Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL ja Jaapan allkirjastavad majanduspartnerluslepingu

Tokyo, 17. juuli 2018

ELi-Jaapani tippkohtumisel Tokyos allkirjastasid presidendid Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk ning Jaapani peaminister Shinzo Abe täna ELi ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu.

Leping on ELi poolt seni sõlmitud lepingutest kõige ulatuslikum ja sellega luuakse avatud kaubandustsoon, mis hõlmab enam kui 600 miljonit inimest.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Täna allkirjastatud dokument on midagi palju enamat kui kaubandusleping. Loomulikult on see vahend, millega luuakse võimalusi meie ettevõtjatele, töötajatele ja kodanikele ning mis elavdab Euroopa ja Jaapani majandust. Samas on see ka oluline seisukohavõtt nii sisu, ulatuse kui ka ajastuse mõttes. See on kahe sarnaselt mõtleva partneri, kes esindavad ligi kolmandikku maailma SKPst, seisukohavõtt, millega nad rõhutavad veelkord oma pühendumust säilitada kõrgeimaid standardeid sellistes valdkondades nagu tööjõud, ohutus ning keskkonna- ja tarbijakaitse. Meie sõnum on, et me usume avatud, õiglasesse ja eeskirjapõhisesse kaubandusse. Meie sõnum on, et kaubandusleping ei ole nullsummamäng, vaid et selles võidavad võrdselt kõik osalised. See leping toob käegakatsutavat kasu mõlemale osalisele, riivamata seejuures kellegi huvisid.“

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Koos Jaapaniga anname maailmale selgelt märku, et kaks selle suurimatest majandusjõududest usuvad endiselt avatud kaubandusse ning on ühepoolse tegutsemise ja protektsionismi vastu. Kaubanduslepingust saadav majanduslik kasu on ilmselge. Miljardite eurode suuruste tollimaksude kaotamise, tolliprotseduuride lihtsustamise ja piiritaguste kaubandustõkete kõrvaldamise läbi annab see mõlema poole ettevõtjatele võimaluse eksporti hoogustada ja oma majandustegevust laiendada. Eelkõige on põhjust rõõmustada Euroopa põllumajandussektori ettevõtjatel, kuna neile avaneb ligipääs hiigelsuurele Jaapani turule ja võimalus pakkuda üle 200 kaitstud eriomast toiduainet ja jooki nagu Champagne ja Parma sink. Kutsun Euroopa Parlamenti seda kaubanduslepingut kiiresti heaks kiitma, et ettevõtjad, kodanikud ja põllumajandustootjad võiksid sellest võimalikult ruttu kasu saada.“

Kaubanduspartnerluslepinguga kaotatakse suurem osa ühe miljardi euroni küündivatest tollimaksudest, mida Jaapanisse eksportivad ELi ettevõtjad igal aastal tasuma peavad, ning mitmed pikaajalised regulatiivsed takistused, näiteks autode puhul. Lisaks avatakse sellega 127 miljoni tarbijaga Jaapani turg ELi peamistele põllumajanduslikele eksporttoodetele ja suurendatakse ELi ekspordivõimalusi mitmes muus sektoris.

Majanduspartnerluslepingu sõlmimisega tugevneb Euroopa ja Jaapani vaheline koostöö mitmes valdkonnas. Samuti kinnitab leping säästva arengu nimel tehtavaid ühiseid jõupingutusi ja hõlmab esimest korda Pariisi kliimakokkuleppe rakendamise kohustust.

Lepingu peamised punktid

Leping toob EList pärit põllumajanduskaupade ekspordiga seoses kaasa eelkõige järgmise:

  • kaotatakse Jaapani tollimaksud mitme juustusordi puhul, näiteks Gouda ja Cheddar (praegu 29,8%), ja veiniekspordi puhul (praegu keskmiselt 15%);
  • võimaldatakse ELil suurendada märkimisväärselt veiseliha eksporti Jaapanisse, samas kui sealiha puhul muutub töödeldud sealihaga kauplemine tollimaksuvabaks ja värske sealihaga kauplemine peaaegu tollimaksuvabaks;
  • tagatakse enam kui 200 kvaliteetse Euroopa põllumajandustoote ehk geograafilise tähise kaitse Jaapanis ning ka valitud Jaapani geograafiliste tähiste kaitse ELis.

Lepinguga avatakse ka teenusteturud, eelkõige finantsteenuste, e-kaubanduse, telekommunikatsiooni ja transpordi valdkonnas. Lisaks:

  • tagatakse ELi ettevõtetele juurdepääs hanketurgudele Jaapani 48 suurlinnas ja kõrvaldatakse hangetega seotud takistused majanduslikult olulises raudteesektoris riiklikul tasandil;
  • käsitletakse konkreetseid tundlikke valdkondi ELis, näiteks autotööstust, kehtestades enne turgude avamist kuni 7 aastased üleminekuperioodid.

Lepingus on ka mahukas peatükk kaubanduse ja säästva arengu kohta; lepingus seatakse kõrged standardid tööjõu, ohutuse, keskkonna- ja tarbijakaitsele; lepingus kinnitatakse ELi ja Jaapani kohustusi säästva arengu ja kliimamuutuste valdkonnas ning tagatakse täielikult avalike teenuste osutamine.

Andmekaitse vallas viisid EL ja Jaapan 16. juulil lõpule läbirääkimised isikuandmete kaitse taseme vastastikuse piisavuse üle. Lepiti kokku, et EL ja Jaapan tunnustavad üksteise andmekaitsesüsteeme samaväärsete süsteemidena, mis võimaldab andmetel ELi ja Jaapani vahel turvaliselt liikuda, luues maailma suurima andmete turvalise liikumise ala.

Sel nädalal avaldas komisjon interaktiivse kaardi ELi-Jaapani kaubandussuhted sinu linnas nende Euroopa linnade kohta, kust toimub eksport Jaapanisse. Näiteks Cork'i linnast Iirimaal viiakse Jaapanisse ravimeid, piimatooteid ja kemikaale, ja Páty linnast Ungaris eksporditakse sealiha, makseterminale ja maniküüritarbeid. Selle interaktiivse meediumi abil saab tutvuda iga liikmesriigi kohta käiva üksikasjalise infograafikaga, kus on esitatud eksportivate ettevõtjate arv, Jaapanisse toimuvast ekspordist sõltuvate töökohtade arv, igast liikmesriigist eksporditavate kaupade loetelu ning muu importi ja eksporti puudutav teave.

Edasised sammud

Leping ootab praegu ratifitseerimist Euroopa Parlamendi ja Jaapani parlamendi poolt ning pärast ratifitseerimist saab see jõustuda 2019. aasta alguseks.

Samal ajal jätkuvad Jaapaniga läbirääkimised investeeringute kaitse standardite ja investeeringute kaitse alaste vaidluste lahendamise üle. Mõlema poole kindel soov on saavutada võimalikult kiiresti vastastikune lähenemine investeeringute kaitse läbirääkimistel, võttes arvesse mõlema poole ühist pühendumist luua Euroopas ja Jaapanis stabiilne ja turvaline investeerimiskeskkond.

Lisateave

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu veebileht, sh teabelehed, õigustekstid, eksportijate lood

ELi-Jaapani kaubandussuhted sinu linnas – eksportivad linnad üle Euroopa

IP/18/4526

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar