Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Japāna paraksta ekonomisko partnerattiecību nolīgumu

Tokyo, 2018. gada 17. jūlijā

ES un Japānas samitā Tokijā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Japānas premjerministrs Šinzo Abe šodien parakstīja ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN).

Tirdzniecības nolīgums ir lielākais šāda veida nolīgums, par ko ES līdz šim risinājusi sarunas, un ar to tiks izveidota atvērta tirdzniecības zona, kura aptver vairāk nekā 600 miljonus cilvēku.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Šodien parakstītais dokuments ir daudz vairāk nekā tirdzniecības nolīgums. Protams, tas ir instruments, kas pavērs iespējas mūsu uzņēmumiem, mūsu darba ņēmējiem un mūsu iedzīvotājiem un veicinās Eiropas un Japānas ekonomikas izaugsmi. Taču tas ir arī vēstījums – gan attiecībā uz tā saturu, gan tvērumu un laiku. Tas ir tādu divu līdzīgi domājošu partneru vēstījums, uz kuriem kopā attiecas gandrīz trešdaļa no pasaules IKP un kuri atkārtoti apstiprina savu apņemšanos ievērot visaugstākos standartus tādās jomās kā nodarbinātība, drošums, vides aizsardzība vai patērētāju aizsardzība. Mēs varam teikt to, ka ticam atvērtai, taisnīgai un uz noteikumiem balstītai tirdzniecībai. Mēs sakām, ka tirdzniecības nolīgums nav spēle ar nulles rezultātu, bet ir abpusēji izdevīgs iesaistītajām pusēm. Šis nolīgums dos reālus ieguvumus abām pusēm, vienlaikus ņemot vērā katras puses sensitīvos jautājumus.”

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Kopā ar Japānu mēs sūtām spēcīgu signālu pasaulei, ka divas no lielākajām ekonomikām joprojām tic atvērtai tirdzniecībai, iestājoties pret vienpusējību un protekcionismu. Ekonomiskie ieguvumi no šā nolīguma ir nepārprotami. Atceļot muitas nodokļus miljardu eiro vērtībā, vienkāršojot muitas procedūras un likvidējot šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai, tas abām pusēm piedāvās iespējas palielināt savu eksportu un paplašināt darījumdarbību. Jo īpaši Eiropas lauksaimniecības nozarei ir iemesls gavilēt, jo tā gūst piekļuvi milzīgajam Japānas tirgum un tiek aizsargāti vairāk nekā 200 raksturīgu pārtikas produktu un dzērienu, piemēram, šampanietis un Parmas šķiņķis. Tagad es aicinu Eiropas Parlamentu ātri apstiprināt šo nolīgumu, lai uzņēmumi, iedzīvotāji un lauksaimnieki varētu pēc iespējas ātrāk izmantot tā sniegtās priekšrocības.”

Ar nolīgumu tiks atcelta absolūti lielākā daļa no muitas nodokļiem 1 miljarda eiro apmērā, ko katru gadu maksā ES uzņēmumi, kuri eksportē uz Japānu, un likvidēti vairāki ilggadēji regulatīvie šķēršļi, piemēram, attiecībā uz automobiļiem. Tas arī atvērs Japānas tirgu ar 127 miljoniem patērētāju ES svarīgāko lauksaimniecības produktu eksportam un palielinās ES eksporta iespējas virknē citu nozaru.

Turklāt ekonomisko partnerattiecību nolīgums arī stiprinās Eiropas un Japānas sadarbību virknē jomu, atkārtoti apliecinās to kopīgo apņemšanos veicināt ilgtspējīgu attīstību un pirmo reizi ietvers konkrētas saistības attiecībā uz Parīzes klimata nolīgumu.

Galvenās nolīguma daļas

ES lauksaimniecības produktu eksportā ar nolīgumu jo īpaši:

  • tiks atcelti Japānas muitas nodokļi daudzām siera šķirnēm, piemēram, Gaudas un Čedaras sieram (patlaban nodoklis ir 29,8 %), kā arī vīna eksportam (patlaban vidēji 15 %);
  • ES varēs būtiski palielināt liellopu gaļas eksportu uz Japānu, savukārt pārstrādātai cūkgaļai tiks piemērota beznodokļu tirdzniecība un svaigai cūkgaļai – gandrīz beznodokļu tirdzniecība;
  • Japānā tiks nodrošināta aizsardzība vairāk nekā 200 augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produktiem (t. s. ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN)), savukārt Eiropas Savienībā tiks nodrošināta aizsardzība konkrētām Japānas ĢIN.

Ar nolīgumu tiek arī atvērti pakalpojumu tirgi, jo īpaši finanšu pakalpojumu, e-komercijas, telekomunikāciju un transporta jomā. Turklāt ar nolīgumu:

  • garantē ES uzņēmumiem piekļuvi milzīgiem iepirkuma tirgiem 48 lielās Japānas pilsētās un valsts līmenī novērš šķēršļus attiecībā uz iepirkumu ekonomiski svarīgajā dzelzceļa nozarē;
  • risina sensitīvus jautājumus Eiropas Savienībā (piemēram, autobūves nozarē), pirms muitas nodokļu atcelšanas piemērojot pārejas periodus līdz pat 7 gadu garumā.

Nolīgums arī ietver visaptverošu nodaļu par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, nosaka ļoti augstus standartus nodarbinātības, drošuma, vides un patērētāju aizsardzības jomā, stiprina ES un Japānas apņemšanos ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu jomā, kā arī pilnībā aizsargā sabiedriskos pakalpojumus.

Attiecībā uz datu aizsardzību ES un Japāna 16. jūlijā pabeidza sarunas par abpusēju aizsardzības līmeņa pietiekamību – šis elements papildinās ekonomisko partnerattiecību nolīgumu. Tās piekrita atzīt viena otras datu aizsardzības sistēmas par līdzvērtīgām, kā rezultātā tiks nodrošināta droša datu plūsma starp ES un Japānu, radot pasaulē lielāko drošas datu plūsmas telpu.

Turklāt šonedēļ Komisija publicēja vietni “ES un Japānas tirdzniecība Tavā pilsētā” – interaktīvu karti, kurā redzamas pilsētas visā Eiropā, kas eksportē uz Japānu. Piemēram, no Korkas pilsētas Īrijā tiek eksportētas zāles, piena produkti un ķīmiskās vielas, savukārt no Pāķas (Páty) pilsētas Ungārijā eksportē cūkgaļu, pašapkalpošanās kases un manikīra izstrādājumus. Minētajā vietnē ir atrodamas infografikas par katru ES valsti, kurās ir norādīts eksportētāju uzņēmumu skaits, to darbvietu skaits, kas izveidotas, pateicoties eksportam uz Japānu, no katras dalībvalsts eksportēto izstrādājumu saraksts un cita statistika par importu/eksportu.

Nākamie soļi

Nolīgums tagad jāratificē Eiropas Parlamentā un Japānas parlamentā; tad tas varētu stāties spēkā 2019. gadā.

Vienlaikus turpinās sarunas ar Japānu par ieguldījumu aizsardzības standartiem un par domstarpību izšķiršanu ieguldījumu aizsardzības jomā. Abu pušu cieša apņemšanās ir pēc iespējas drīz panākt konverģenci sarunās par ieguldījumu aizsardzību, ņemot vērā to kopīgo apņemšanos veidot stabilu un drošu ieguldījumu vidi Eiropā un Japānā.

Papildinformācija

ES un Japānas EPN tīmekļa vietne, kurā atrodamas faktu lapas, nolīguma teksts un eksportētāju stāsti

ES un Japānas tirdzniecība Tavā pilsētā – eksportējošās pilsētas visā Eiropā

IP/18/4526

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar