Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU a Japonsko podepsaly dohodu o hospodářském partnerství

Tokyo 17. července 2018

Předsedové Jean-Claude Juncker a Donald Tusk a japonský premiér Šinzó Abe dnes na summitu EU–Japonsko v Tokiu podepsali dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.

Je to nejrozsáhlejší obchodní dohoda, kterou kdy EU vyjednala. Vytvoří zónu volného obchodu čítající více než 600 milionů obyvatel.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Dokument, který jsme dnes podepsali, je mnohem více než jen obchodní dohoda. Jo to samozřejmě nástroj, který vytvoří příležitosti pro naše podniky, pracovníky a občany a který podpoří evropskou a japonskou ekonomiku. Je to ale také zásadní prohlášení: svým obsahem, záběrem i načasováním. Je to prohlášení dvou podobně smýšlejících partnerů, kteří společně představují téměř třetinu světového HDP a opětovně potvrzují svůj závazek dodržovat nejvyšší normy v oblastech, jako je pracovní právo, bezpečnost, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitelů. Prohlašujeme, že věříme v otevřený a spravedlivý obchod založený na pravidlech. Prohlašujeme, že obchodní dohoda není hra, kde jeden vyhrává a druhý prohrává, ale spolupráce prospěšná pro všechny zúčastněné strany. Tato dohoda přinese oběma stranám hmatatelné výhody a zároveň ošetří jejich specifické požadavky.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Společně s Japonskem dnes vysíláme světu jasný signál, že dvě z jeho největších ekonomik stále věří v otevřený obchod a staví se proti jednostrannosti a protekcionismu. Ekonomické přínosy této dohody jsou jasné. Díky zrušení cel v hodnotě miliard eur, zjednodušení celních režimů a odstranění přeshraničních obchodních překážek budou mít podniky na obou stranách příležitost zvýšit svůj vývoz a expandovat. Přístup na obrovský japonský trh a ochrana pro více než 200 typických potravin a nápojů, jako je šampaňské a parmská šunka, představuje pádný důvod k oslavě zejména pro evropské zemědělství. Vyzývám nyní Evropský parlament k rychlému schválení této dohody, aby podniky, občané a zemědělci mohli její výhody začít plně využívat co nejdříve.“

Díky dohodě bude odstraněna převážná většina cel v hodnotě 1 miliardy eur, jež každoročně platí podniky z EU vyvážející do Japonska, stejně jako řada dlouhodobých regulačních překážek, například pokud jde o automobily. Rovněž se otevře japonský trh se 127 miliony spotřebitelů klíčovému zemědělskému vývozu z EU a rozšíří se exportní příležitosti EU v řadě dalších odvětví.

Dohoda o hospodářském partnerství nadto posílí spolupráci mezi Evropou a Japonskem v mnoha oblastech, potvrdí jejich společné závazky k udržitelnému rozvoji a poprvé zahrne i konkrétní závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu.

Hlavní prvky dohody

Pokud jde o zemědělský vývoz z EU, dohoda zejména:

  • zruší japonská cla u mnoha druhů sýrů, jako je gouda a čedar (která v současné době dosahují 29,8 %), jakož i u vývozu vína (v současné době průměrně 15 %),
  • umožní EU podstatně zvýšit vývoz hovězího masa do Japonska, a pokud jde o vepřové maso, bude zrušeno clo na zpracované maso a čerstvé maso se bude vyvážet téměř bez cla,
  • zajistí v Japonsku ochranu pro více než 200 vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, jimž bylo uděleno zeměpisné označení, stejně jako ochranu vybraných japonských zeměpisných označení v EU.

Dohoda otevírá také trhy se službami, jde zejména o finanční služby, elektronický obchod, telekomunikace a dopravu. Kromě toho:

  • zaručuje podnikům z EU přístup k rozsáhlým trhům veřejných zakázek ve 48 velkých japonských městech a odstraňuje překážky v získávání veřejných zakázek v ekonomicky významném odvětví železniční dopravy na celostátní úrovni,
  • řeší specifické požadavky EU, např. v automobilovém průmyslu, kde bude před zrušením cel platit nejvýše sedmileté přechodné období.

Dohoda rovněž obsahuje komplexní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, stanoví velmi přísné normy v oblasti pracovního práva, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spotřebitelů, posiluje závazky EU a Japonska v oblasti udržitelného rozvoje a změny klimatu a plně zaručuje veřejné služby.

Pokud jde o ochranu údajů, EU a Japonsko dne 16. července završily jednání o rozhodnutí o odpovídající ochraně, které dohodu o hospodářském partnerství doplní. Dohodly se na vzájemném uznávání svých systémů ochrany údajů, díky čemuž budou moci údaje mezi EU a Japonskem bezpečně proudit a vznikne největší prostor bezpečného pohybu údajů na světě.

Komise tento týden rovněž zveřejnila interaktivní mapu Obchod mezi EU a Japonskem ve vašem městě, na níž jsou vyznačena města po celé Evropě, ze kterých se do Japonska něco vyváží. Například z irského Corku putují do Japonska léčivé přípravky, mléčné výrobky a chemikálie, z maďarského města Páty pak vepřové maso, samoobslužné pokladny a přípravky pro manikúru. Součástí nástroje jsou i infografiky ke každé zemi EU, které uvádějí počet vyvážejících společností, počet pracovních míst podporovaných vývozem do Japonska, seznam vyvážených výrobků a další statistiky dovozu a vývozu.

Další kroky

Dohodu budou nyní ratifikovat Evropský parlament a japonský parlament, v platnost by pak mohla vstoupit v roce 2019.

Zároveň budou pokračovat jednání s Japonskem o normách ochrany investic a o řešení sporů týkajících se ochrany investic. S ohledem na společné závazky týkající se stabilního a bezpečného investičního prostředí v Evropě a Japonsku jsou obě strany pevně odhodlány dosáhnout dohody v jednáních o ochraně investic co nejdříve.

Další informace

Internetové stránky věnované dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem včetně informativních přehledů, právních dokumentů a příběhů vývozců

Obchod mezi EU a Japonskem ve vašem městě – vyvážející města po celé Evropě

IP/18/4526

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar