Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU ja Japani allekirjoittavat talouskumppanuussopimuksen

Tokyo 17. heinäkuuta 2018

Puheenjohtajat Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk ja Japanin pääministeri Shinzo Abe allekirjoittivat EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen Tokiossa pidetyssä EU:n ja Japanin huippukokouksessa.

Kauppasopimus on suurin EU:n koskaan neuvottelema kauppasopimus, ja sillä luodaan yli 600 miljoonaa ihmistä kattava avoimen kaupan alue

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että tänään allekirjoitettu asiakirja on paljon muutakin kuin kauppasopimus. ”Se on tietenkin väline, jolla luodaan mahdollisuuksia yrityksille, työntekijöille ja kansalaisille ja piristetään Euroopan ja Japanin talouksia. Mutta se on myös kannanotto sisältönsä, soveltamisalansa ja ajoituksensa osalta. Se on kannanotto kahdelta samanmieliseltä osapuolelta, jotka yhdessä edustavat lähes yhtä kolmasosaa maailman bruttokansantuotteesta ja jotka toistavat sitoumuksensa noudattaa mahdollisimman korkeita työelämän, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan normeja. Osoitamme uskovamme avoimeen, oikeudenmukaiseen ja sääntöihin perustuvaan kauppaan. Kauppasopimus ei ole nollasummapeliä vaan molempia osapuolia hyödyttävä. Tämä kauppasopimus tuo konkreettista hyötyä molemmille osapuolille. Samalla otetaan huomioon kummankin osapuolen herkät alat”

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan EU lähettää yhdessä Japanin kanssa maailmalle vahvan signaalin siitä, että kaksi sen suurimmista talouksista uskoo edelleen avoimeen kauppaan ja vastustaa sekä yksipuolisia toimia että protektionismia. ”Sopimuksen taloudelliset hyödyt ovat selvät. Sillä poistetaan miljardien eurojen tullit, yksinkertaistetaan tullimenettelyjä ja ratkotaan sisäisiä kaupan esteitä. Lisäksi sopimus tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia lisätä vientiä ja laajentaa liiketoimintaa. Erityisesti Euroopan maatalousala on saanut aihetta juhlia, kun pääsy Japanin valtaville markkinoille helpottuu ja samalla suojataan yli 200 tietyille alueille tyypillistä ruokaa ja -juomaa, kuten samppanja ja Parman kinkku. Kehotan nyt Euroopan parlamenttia hyväksymään tämän sopimuksen nopeasti, jotta yritykset, kansalaiset ja viljelijät voivat hyötyä siitä mahdollisimman pian.”

Sopimus poistaa valtaosan EU:sta vientiä harjoittavien yritysten vuosittain suorittamista yhden miljardin euron tulleista, ja se on johtanut useiden pitkäaikaisten sääntelyesteiden poistamiseen esimerkiksi autojen osalta. Lisäksi se avaa Japanin 127 miljoonan kuluttajan markkinat EU:n keskeisten maataloustuotteiden viennille ja parantaa EU:n vientimahdollisuuksia monilla muilla aloilla.

Talouskumppanuussopimuksella lujitetaan myös Euroopan ja Japanin välistä yhteistyötä useilla aloilla ja vahvistetaan uudelleen osapuolten yhteinen sitoutuminen kestävään kehitykseen. Lisäksi siihen sisältyy ensimmäistä kertaa erityinen Pariisin ilmastosopimusta koskeva sitoumus.

Sopimuksen keskeiset osat

Sopimuksella on seuraavat vaikutukset EU:n maataloustuotteiden vientiin:

  • japanilaiset tullit poistetaan useilta juustoilta (kuten Gouda ja Cheddar, joista kannettava tulli on tällä hetkellä 29,8 %) ja viineiltä (joista kannettava tulli on tällä hetkellä keskimäärin 15 %);
  • EU voi lisätä naudanlihan vientiä Japaniin huomattavasti. Lisäksi tuoreen sianlihan viennistä tulee lähes tullitonta ja jalostetun sianlihan viennistä kokonaan tullitonta;
  • Japanissa suojataan yli 200 laadukasta eurooppalaista maataloustuotetta, joille on myönnetty ns. maantieteellinen merkintä, ja EU:ssa puolestaan suojataan eräät maantieteellisen merkinnän saaneet japanilaiset tuotteet.

Sopimus avaa myös palvelujen markkinoita etenkin rahoituspalvelujen, sähköisen kaupan, televiestinnän ja liikenteen aloilla. Lisäksi

  • taataan, että EU:n yritykset pääsevät Japanin mittaville julkisten hankintojen markkinoille 48 suurkaupungissa. Lisäksi sillä poistetaan julkisten hankintojen esteet taloudellisesti tärkeältä rautatiealalta;
  • otetaan huomioon eräät EU:lle herkät alat, kuten autoteollisuus, joille myönnetään jopa 7 vuoden siirtymäkaudet ennen kuin tuontitullit poistetaan.

Sopimus sisältää myös kattavan luvun kaupasta ja kestävästä kehityksestä. Sillä vahvistetaan erittäin tiukat työelämän, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan normit, lujitetaan EU:n ja Japanin sitoumuksia kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen aloilla ja turvataan täysimääräisesti julkiset palvelut.

Tietosuojan osalta EU ja Japani saivat vastavuoroista riittävyyttä koskevat neuvottelut päätökseen 16. heinäkuuta, mikä täydentää talouskumppanuussopimusta. Ne sopivat tunnustavansa toistensa tietosuojajärjestelmät ”toisiaan vastaaviksi”, mikä mahdollistaa datan turvallisen liikkumisen EU:n ja Japanin välillä. Tämän myötä muodostuu maailman suurin turvallinen datavirta.

Tällä viikolla komissio julkaisi myös interaktiivisen kartan EU-Japan trade in your town. Karttaan on merkitty eri puolilta Eurooppaa kaupungit, jotka vievät tuotteitaan Japaniin. Esimerkiksi Cork Irlannissa vie lääkkeitä, maitotuotteita ja kemikaaleja ja Páty Unkarissa sianlihaa, itsepalveluun perustuvia maksupäätteitä ja manikyyrivalmisteita. Kartassa on kustakin EU-maasta infografiikkaa, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja vientiyritysten määrästä, Japaniin suuntautuvaan vientiin perustuvien työpaikkojen määrästä, luettelon kustakin jäsenvaltiosta viedyistä tuotteista sekä muita tuontia ja vientiä koskevia tilastoja.

Seuraavat vaiheet

Sopimus odottaa nyt Euroopan parlamentin ja Japanin parlamentin ratifiointia, minkä jälkeen se voisi tulla voimaan vuonna 2019.

Samalla jatketaan neuvotteluja Japanin kanssa sijoitussuojastandardeista ja sijoitussuojan riitojenratkaisusta. Kumpikin osapuoli on tiukasti sitoutunut lähentymään toisiaan investointisuojaa koskevissa neuvotteluissa mahdollisimman pian, sillä molemmat ovat sitoutuneet luomaan Euroopasta ja Japanista vakaan ja turvallisen investointiympäristön.

Lisätietoja

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimusta koskevat verkkosivut, joilla on tiedotteita, lainsäädäntöä ja viejien kertomuksia

EU-Japan trade in your town – Japaniin suuntautuvaa vientiä harjoittavat kaupungit Euroopassa

IP/18/4526

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar