Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul UE-China: aprofundarea parteneriatului strategic global

Beijing, 16 iulie 2018

Astăzi a avut loc la Beijing cel de al 20-lea summit dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză. În cadrul summitului s-a subliniat faptul că parteneriatul dintre UE și China a atins un nou vârf din punctul de vedere al importanței sale pentru cetățeni, pentru țările din vecinătatea părților, precum și pentru comunitatea internațională în sens larg.

Uniunea Europeană a fost reprezentată la summit de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și de președintele Consiliului European, Donald Tusk. Republica Populară Chineză a fost reprezentată de prim-ministrul Li Keqiang. La summit au participat, de asemenea, vicepreședintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, și comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc. Președintele Tusk și președintele Juncker s-au întâlnit, de asemenea, cu președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping.

„Am crezut dintotdeauna cu fermitate în potențialul parteneriatului UE-China. În lumea în care trăim, acest parteneriat nu a fost niciodată mai important ca acum. Cooperarea noastră se impune ca o concluzie firească”, a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Europa este cel mai mare partener comercial al Chinei, iar China este al doilea cel mai mare partener comercial al UE. Valoarea schimburilor comerciale de mărfuri dintre noi se ridică la peste 1,5 miliarde EUR pe zi. Știm însă că lucrurile pot sta mult mai bine. De aceea este atât de important faptul că astăzi am făcut pași semnificativi în direcția unui acord cuprinzător privind investițiile printr-un prim schimb de oferte de acces pe piață și ne-am apropiat de încheierea unui acord privind indicațiile geografice. E dovada faptului că dorim să creăm mai multe oportunități pentru cetățenii din China și din Europa.”

Intervenția integrală a președintelui Juncker la conferința de presă desfășurată la încheierea summitului este disponibilă online.

Declarația comună UE-China dată publicității în urma summitului ilustrează amploarea și profunzimea relațiilor dintre cele două părți și impactul pozitiv pe care îl poate avea un astfel de parteneriat, în special din perspectiva abordării provocărilor cu care ne confruntăm pe plan global și regional, cum ar fi schimbările climatice, amenințările comune la adresa securității, promovarea multilateralismului și a unui comerț deschis și echitabil. Summitul vine în continuarea dialogului strategic la nivel înalt, coprezidat de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini și de consilierul de stat al Chinei, Wang Yi, care a avut loc la Bruxelles la 1 iunie, și a dialogului economic și comercial la nivel înalt, coprezidat de vicepreședintele Katainen și de viceprim-ministrul chinez, Liu He, care a avut loc la Beijing la 25 iunie.

Acest al 20-lea summit ilustrează multitudinea căilor prin care Uniunea Europeană și China își consolidează în mod concret relația deja cuprinzătoare care le leagă. Pe lângă Declarația comună, s-a căzut de acord și asupra altor aspecte concrete, printre documentele convenite numărându-se:

 

Eforturi comune pentru o planetă mai durabilă

În Declarația liderilor privind schimbările climatice și energia curată, UE și China s-au angajat să își intensifice cooperarea în vederea implementării unor economii cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și a punerii în aplicare a Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice. În acest fel, ambele părți își vor înteți cooperarea pe plan politic, tehnic, economic și științific privind schimbările climatice și promovarea energiilor curate.

Salutând acest angajament, președintele Juncker a declarat: „Ne-am evidențiat voința comună fermă de a combate schimbările climatice și de a ne demonstra rolul de lideri mondiali în acest domeniu. Ne-am demonstrat, astfel, angajamentul față de multilateralism și am recunoscut faptul că schimbările climatice reprezintă o provocare globală care afectează toate țările de pe Pământ. Nu mai avem timp să ne ținem deoparte ca simpli spectatori. A sosit momentul să întreprindem acțiuni decisive.”

Vicepreședintele Katainen și ministrul ecologiei și mediului, Li Ganjie*, au semnat, de asemenea, un Memorandum de înțelegere pentru consolidarea cooperării privind comercializarea certificatelor de emisii, care recunoaște potențialul semnificativ al comercializării certificatelor de emisii în cadrul unei economii cu emisii scăzute de carbon și consolidează și mai mult cooperarea dintre cele două părți în calitatea lor de cele mai mari sisteme de comercializare a certificatelor de emisii din lume.

Încurajate de succesul Anului albastru UE-China din 2017, cele două părți au semnat și un Acord de parteneriat privind oceanele. Două dintre cele mai mari economii maritime din lume vor colabora pentru a îmbunătăți guvernanța internațională a oceanelor, inclusiv prin combaterea pescuitului ilegal și prin explorarea eventualelor oportunități în materie de afaceri și cercetare, pe baza unor tehnologii nepoluante, în cadrul economiei maritime. Parteneriatul conține angajamente clare de protejare a mediului marin împotriva poluării, inclusiv a deșeurilor din plastic, de combatere a schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris și de punere în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special a obiectivului 14. Acest parteneriat privind oceanele este o premieră în materie și semnarea sa deschide calea pentru viitoarele parteneriate dintre UE și alți actori-cheie din domeniul maritim.

Vicepreședintele Katainen și președintele Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, He Lifeng*, au semnat, la rândul lor, un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în materie de economie circulară, care va oferi un cadru de cooperare, inclusiv un dialog politic la nivel înalt, pentru a sprijini tranziția către economia circulară. Cooperarea va include adoptarea de strategii, legislație și politici și desfășurarea de proiecte de cercetare în domeniile de interes reciproc. Cadrul de cooperare va aborda sistemele de gestionare și instrumentele de politică, cum ar fi proiectarea ecologică, etichetarea ecologică, răspunderea extinsă a producătorilor și lanțurile de aprovizionare ecologice, precum și finanțarea economiei circulare. Ambele părți vor face schimb de bune practici în domenii-cheie precum parcurile industriale, produsele chimice, materialele plastice și deșeurile.

În contextul programului UE de cooperare urbană internațională, în marja summitului, comisarul Crețu a asistat la semnarea unei declarații comune între următoarele orașe din China și din Europa: Kunming și Granada (ES); Haikou și Nisa (FR); Yantai și Roma (IT); Liuzhou și Barnsley (UK) și Weinan și Reggio Emilia (IT). Aceste parteneriate vor facilita schimburile, permițând analizarea și dezvoltarea de planuri de acțiune la nivel local care să reflecte abordarea integrată față de dezvoltarea urbană durabilă îmbrățișată de UE și abordând totodată provocările sociale, economice, demografice și de mediu.

 

Sistemul internațional bazat pe norme - în centrul schimburilor comerciale libere și echitabile

„Sunt mai convins ca niciodată că, în această epocă a globalizării și a interdependenței, multilateralismul trebuie să ocupe un loc central în tot ceea ce facem. Așteptăm de la partenerii noștri să respecte normele internaționale și să-și onoreze angajamentele asumate, în special în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului”, a declarat președintele Jean-Claude Juncker în discursul său programatic pronunțat la Masa rotundă de afaceri UE-China de la Beijing, care le-a oferit liderilor europeni și chinezi prilejul de a face schimb de opinii cu reprezentanții comunității de afaceri. „Pe de altă parte, este adevărat că practicile neloiale nu pot fi abordate în modul cel mai eficace posibil în cadrul normelor OMC existente, însă, în loc să ne grăbim să amputăm tot piciorul, ar trebui mai degrabă să menținem sistemul multilateral și să îl îmbunătățim dinăuntru.” Discursul integral al președintelui Juncker este disponibil online. Comisarul Malmström a ținut, la rândul său, un discurs în marja evenimentului.

În cadrul summitului, UE și China și-au confirmat sprijinul ferm față de un sistem comercial multilateral bazat pe reguli, transparent, nediscriminatoriu, deschis și incluziv, având OMC-ul în centrul său și angajat să respecte normele OMC în vigoare. Cele două părți s-au angajat, de asemenea, să coopereze în vederea reformării OMC pentru a permite organizației să facă față noilor provocări și au instituit în acest scop un grup de lucru comun privind reformarea OMC, prezidat la nivel de miniștri adjuncți.

S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în cadrul negocierilor în curs cu privire la Acordul de investiții, care este una dintre principalele priorități ale parteneriatului și un proiect esențial pentru crearea și menținerea unui mediu de afaceri deschis, previzibil, echitabil și transparent pentru investitorii europeni și chinezi. UE și China au făcut schimb de oferte de acces pe piață, avansând astfel negocierile într-o nouă fază, în care se pot accelera lucrările pe marginea ofertelor și a altor aspecte esențiale ale negocierilor. Fondul european de investiții (FEI), care face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții, și Fondul „Drumul mătăsii” al Chinei au semnat un memorandum de înțelegere menit să confirme prima coinvestiție realizată în cadrul recent instituitului Fond de coinvestiții China-UE („CECIF”), care promovează cooperarea în materie de investiții între Uniunea Europeană și China și dezvoltarea sinergiilor între inițiativa „O centură, un drumˮ a Chinei și Planul de investiții pentru Europa.

În ceea ce privește oțelul, ambele părți au convenit să își consolideze cooperarea în cadrul Forumului global privind supracapacitatea siderurgică și s-au angajat, în conformitate cu deciziile summitului din 2016 de la Hangzhou și ale summitului din 2017 de la Hamburg, precum și cu deciziile ministeriale din 2017, să dea curs recomandărilor politice convenite.

De asemenea, UE și China au convenit să încheie negocierile privind un Acord de cooperare și de protecție împotriva imitațiilor de produse alimentare și băuturi distinctive, așa-numitele indicații geografice, în măsura posibilului înainte de sfârșitul lunii octombrie. Un acord în acest domeniu ar permite un nivel ridicat de protecție a indicațiilor geografice ale fiecărei părți, care constituie tradiții importante și resurse bogate atât pentru UE, cât și pentru China.

În domeniul siguranței alimentare, UE și China au convenit să promoveze cele mai înalte standarde de siguranță alimentară, și-au afirmat disponibilitatea de a lua în considerare principiul regionalizării și s-au angajat să extindă accesul pe piață al produselor alimentare.

UE și China au semnat, de asemenea, Planul de acțiune privind cooperarea vamală dintre UE și China în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (2018-2020), cu scopul de a consolida asigurarea respectării legislației vamale în vederea combaterii contrafacerii și a pirateriei în schimburile comerciale dintre cele două părți. Planul de acțiune va promova totodată cooperarea dintre autoritățile vamale și alte agenții și autorități de aplicare a legii în vederea sistării producției și a anihilării rețelelor de distribuție.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Administrația generală a vămilor din China au semnat un Acord strategic de cooperare administrativă și un Plan de acțiune (2018-2020) privind consolidarea cooperării în vederea combaterii fraudelor vamale, în special a fraudei de transbordare, a traficului ilicit de deșeuri și a fraudei prin subevaluare.

La cea de-a treia reuniune a Platformei de conectivitate UE-China, care a avut loc în marja summitului și care a fost prezidată, din partea UE, de către comisarul Violeta Bulc, cele două părți și-au reafirmat angajamentul de a asigura conectivitatea transporturilor pe baza priorităților de politică ale părților, ținând cont de aspectele de dezvoltare durabilă, de regulile pieței și de coordonarea internațională.

În cadrul schimburilor de opinii care au avut loc au fost abordate în special:

  • cooperarea în materie de politici pe baza cadrului rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și a inițiativei „O centură, un drum”, cu implicarea țărilor terțe relevante dintre UE și China;
  • cooperarea privind decarbonizarea și digitalizarea transporturilor, inclusiv în cadrul forurilor internaționale precum Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Organizația Maritimă Internațională (OMI);
  • cooperarea privind proiecte de investiții bazate pe criterii de durabilitate, transparență și concurență echitabilă, pentru a favoriza investițiile între UE și China în domeniul transporturilor.

Procesul verbal convenit în comun al reuniunii președinților este disponibil online, împreună cu lista proiectelor europene de transport prezentate în cadrul Platformei de conectivitate UE-China.

 

Un parteneriat între popoare

Uniunea Europeană și China consideră că cetățenii ar trebui să se afle în centrul parteneriatului strategic. S-au purtat discuții satisfăcătoare cu privire la cooperarea în materie de politică externă și de securitate și la situația din vecinătatea celor două părți. În cadrul summitului, liderii din UE și China au discutat despre modalitățile prin care ar putea sprijini ajungerea la o soluție pașnică în Peninsula Coreeană; și-au reafirmat angajamentul față de continuarea punerii în aplicare depline și efective a Planului comun de acțiune cuprinzător - Acordul nuclear cu Iranul; s-au angajat să continue activitățile comune și coordonate referitoare la procesul de pace din Afganistan; și au abordat situația din estul Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului. Liderii europeni și chinezi au abordat și alte provocări cu care se confruntă în materie de politică externă și de securitate, de exemplu în Orientul Mijlociu, în Libia și în Africa, precum și angajamentul lor comun față de multilateralism și ordinea internațională bazată pe norme, având în centrul său Organizația Națiunilor Unite.

Au fost deja organizate numeroase activități de succes în cadrul evenimentului „2018 - Anul turismului China-UE”, menit să promoveze destinațiile mai puțin cunoscute, să îmbunătățească experiențele de călătorie și turistice și să ofere oportunități de intensificare a cooperării economice. În cadrul summitului, liderii s-au angajat să promoveze în continuare activitățile relevante, să faciliteze cooperarea în domeniul turismului și contactele interpersonale.

Recunoscând locul central pe care îl ocupă protecția și îmbunătățirea drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene și al parteneriatelor sale globale, liderii au abordat, de asemenea, aspecte legate de drepturile omului, la o săptămână de la încheierea celui mai recent dialog UE-China privind drepturile omului.

Ambele părți au confirmat faptul că vor impulsiona negocierile desfășurate în paralel privind a doua etapă a foii de parcurs a dialogului UE-China privind mobilitatea și migrația, care include un acord de facilitare a regimului vizelor și un acord privind cooperarea pentru combaterea migrației neregulamentare.

De asemenea, UE și China au convenit să lanseze noi dialoguri privind aspectele legate de droguri și privind asistența umanitară.

* Nume corectate 16:42 16/7/2018

Informații suplimentare

Site-ul summitului UE-China

Fișă informativă privind relațiile dintre UE și China

Declarație comună în urma celui de al 20-lea summit UE-China

Remarcile președintelui Jean-Claude Juncker la conferința de presă ținută la încheierea celui de al 20-lea summit UE-China

Discursul programatic rostit de președintele Jean-Claude Juncker la masa rotundă de afaceri UE-China

Site-ul Delegației Uniunii Europene în China

 

IP/18/4521

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar