Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС и Япония подписват споразумение за икономическо партньорство

Tokyo, 17 юли 2018 r.

На състоялата се в Токио среща на върха между ЕС и Япония председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск и японският министър-председател Шиндзо Абе днес подписаха споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония.

Това е най-мащабното търговско споразумение, договаряно някога от ЕС, и чрез него се създава открито търговско пространство, което обхваща над 600 милиона души.

По този повод председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Документът, който подписахме днес, е нещо много повече от търговско споразумение. Той е инструмент, който ще разкрие нови възможности за нашите фирми, нашите работници и нашите граждани и ще даде импулс на европейската и японската икономика. Със своето съдържание, обхват и момент на подписване той е и важно послание на двама партньори единомишленици, които заедно представляват почти една трета от световния БВП и потвърждават своята решимост да спазват най-високите стандарти в области като труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите. Нашето послание гласи: Ние вярваме в откритата и справедлива търговия, основаваща се на правила. Ние вярваме, че едно търговско споразумение не е игра с нулев резултат, а трябва да е взаимноизгодно за участниците. Настоящото споразумение ще принася осезаеми ползи за двете страни, като същевременно е съобразено с чувствителните за тях въпроси.“

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: „Заедно с Япония ние изпращаме сериозен сигнал до целия свят, че две от най-големите икономики все още вярват в откритата търговия, в противовес на едностранния подход и протекционизма. Икономическите ползи от това споразумение са очевидни. Като премахва мита, възлизащи на милиарди евро, като опростява митническите процедури и като отстранява пречките пред търговията, които възникват „след границата“, то ще предложи възможности за фирмите от двете страни да увеличават своя износ и да разширяват дейността си. Особен повод за задоволство има европейският селскостопански сектор, тъй като получава достъп до огромния японски пазар и закрила на над 200 характерни храни и напитки, като шампанското и пармската шунка. Призовавам Европейския парламент да одобри споразумението в кратък срок, така че фирмите, гражданите и селскостопанските производители да могат да се възползват от неговите предимства възможно най-скоро.“

Споразумението ще премахне много голяма част от възлизащите на 1 милиард евро мита, заплащани всяка година от фирмите от ЕС, които изнасят за Япония, както и редица дългогодишни регулаторни пречки, например по отношение на автомобилите. То освен това ще отвори японския пазар, който наброява 127 милиона потребители, за износа на ключови селскостопански продукти от ЕС и ще увеличи възможностите за износ на ЕС в други сектори.

Споразумението за икономическо партньорство ще укрепи допълнително сътрудничеството между ЕС и Япония в редица области, ще препотвърди съвместния им ангажимент за устойчиво развитие и за първи път ще включи конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Ключови елементи на споразумението

По отношение на износа на селскостопански продукти от ЕС споразумението по-специално:

  • премахва японските мита за много сирена, като например Gouda и Cheddar (които сега са 29,8 %), както и върху износа на вино (понастоящем средно 15 %);
  • дава възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо за Япония, а за свинското месо ще бъде въведена безмитна търговия за преработеното месо и почти безмитна — за прясното месо;
  • гарантира закрилата в Япония на над 200 висококачествени европейски селскостопански продукта — носители на т.нар. „географски означения“, и също така ще осигури закрилата на избрани японски географски означения в ЕС.

Споразумението отваря и пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта. То освен това:

  • гарантира на предприятията от ЕС достъп до големите пазари на обществени поръчки в 48 големи града в Япония и премахва пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор на национално равнище;
  • урежда специфични чувствителни за ЕС въпроси, например в автомобилния сектор, като въвежда преходни периоди с продължителност до 7 години до премахването на митата.

Споразумението съдържа и подробна глава за търговията и устойчивото развитие, задава много високи стандарти по отношение на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, укрепва ангажиментите на ЕС и Япония във връзка с устойчивото развитие и изменението на климата и включва пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги.

Що се отнася до защитата на данните, на 16 юли ЕС и Япония приключиха преговорите относно реципрочната адекватност, които ще допълнят споразумението за икономическо партньорство. Те се договориха да признаят взаимно системите си за защита на данните за равностойни, с което ще се даде възможност за безопасно движение на данни между ЕС и Япония и по този начин ще се създаде най-голямото пространство в света с безопасно движение на данни.

Тази седмица Комисията освен това публикува интерактивна карта Търговията между ЕС и Япония във вашия град: на нея са показани европейските градове, от които се извършва износ за Япония. Така например от ирландския град Корк се изнасят фармацевтични продукти, млечни продукти и химикали, а от унгарския град Пат — свинско месо, терминали за касово самообслужване и продукти за маникюр. Картата включва инфографики за всяка държава от ЕС, на които са изобразени броят на фирмите износителки, броят на работните места, които са свързани с износа за Япония, списъкът на продуктите, изнасяни от всяка държава членка, и други статистически данни за вноса и износа.

Следващи стъпки

Сега предстои споразумението да бъде ратифицирано от Европейския парламент и от парламента на Япония, след което то би могло да влезе в сила през 2019 г.

В същото време продължават преговорите с Япония по отношение на стандартите за защита на инвестициите и решаването на спорове в тази област. Двете страни са твърдо решени да постигнат възможно най-бързо сближаване при преговорите по защитата на инвестициите с оглед на споделеното им виждане за стабилна и сигурна инвестиционна среда в Европа и Япония.

За повече информация:

Уебстраница за споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония — информационни документи, правен текст, примери и свидетелства на износителите

Търговията между ЕС и Япония във вашия град — европейските градове, от които се извършва износ за Япония

IP/18/4526

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar