Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Japonija pasirašė ekonominės partnerystės susitarimą

Tokyo, 2018 m. liepos 17 d.

Šiandien Tokijuje vykusiame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime pirmininkai Jeanas-Claude'as Junckeris ir Donaldas Tuskas ir Japonijos Ministras Pirmininkas Shinzo Abe pasirašė ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą.

Šis prekybos susitarimas – didžiausias ES susiderėtas susitarimas, sukursiantis atviros prekybos erdvę, apimančią daugiau kaip 600 mln. žmonių.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Šiandien pasirašytas dokumentas – gerokai daugiau nei prekybos susitarimas. Žinoma, visų pirma tai priemonė, suteiksianti daugiau galimybių mūsų įmonėms, darbuotojams ir piliečiams ir sustiprinsianti tiek Europos, tiek Japonijos ekonomiką. Tačiau drauge tai yra pareiškimas. Pareiškimas, kuris tiek turiniu, tiek apimtimi, tiek pasirašymo laiku parodo, kad du panašiai mąstantys partneriai, drauge generuojantys beveik trečdalį pasaulio BVP, sustiprina savo įsipareigojimą laikytis aukščiausių standartų tokiose srityse kaip darbas, sauga, aplinkosauga ar vartotojų apsauga. Patvirtiname, kad tikime atvira, sąžininga ir taisyklėmis grindžiama prekyba. Patvirtiname, kad prekybos susitarimas – tai ne žaidimas, kuriame vienas laimi, o kitas pralaimi. Šiame žaidime laimi visi žaidėjai. Šis susitarimas gali duoti apčiuopiamos naudos abiem šalims ir drauge apsaugoti jų jautrias sritis.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Drauge su Japonija siunčiame aiškų signalą pasauliui, kad dvi didžiausios ekonomikos tebetiki atvira prekyba ir nepritaria nei vienašališkumui, nei protekcionizmui. Ekonominė šio susitarimo nauda yra akivaizdi. Bus sutaupyti milijonai eurų muitų, supaprastintos muitinės procedūros, pašalintos tarptautinės prekybos kliūtys, atsiras daugiau eksporto ir verslo plėtros galimybių abiejų šalių įmonėms. Visų pirma susitarimas palankus Europos žemės ūkio sektoriui: jis galės pasiekti didžiulę Japonijos rinką ir drauge apsaugoti per 200 išskirtinių maisto produktų, įskaitant šampaną ir Parmos kumpį. Raginu Europos Parlamentą kuo skubiau pritarti šiam susitarimui, kad įmonės, piliečiai ir ūkininkai kuo greičiau pajustų jo naudą.“

Priėmus susitarimą išnyks didžioji dalis 1 mln. EUR vertės muitų, kuriuos šiuo metu kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės, be to, bus pašalintos įvairios ilgalaikės reguliavimo kliūtys, pavyzdžiui, automobilių pramonės sektoriuje. Šiuo susitarimu svarbiausiems ES eksportuojamiems žemės ūkio produktams bus atverta 127 mln. Japonijos vartotojų rinka ir padidės ES eksporto galimybės įvairiuose kituose sektoriuose.

Be to, šiuo susitarimu bus sustiprintas Europos ir Japonijos bendradarbiavimas pačiose įvairiausiose srityse, o drauge ir abiejų šalių įsipareigojimas siekti darnaus vystymosi. Pirmą kartą įtrauktas specialus įsipareigojimas dėl Paryžiaus klimato susitarimo.

Svarbiausi susitarimo aspektai

Kalbant apie ES žemės ūkio produktų eksportą, susitarimu visų pirma bus:

  • naikinami muitai, taikomi daugeliui sūrių, kaip antai „Gouda“ ir „Cheddar“ (šiuo metu 29,8 proc.), ir eksportuojamam vynui (šiuo metu vidutiniškai 15 proc.);
  • suteikiama galimybė gerokai padidinti ES jautienos eksportą į Japoniją, be to, prekyba perdirbta kiauliena bus bemuitė, o prekybos šviežia kiauliena muitai bus beveik panaikinti;
  • užtikrinta daugiau kaip 200 itin aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktų apsauga Japonijoje, vadinamoji geografinių nuorodų apsauga ir tam tikrų Japonijos geografinių nuorodų apsauga ES teritorijoje.

Be to, susitarimu bus atvertos paslaugų, visų pirma finansinių paslaugų, elektroninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto, rinkos. Be to, susitarimu:

  • ES įmonėms užtikrinama galimybė patekti į dideles 48 Japonijos didmiesčių viešųjų pirkimų rinkas ir visos šalies lygmeniu pašalinamos ekonominiu požiūriu svarbaus geležinkelių transporto sektoriaus viešųjų pirkimų kliūtys;
  • atsižvelgiama į tam tikrus ES aktualius klausimus, pavyzdžiui, automobilių sektoriuje, nustatant ne ilgesnį nei septynerių metų pereinamąjį laikotarpį iki visiško muitų panaikinimo.

Į susitarimą taip pat įtrauktas išsamus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius; nustatyti aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai; stiprinami ES ir Japonijos įsipareigojimai darnaus vystymosi ir klimato kaitos srityse ir visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga.

Kalbant apie duomenų apsaugą, ES ir Japonija liepos 16 d. baigė derybas dėl abipusio lygiavertiškumo. Ekonominės partnerystės susitarimas bus atitinkamai papildytas. Jos susitarė laikyti viena kitos duomenų apsaugos sistemas lygiavertėmis, todėl bus užtikrintas saugus duomenų judėjimas tarp ES ir Japonijos ir bus sukurta didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

Šią savaitę Komisija paskelbė sąveikųjį žemėlapį „ES ir Japonijos prekyba jūsų mieste“, kuriame pažymėti visi Europos miestai ir didmiesčiai, iš kurių eksportuojama į Japoniją. Pavyzdžiui, iš Korko Airijoje eksportuojami vaistiniai preparatai, pieno ir cheminiai produktai, o iš Vengrijos miesto Pačio eksportuojama kiauliena, savitarnos automatai ir manikiūro produktai. Žemėlapyje pateikiama informacijos apie kiekvieną ES šalį: į Japoniją eksportuojančių įmonių skaičius, šios srities darbo vietų skaičius, valstybės narės eksportuojamų produktų sąrašas ir kiti importo ir eksporto statistiniai duomenys.

Tolesni veiksmai

Dabar susitarimą turėtų ratifikuoti Europos Parlamentas ir Japonijos Parlamentas. Ratifikuotas susitarimas galėtų įsigalioti 2019 m.

Kartu toliau vyksta derybos su Japonija dėl investicijų apsaugos standartų ir investicijų apsaugos ginčų sprendimo. ES ir Japonija, atsižvelgdamos į bendrą įsipareigojimą užtikrinti stabilią ir saugią investicinę aplinką Europoje ir Japonijoje, tvirtai pasižadėjo kuo greičiau sėkmingai užbaigti derybas dėl investicijų apsaugos.

Daugiau informacijos

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo svetainė, kurioje pateikiama informacijos suvestinių, teisės aktų tekstų, eksportuotojų liudijimų

„ES ir Japonijos prekyba jūsų mieste“ – į Japoniją eksportuojančių Europos miestų sąrašas

IP/18/4526

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar