Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU og Japan undertegner den økonomiske partnerskabsaftale

Tokyo, den 17. juli 2018

På EU-Japan-topmødet i Tokyo i dag undertegnede formand Jean-Claude Juncker, formand Donald Tusk og Japans premierminister Shinzo Abe den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (ØPA).

Handelsaftalen er den hidtil største, som EU har forhandlet sig frem til, og den vil skabe et åbent handelsområde, der dækker mere end 600 millioner mennesker.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Det dokument, vi har undertegnet i dag, er langt mere end en handelsaftale. Det er naturligvis et værktøj, der vil skabe muligheder for vores virksomheder, vores arbejdstagere og vores borgere, og som vil sætte skub i den europæiske og den japanske økonomi. Men det er også en erklæring – dets indhold, anvendelsesområde og tidsplan taget i betragtning. Det er en erklæring fra to ligesindede partnere, som tilsammen tegner sig for næsten en tredjedel af verdens BNP, hvor de bekræfter, at de forpligter sig til at opretholde de højeste standarder på områder som arbejdsmarkedsforhold, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse. Vi slår fast, at vi tror på åben, fair og regelbaseret handel, og at en handelsaftale ikke er et nulsumsspil, men en win-win-situation for alle parter. Denne handelsaftale vil medføre konkrete fordele for begge parter og samtidig beskytte parterne på områder, som de anser for særlig vigtige."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Sammen med Japan sender vi et stærkt signal til verden om, at to af verdens største økonomier stadig tror på åben handel og er imod både unilateralisme og protektionisme. Aftalen har klare økonomiske fordele. Ved at fjerne milliarder af euro i toldafgifter, forenkle toldprocedurer og afskaffe handelshindringer bag grænserne vil aftalen give virksomheder i EU og i Japan mulighed for at øge deres eksport og udvide deres aktiviteter. Især den europæiske landbrugssektor har noget at fejre – den får adgang til det enorme japanske marked og beskyttelse af over 200 særegne føde- og drikkevarer som champagne og parmaskinke. Jeg opfordrer nu Europa-Parlamentet til hurtigt at godkende denne aftale, så virksomheder, borgere og landmænd kan høste fordelene så hurtigt som muligt."

Aftalen vil fjerne størstedelen af den told på 1 mia. EUR, som EU's virksomheder hvert år betaler ved eksport til Japan, samt en række mangeårige lovgivningsmæssige hindringer, f.eks. for biler. Med aftalen åbnes det japanske marked, der omfatter 127 millioner forbrugere, for centrale dele af EU's landbrugseksport. EU's eksportmuligheder udvides også i en række andre sektorer.

Den økonomiske partnerskabsaftale vil også styrke samarbejdet mellem EU og Japan på en række områder og bekræfte parternes fælles forpligtelse med hensyn til bæredygtig udvikling, idet det er første gang en handelsaftale indeholder en specifik forpligtelse vedrørende Parisaftalen om klimaændringer.

De vigtigste dele af aftalen

Hvad angår eksport af landbrugsprodukter fra EU vil aftalen især:

  • fjerne japansk told på mange oste, f.eks. gouda og cheddar (pt. 29,8 %), samt tolden på eksport af vine (pt. 15 % i gennemsnit)
  • give EU mulighed for i væsentlig grad at øge sin eksport til Japan af oksekød, og hvad angår svinekød vil forarbejdet kød fremover være toldfrit, mens fersk kød vil være næsten toldfrit
  • sikre, at over 200 europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet – de såkaldte geografiske betegnelser – vil blive beskyttet i Japan, samtidig med at et udvalg af japanske geografiske betegnelser vil opnå tilsvarende beskyttelse i EU.

Aftalen åbner også markederne for tjenesteydelser, især finansielle tjenesteydelser, e-handel, telekommunikation og transport. Desuden vil aftalen:

  • sikre, at EU's virksomheder får adgang til de store udbudsmarkeder i 48 japanske storbyer, og fjerne forhindringer for udbud inden for den økonomisk vigtige jernbanesektor på nationalt plan
  • beskytte de sårbare økonomiske sektorer i EU, f.eks. bilindustrien, ved anvendelse af overgangsperioder på op til 7 år, inden tolden afskaffes.

Den indeholder også et omfattende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, fastsætte høje standarder for arbejdsmarkedsforhold, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, styrke EU's og Japans forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling og klimaændringer og sikre fuldt ud de offentlige tjenesteydelser.

Med hensyn til databeskyttelse afsluttede EU og Japan forhandlingerne om gensidig tilstrækkelighed den 16. juli, og dette vil supplere den økonomiske partnerskabsaftale. Parterne blev enige om at anerkende hinandens systemer til beskyttelse af personoplysninger som "ækvivalente". Det betyder, at data kan overføres sikkert mellem EU og Japan, hvilket vil skabe verdens største sikre dataflow.

I denne uge har Kommissionen også offentliggjort et interaktivt kort over de byer i Europa, der eksporterer til Japan, handel mellem EU og Japan i din by. Eksempelvis eksporterer Cork i Irland lægemidler, mejeriprodukter og kemikalier, mens Páty i Ungarn eksporterer svinekød, selvbetjeningskasser og manicureprodukter. Værktøjet omfatter infografikker for hvert EU-land med oplysninger om antallet af eksporterende virksomheder, antal job, der understøttes af eksport til Japan, en liste over, hvilke produkter der eksporteres fra hver medlemsstat, og andre import-/eksportstatistikker.

De næste skridt

Aftalen skal nu ratificeres af Europa-Parlamentet og det japanske parlament, hvorefter den kan træde i kraft i 2019.

Sideløbende hermed fortsætter forhandlingerne med Japan om standarder for og tvistbilæggelse inden for investeringsbeskyttelse. Begge parter ønsker at nå til enighed i forhandlingerne om dette så hurtigt som muligt i lyset af deres fælles engagement i at sikre et stabilt og sikkert investeringsklima i Europa og Japan.

Yderligere oplysninger

EU-Japan ØPA-side med faktaark, retsakten, beretninger fra eksportører mm.

Handel mellem EU og Japan i din by – byer i Europa, der eksporterer til Japan

IP/18/4526

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar