Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Samit EÚ – Čína: prehlbovanie strategického globálneho partnerstva

Beijing 16. júl 2018

Dvadsiaty samit medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou, ktorý sa uskutočnil dnes v Pekingu, poukázal na to, že toto partnerstvo dosiahlo nový stupeň dôležitosti pre našich občanov, naše susedné regióny a medzinárodné spoločenstvo vo všeobecnosti.

Európsku úniu na samite zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Čínsku ľudovú republiku zastupoval predseda vlády Li Kche-čchiang. Na samite sa zúčastnili aj podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen, komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová a komisárka pre dopravu Violeta Bulcová. Predseda Tusk a predseda Juncker sa stretli aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom.

„Vždy som bol pevne presvedčený o potenciále partnerstva medzi EÚ a Čínou. A v dnešnom svete je toto partnerstvo dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Naša spolupráca jednoducho má zmysel,“ povedal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. „Európa je najväčším obchodným partnerom Číny a Čína je naším druhým najväčším obchodným partnerom. Obchod s tovarom medzi nami predstavuje viac ako1,5 miliardy EUR denne. Zároveň však vieme, že môžeme dosiahnuť oveľa viac. Preto je veľmi dôležité, že sme dnes pokročili, pokiaľ ide o komplexnú dohodu o investíciách, vďaka prvej výmene ponúk na prístup na trh, a pokročili sme aj na ceste k dohode o zemepisných označeniach. Dokazuje to, že chceme vytvoriť viac príležitostí pre ľudí v Číne a v Európe.“

Celé vyjadrenie predsedu Junckera z tlačovej konferencie po samite je k dispozícii online.

Spoločné vyhlásenie zo samitu schválené Európskou úniou a Čínou odzrkadľuje šírku a hĺbku vzťahu medzi EÚ a Čínou a pozitívny vplyv, ktorý takéto partnerstvo môže mať, najmä pokiaľ ide o riešenie globálnych a regionálnych výziev, ako sú zmena klímy, spoločné bezpečnostné hrozby, podpora multilateralizmu a presadzovanie otvoreného a spravodlivého obchodu. Samit nadväzuje na strategický dialóg na vysokej úrovni, ktorému spoločne predsedali vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová a čínsky štátny radca Wang Yi 1. júna v Bruseli, a na ekonomicko-obchodný dialóg na vysokej úrovni, ktorému spoločne predsedali podpredseda Katainen a podpredseda čínskej vlády Liou Che a ktorý sa konal 25. júna v Pekingu.

Tento 20. samit poukazuje na mnohé spôsoby, ktorými Európska únia a Čína konkrétne utužujú už teraz komplexný vzťah. Popri spoločnom vyhlásení sa dohodlo niekoľko ďalších konkrétnych výsledkov vrátane:

 

Spolupráca pre udržateľnejšiu planétu

Vo vyhlásení vedúcich predstaviteľov o zmene klímy a čistej energii sa Európska únia a Čína zaviazali zintenzívniť svoju spoluprácu zameranú na dosiahnutie hospodárstva s nízkymi emisiami skleníkových plynov a vykonávanie Parížskej dohody z roku 2015 o zmene klímy. EÚ a Čína tak zintenzívnia politickú, technickú, hospodársku a vedeckú spoluprácu v oblasti zmeny klímy a čistej energie.

Predseda Juncker tento záväzok privítal a v tejto súvislosti uviedol: „Zdôraznili sme naše spoločné silné odhodlanie bojovať proti zmene klímy a zaujať v tomto úsilí popredné postavenie na svete. Ide o dôkaz nášho záväzku k multilateralizmu a uznanie toho, že zmena klímy je globálnym problémom, ktorý postihuje všetky krajiny na svete. Nie je čas na to, aby sme sedeli so založenými rukami a nečinne sa prizerali. Nastal čas na rázne kroky.“

Podpredseda Katainen a minister ekológie a životného prostredia Li Kan-ťie* takisto podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa má posilniť spolupráca v oblasti obchodovania s emisiami, v ktorom sa uznáva, že obchodovanie s emisiami má významný potenciál prispieť k nízkouhlíkovému hospodárstvu, a ďalej sa posilňuje spolupráca dvoch najväčších systémov obchodovania s emisiami na svete.

V nadväznosti na úspech tzv. modrého roka EÚ – Čína v roku 2017 podpísali EÚ a Čína aj Partnerskú dohodu o oceánoch. Dve z najväčších svetových morských hospodárstiev budú spolupracovať na zlepšení medzinárodnej správy oceánov, a to aj bojom proti nezákonnému rybolovu a skúmaním potenciálnych príležitostí na podnikanie a výskum založených na čistých technológiách v námornom hospodárstve. Toto partnerstvo zahŕňa jasné záväzky ochraňovať morské prostredie pred znečisťovaním (a to aj plastovým odpadom), riešiť zmenu klímy v súlade s Parížskou dohodou a vykonávať Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä cieľ č. 14. Uzavretie tohto partnerstva v oblasti oceánov je prvé svojho druhu, pričom dláždi cestu budúcim partnerstvám medzi EÚ a inými kľúčovými aktérmi v oblasti oceánov.

Podpredseda Katainen a predseda Národnej komisie pre rozvoj a reformy Che Li-feng podpísali aj memorandum o porozumení v otázkach spolupráce v oblasti obehového hospodárstva, ktoré poskytne rámec pre spoluprácu vrátane politického dialógu na vysokej úrovni na podporu prechodu na obehové hospodárstvo. Spolupráca bude zahŕňať stratégie, právne predpisy, politiky a výskum v oblastiach spoločného záujmu. Bude sa zaoberať systémami riadenia a nástrojmi politiky, ako sú ekodizajn, environmentálne označovanie, rozšírená zodpovednosť výrobcu a ekologické dodávateľské reťazce, ako aj financovaním obehového hospodárstva. Obe strany si budú vymieňať osvedčené postupy v kľúčových oblastiach, ako sú priemyselné parky, chemikálie, plasty a odpad.

V súvislosti s programom EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce miest sa komisár Creţu pri príležitosti samitu zúčastnil aktu podpísania spoločného vyhlásenia medzi týmito čínskymi a európskymi mestami: Kchun-ming a Granada (ES), Chaj-kchou a Nice (FR), Jen-tchaj a Rím (IT), Liou-čou a Barnsley (UK) a Wej-nan a Reggio Emilia (IT). Tieto partnerstvá uľahčia výmeny s cieľom preskúmať a vypracovať miestne akčné plány, ktoré zohľadnia integrovaný prístup EÚ k udržateľnému mestskému rozvoju a zároveň budú riešiť sociálne, hospodárske, demografické a environmentálne výzvy.

 

Medzinárodný systém založený na pravidlách ako ústredný prvok otvoreného a spravodlivého obchodu

„Som viac ako kedykoľvek predtým presvedčený, že v ére globalizácie a vzájomnej závislosti musí byť ústredným prvkom toho, čo robíme, multilateralizmus. Očakávame od všetkých svojich partnerov, že budú dodržiavať medzinárodné pravidlá a záväzky, ktoré prijali, najmä v rámci Svetovej obchodnej organizácie,“ povedal predseda Jean-Claude Juncker vo svojom hlavnom príhovore na obchodnom zasadnutí za okrúhlym stolom medzi EÚ a Čínou v Pekingu, ktoré poskytlo vedúcim predstaviteľom EÚ a Číny príležitosť na výmenu názorov so zástupcami podnikateľskej komunity. „Zároveň je pravda, že existujúce pravidlá WTO neumožňujú práve najúčinnejšie riešenie nekalých praktík. Avšak namiesto toho, aby sme vyliali s vaničkou aj dieťa, musíme všetci udržiavať multilaterálny systém a vylepšovať ho zvnútra.“ Celý príhovor predsedu Junckera je k dispozícii online. Na podujatí vystúpila aj komisárka Malmströmová.

EÚ a Čína na samite potvrdili svoju pevnú podporu transparentnému, nediskriminačnému, otvorenému a inkluzívnemu multilaterálnemu obchodnému systému založenému na pravidlách, v centre ktorého stojí WTO a ktorý sa zaväzuje dodržiavať platné pravidlá WTO. Zaviazali sa aj k spolupráci na reforme WTO s cieľom pomôcť WTO čeliť novým výzvam a na tento účel zriadili spoločnú pracovnú skupinu pre reformu WTO, ktorej predsedajú zástupcovia ministrov.

Solídny pokrok sa dosiahol v prebiehajúcich rokovaniach o dohode o investíciách, ktorá je hlavnou prioritou a kľúčovým projektom na zavedenie a udržiavanie otvoreného, predvídateľného, spravodlivého a transparentného podnikateľského prostredia pre európskych a čínskych investorov. EÚ a Čína si vymenili ponuky na prístup na trh, čím sa rokovania posunuli do novej fázy, v ktorej sa práca v oblasti ponúk a iných kľúčových aspektov rokovaní môže urýchliť. Európsky investičný fond (EIF) ako súčasť skupiny Európskej investičnej banky a fond hodvábnej cesty ČĽR podpísali memorandum o porozumení s cieľom potvrdiť prvé spoločné investovanie uskutočnené v rámci nedávno zriadeného spoločného investičného fondu Číny a EÚ, ktorý podporuje investičnú spoluprácu medzi Európskou úniou a Čínou a rozvoj synergií medzi iniciatívou Číny „Jedno pásmo, jedna cesta“ a Investičným plánom pre Európu.

Pokiaľ ide o oceľ, obe strany sa dohodli na posilnení svojej spolupráce v rámci Globálneho fóra pre nadmernú kapacitu ocele a v súlade s rozhodnutiami zo samitu v Hangzhou z roku 2016 a samitu v Hamburgu z roku 2017, ako aj s ministerskými rozhodnutiami z roku 2017, sa zaviazali k cieľu vykonávať dohodnuté politické odporúčania.

EÚ a Čína sa takisto dohodli, že ak to bude možné, zavŕšia rokovania týkajúce sa dohody o spolupráci v oblasti jedinečných potravinových výrobkov a nápojov a ochrane pred ich napodobňovaním, tzv. zemepisných označeniach, do konca októbra. Dohoda v tejto oblasti by mala za následok vysokú úroveň ochrany našich príslušných zemepisných označení, ktoré predstavujú dôležité tradície a bohaté zdroje tak pre EÚ, ako aj pre Čínu.

V oblasti bezpečnosti potravín sa EÚ a Čína dohodli na podpore najvyšších noriem pre bezpečnosť potravín, pričom sú pripravené rešpektovať zásadu regionalizácie a odhodlané rozšíriť prístup na trh pre potravinové výrobky.

EÚ a Čína podpísali aj akčný plán pre colnú spoluprácu medzi Čínou a EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva (2018 – 2020) s cieľom posilniť presadzovanie colných predpisov a bojovať tak proti falšovaniu a pirátstvu vo vzájomnom obchode. Akčný plán podporí aj spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými agentúrami a orgánmi presadzovania práva v záujme zastavenia výroby a likvidácie distribučných sietí.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a colná správa Čínskej ľudovej republiky podpísali dohodu o strategickej administratívnej spolupráci a akčný plán (2018 – 2020) o posilnení spolupráce v boji proti colným podvodom, najmä pokiaľ ide o podvody pri prekládke, nedovolené obchodovanie s odpadom a podvody v podobe podhodnotenia tovaru.

Na treťom zasadnutí platformy EÚ a Číny v oblasti prepojiteľnosti, ktoré sa konalo popri samite a ktorému za EÚ predsedala komisárka Violeta Bulcová, obe strany opätovne potvrdili svoj záväzok usilovať sa o lepšiu prepojenosť v oblasti dopravy na základe príslušných politických priorít, udržateľnosti, pravidiel trhu a medzinárodnej koordinácie.

Diskusie boli zamerané na:

  • politickú spoluprácu vychádzajúcu z rámca transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a z iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta“, ktorá zahŕňa príslušné tretie krajiny medzi EÚ a Čínou,
  • spoluprácu v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie dopravy, a to aj na medzinárodných fórach, ako sú Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) a Medzinárodná námorná organizácia (IMO),
  • spoluprácu v oblasti investičných projektov založených na kritériách udržateľnosti, transparentnosti a rovnakých podmienkach s cieľom podporovať investície do dopravy medzi EÚ a Čínou.

Spoločné schválené zápisnice predsedov sú k dispozícii online spolu so zoznamom európskych projektov v oblasti dopravy predložených v rámci platformy EÚ a Číny v oblasti prepojiteľnosti.

 

Partnerstvo ľudí

V centre pozornosti Európskej únie a Číny, pokiaľ ide o strategické partnerstvo, stoja ich občania. Uskutočnili sa prínosné diskusie o spolupráci v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a situácii v susedských oblastiach EÚ a Číny. Na samite rokovali vedúci predstavitelia EÚ a Číny o spôsoboch podpory mierového riešenia na kórejskom polostrove; o svojom záväzku k pokračujúcemu, úplnému a účinnému vykonávaniu spoločného komplexného akčného plánu – dohody o iránskom jadrovom programe; o spoločnej, koordinovanej práci v oblasti mierového procesu v Afganistane a o situácii na východe Ukrajiny a nezákonnej anexii Krymu a Sevastopolu. Rokovali aj o iných výzvach v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, napríklad na Blízkom východe, v Líbyi a v Afrike, ako aj o svojom spoločnom záväzku k multilateralizmu a medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách, ktorého hlavným pilierom je Organizácia Spojených národov.

V rámci roku cestovného ruchu EÚ – Čína 2018 sa uskutočnili mnohé úspešné aktivity zamerané na propagáciu menej známych destinácií, zlepšenie cestovateľských a turistických zážitkov a poskytnutie príležitostí na rozšírenie hospodárskej spolupráce. Vedúci predstavitelia sa na samite zaviazali k ďalšiemu napredovaniu v príslušných činnostiach, uľahčovaniu spolupráce v oblasti cestovného ruchu a stykov medzi ľuďmi.

Keďže ochrana a zlepšovanie dodržiavania ľudských práv sú ústredným prvkom Európskej únie a jej globálnych partnerstiev, vedúci predstavitelia sa týždeň po tom, ako sa uskutočnil posledný dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Čínou, venovali aj otázkam týkajúcim sa ľudských práv.

Obe strany potvrdili, že budú pokračovať v paralelných rokovaniach o druhej fáze plánu v rámci dialógu o mobilite a migrácii medzi EÚ a Čínou, konkrétne o dohode týkajúcej sa zjednodušenia vízového režimu a dohode o spolupráci pri riešení neregulárnej migrácie.

EÚ a Čína sa takisto dohodli na začatí nových dialógov týkajúcich sa otázok súvisiacich s drogami a humanitárnej pomoci.

* Mená opravené o 16:42, 16. 7. 2018

Ďalšie informácie

Webové sídlo samitu EÚ – Čína

Vzťahy medzi EÚ a Čínou (prehľad)

Spoločné vyhlásenie v nadväznosti na 20. samit EÚ – Čína

Vyjadrenie predsedu Jeana-Clauda Junckera na tlačovej konferencii po 20. samite EÚ – Čína

Hlavný príhovor predsedu Jeana-Clauda Junckera na obchodnom zasadnutí za okrúhlym stolom medzi EÚ a Čínou

Webové sídlo delegácie Európskej únie v Číne

 

IP/18/4521

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar