapa ett öppet handelsområde som omfattar mer än 600 miljoner människor.

– Det dokument vi undertecknade idag är mycket mer än ett handelsavtal, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Det är naturligtvis ett verktyg som skapar möjligheter för våra företag, våra arbetstagare och våra medborgare, och det kommer att stärka EU:s och Japans ekonomier. Men det är också ett ställningstagande. På grund av sitt innehåll och sin räckvidd, och på grund av den tidpunkt som valts. Det är ett ställningstagande från två likasinnade partner som tillsammans står för nästan en tredjedel av världens BNP och de upprepar nu sitt åtagande att upprätthålla de högsta standarder på områden som arbete, säkerhet, miljö- och konsumentskydd. Och vad vi säger är att vi tror på öppen, rättvis och regelbaserad handel. Vad vi säger är att ett handelsavtal inte är ett nollsummespel, men det är något som alla parter vinner på. Detta avtal kommer att medföra påtagliga fördelar för båda sidor och samtidigt värna om respektive parts känsligheter.

– Tillsammans med Japan sänder vi en stark signal till världen om att två av världens största ekonomier fortfarande tror på öppen handel, det vill säga motsatsen till både ensidighet och protektionism, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor. De ekonomiska fördelarna med detta avtal är tydliga. Genom att ta bort miljarder av euro i tullar, förenkla tullförfarandena och hantera ”hindren bakom gränserna”, kommer det att skapa möjligheter för företag på båda sidor att öka sin export och utvidga sin verksamhet. I synnerhet har EU:s jordbrukssektor anledning att fira tillträdet till den enorma japanska marknaden med skydd av över 200 skilda livsmedel och drycker som champagne och parmaskinka. Jag uppmanar nu Europaparlamentet att godkänna avtalet snabbt så att företag, medborgare och jordbrukare kan få del av fördelarna så fort som möjligt.

Avtalet kommer att undanröja de flesta av de tullar motsvarande en miljard euro, som årligen betalas av EU-företag som exporterar till Japan, och det har lett till att ett antal långvariga hinder i form av regleringar har tagits bort, bland annat på bilar. Genom avtalet öppnas också den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter för viktig EU-jordbruksexport, och EU:s exportmöjligheter ökar inom en rad andra sektorer.

Avtalet kommer dessutom att stärka samarbetet mellan Europa och Japan på många områden, bekräfta deras gemensamma engagemang för hållbar utveckling och för första gången innefatta ett särskilt åtagande avseende Parisavtalet om klimatförändringar.

Avtalets centrala delar

När det gäller jordbruksexporten från EU innebär avtalet följande:

  • Japanska tullar avskaffas på många ostar, som Gouda och Cheddar, (de uppgår i dag till 29,8 %) och på vinexport (för närvarande i genomsnitt 15 %).
  • EU kommer att kunna öka sin export av nötkött till Japan avsevärt och när det gäller griskött kommer handeln med bearbetat kött att vara tullfri och för färskt kött blir den nästan tullfri.
  • Avtalet säkerställer skyddet i Japan av mer än 200 högkvalitativa europeiska jordbruksprodukter, så kallade geografiska beteckningar, och skyddet av ett urval av japanska geografiska beteckningar i EU.

Avtalet öppnar också tjänstemarknaderna, i synnerhet finansiella tjänster, e-handel, telekommunikation och transport. Det innebär dessutom detta:

  • EU-företagen får garanterad tillgång till Japans stora upphandlingsmarknader i 48 stora städer, och hinder för upphandling undanröjs i den viktiga järnvägssektorn på nationell nivå.
  • Avtalet hanterar också specifika känsliga frågor i EU, t.ex. inom fordonssektorn, med övergångsperioder på upp till sju år innan tullarna tas bort.

Avtalet inbegriper även ett omfattande kapitel om handel och hållbar utveckling. Det fastställer mycket höga standarder för arbetsrätt, säkerhet, miljöskydd och konsumentskydd. Det stärker EU:s och Japans åtaganden i fråga om hållbar utveckling och klimatförändringar och skyddar offentliga tjänster fullt ut.

När det gäller skydd av personuppgifter slutförde EU och Japan den 16 juli förhandlingarna om adekvat skydd, som kommer att komplettera avtalet om ekonomiskt partnerskap. De enades om att erkänna varandras system för dataskydd som ”likvärdiga”, vilket kommer att göra det möjligt för uppgifter att flöda säkert mellan EU och Japan och skapa världens största område för säkert flöde av uppgifter.

I veckan publicerade EU-kommissionen också EU-Japan trade in your town. Det är en interaktiv karta som visar städer och kommuner i Europa som exporterar till Japan. Cork i Irland exporterar till exempel farmaceutiska produkter, mjölk och mjölkprodukter och kemikalier, medan Páty i Ungern sänder griskött, självutcheckningsterminaler och manikyrartiklar till Japan. Verktyget omfattar infografik för varje EU-land, med uppgifter om antalet exporterande länder, antalet arbetstillfällen som stöds genom exporten till Japan, en förteckning över produkter från varje medlemsstat och annan import-/exportstatistik.

Nästa steg

Avtalet väntar nu på att ratificeras av Europaparlamentet och Japans parlament, varefter det kan träda i kraft tidigt under 2019.

Samtidigt fortsätter förhandlingarna med Japan om krav på investeringsskydd och om hur tvister gällande investeringsskydd ska lösas. Ett fast åtagande från båda sidor är att uppnå samsyn i förhandlingarna om investeringsskydd så snart som möjligt, mot bakgrund av deras gemensamma engagemang för en stabil och säker miljö för investeringar i Europa och Japan.

Läs mer

Handelsavtalet EU-Japan: sida som innehåller faktablad, rättsakten, exportörernas berättelser

EU-Japan trade in your town – exporterande städer och länder över hela Europa

IP/18/4526

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar