Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Ķīnas samits – stratēģiskās globālās partnerības padziļināšana

Beijing, 2018. gada 16. jūlijā

Eiropas Savienības un Ķīnas Tautas Republikas 20. samitā, kas šodien notika Pekinā, tika uzsvērts, ka šī partnerība ir sasniegusi jaunu nozīmīgumu mūsu valstu iedzīvotājiem, attiecīgajiem kaimiņu reģioniem un – plašākā mērogā – starptautiskajai kopienai.

Eiropas Savienību samitā pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. Ķīnas Tautas Republiku pārstāvēja Ķīnas premjerministrs Li Kecjans (Li Keqiang). Samitā arī piedalījās par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma un transporta komisāre Violeta Bulca. Eiropadomes priekšsēdētājs Tusks un Komisijas priekšsēdētājs Junkers arī tikās ar Ķīnas Tautas republikas prezidentu Sji Dzjiņpinu (Xi Jinping).

"Es vienmēr esmu bijis cieši pārliecināts par ES un Ķīnas partnerības potenciālu. Šodienas pasaulē šī partnerība ir svarīgāka kā jebkad. Mūsu sadarbība ir vienkārša loģiska", teica Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. "Eiropa ir Ķīnas lielākā tirdzniecības partnere, savukārt Ķīna ir mūsu otrā lielākā tirdzniecības partnere. Abpusējās preču tirdzniecības vērtība pārsniedz 1,5 miljardus eiro dienā. Taču mēs arī zinām, ka varam sasniegt daudz vairāk. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs šodien esam guvuši progresu saistībā ar visaptverošo nolīgumu par ieguldījumiem, apmainoties ar pirmajiem piedāvājumiem par piekļuvi tirgum, kā arī panākuši virzību ceļā uz nolīgumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tas liecina, ka mēs vēlamies radīt cilvēkiem vairāk iespēju – gan Ķīnā, gan Eiropā."

Viss Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera teiktais preses konferencē pēc samita ir pieejams tiešsaistē.

Kopīgais samita paziņojums, par kuru vienojās Eiropas Savienība un Ķīna, ilustrē ES un Ķīnas attiecību plašumu un vērienu, kā arī pozitīvo ietekmi, ko šāda partnerība var izraisīt, jo īpaši attiecībā uz tādu globālu un reģionālu problēmu risināšanu kā klimata pārmaiņas, kopīgi drošības apdraudējumi, daudzpusējības veicināšana un brīvas un taisnīgas tirdzniecības sekmēšana. Samits notika pēc tam, kad 1. jūnijā Briselē tika rīkots augsta līmeņa stratēģiskais dialogs, kuru kopīgi vadīja ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni un Ķīnas Valsts padomnieks Wang Yi, un pēc 25. jūnijā Pekinā notikušā augsta līmeņa ekonomikas un tirdzniecības dialoga, ko kopīgi vadīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Katainens un Ķīnas premjerministra vietnieks Liu He.

Šis 20. samits ir liecība par tiem daudzajiem veidiem, kādos Eiropas Savienība un Ķīna konkrēti stiprina savas – jau šobrīd visaptverošās – attiecības. Papildus kopīgajam paziņojumam tika panākta vienošanās par citiem konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem, tostarp par šādiem:

 

Sadarbība ilgtspējīgākas planētas labā

Līderu paziņojumā par klimata pārmaiņām un tīru enerģiju Eiropas Savienība un Ķīna ir apņēmušās pastiprināt sadarbību virzībā uz tādu ekonomiku, ko raksturo zems siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis, kā arī īstenot 2015. gadā noslēgto Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām. Tālab ES un Ķīna pastiprinās politisko, tehnisko, ekonomisko un zinātnisko sadarbību klimata pārmaiņu un tīras enerģijas jomā.

Komisijas priekšsēdētājs Junkers, atzinīgi novērtējot šo apņemšanos, teica: "Mēs esam uzsvēruši mūsu kopīgo un stingro apņēmību cīnīties pret klimata pārmaiņām un apliecināt vadošo lomu pasaulē. Tas liecina par mūsu apņemšanos iestāties par daudzpusējību un atzīt, ka klimata pārmaiņas ir globāla problēma, kas skar visas valstis uz Zemes. Mums nav laika, lai sēdētu ar klēpī saliktām rokām un pasīvi vērotu. Tagad ir laiks izšķirīgai rīcībai.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Katainens un ekoloģijas un vides ministrs Li Ganjie* parakstīja arī saprašanās memorandu par pastiprinātu sadarbību emisijas kvotu tirdzniecības jomā, ar ko atzīst, ka emisijas kvotu tirdzniecībai ir ievērojams potenciāls, lai sekmētu pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, kā arī vēl vairāk pastiprina sadarbību starp divām lielākajām emisiju tirdzniecības sistēmām pasaulē.

Balstoties uz 2017. gadā – ES un Ķīnas Zilā gada (Blue Year) laikā – gūtajiem panākumiem, ES un Ķīna ir arī parakstījušas Partnerattiecību nolīgumu par okeāniem. Divas no pasaules lielākajām okeāna ekonomikām sadarbosies, lai uzlabotu okeānu starptautisko pārvaldību, tostarp apkarojot nelegālu zveju un izpētot tādas potenciālas iespējas darījumdarbībai un pētniecībai jūrlietu ekonomikā, kuru pamatā ir tīrās tehnoloģijas. Partnerība ietver skaidras saistības aizsargāt jūras vidi no piesārņojuma, tostarp plastmasas piedrazojuma; cīnīties ar klimata pārmaiņām saskaņā ar Parīzes nolīgumu un īstenot Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, jo īpaši tās 14. mērķi. Šī partnerība okeāna jautājumos ir pirmā šāda veida partnerība un paver durvis nākotnes partnerībām starp ES un citām okeāna lielvarām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Katainens un Valsts attīstības un reformu komisijas priekšsēdētājs He Lifeng* arī parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību aprites ekonomikas jomā, kas nodrošinās pamatu sadarbībai (tostarp augsta līmeņa politiskam dialogam) ar nolūku atbalstīt pāreju uz aprites ekonomiku. Sadarbība attieksies uz stratēģijām, tiesību aktiem, politikas jomām un pētniecību abpusēju interešu jomās. Tā pievērsīsies pārvaldības sistēmām un tādiem politikas instrumentiem kā ekodizains, ekomarķējums, ražotāja paplašināta atbildība un zaļās piegādes ķēdes, kā arī aprites ekonomikas finansēšana. Abas puses apmainīsies ar paraugpraksi tādās svarīgās jomās kā rūpnieciskie parki, ķīmiskās vielas, plastmasa un atkritumi.

Saistībā ar ES Starptautisko pilsētsadarbības programmu komisāre Korina Kretu samita laikā piedalījās kopīgās deklarācijas parakstīšanā starp šādām Ķīnas un Eiropas pilsētām: Kunming un Granada (ES); Haikou un Nica (FR); Yantai un Roma (IT); Liuzhou un Bārnslija (AK), kā arī Weinan un Redžo Emīlija (IT). Šīs partnerības atvieglinās savstarpējos kontaktus nolūkā izvērtēt un izstrādāt vietēja līmeņa rīcības plānus, kuri atspoguļo ES integrēto pieeju pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus risinot sociālas, ekonomiskas, demogrāfiskas un vides problēmas.

 

Starptautiska, uz noteikumiem balstīta sistēma brīvas un taisnīgas tirdzniecības centrā

"Esmu vairāk kā jebkad pārliecināts, ka globalizācijas un savstarpējās atkarības laikmetā mūsu rīcības pamatā jābūt daudzpusējām attiecībām. Mēs sagaidām, ka visi mūsu partneri ievēros starptautiskos noteikumus un saistības, ko tie uzņēmušies, sevišķi Pasaules Tirdzniecības organizācijā", teica Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā uzrunā ES un Ķīnas darījumdarbības apaļā galda sanāksmē Pekinā, kas bija iespēja ES un Ķīnas līderiem apmainīties viedokļiem ar darījumdarbības aprindu pārstāvjiem. "Vienlaikus ir skaidrs, ka PTO noteikumi neļauj īpaši efektīvi novērst negodīgu praksi, tomēr tā vietā, lai izlietu ūdeni kopā ar visu bērnu, mums visiem vajadzētu saglabāt daudzpusējo sistēmu un to uzlabot." Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera runa pilnībā ir pieejama tiešsaistē. Arī komisāre Malmstrēma teica uzrunu šajā pasākumā.

Samitā ES un Ķīna apstiprināja savu stingro atbalstu uz noteikumiem balstītai, pārredzamai, nediskriminējošai, atvērtai un iekļaujošai daudzpusējai tirdzniecības sistēmai ar PTO tās centrā un izteica apņemšanos ievērot spēkā esošos PTO noteikumus. Tās arī apņēmās sadarboties PTO reformu jomā, lai palīdzētu tai risināt jaunas problēmas, un šim nolūkam izveidoja kopīgu PTO reformu darba grupu, kuru vada ministru vietnieki.

Tika gūti panākumi patlaban notiekošajās sarunās par ieguldījumu nolīgumu, kas ir galvenā prioritāte un svarīgs projekts, lai izveidotu un uzturētu atvērtu, paredzamu, taisnīgu un pārredzamu darījumdarbības vidi Eiropas un Ķīnas ieguldītājiem. ES un Ķīna apmainījās ar tirgus piekļuves piedāvājumiem, ievirzot sarunas jaunā posmā, kurā var paātrināt darbu saistībā ar piedāvājumiem un citiem būtiskiem sarunu aspektiem. Eiropas Investīciju fonds (EIF), kas ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas, un Ķīnas Zīda ceļa fonds ir parakstījuši saprašanās memorandu ar mērķi apstiprināt pirmos līdzieguldījumus, kas veikti nesen izveidotā Ķīnas un ES līdzieguldījumu fonda (CECIF) ietvaros, kurš veicina sadarbību ieguldījumu jomā starp Eiropas Savienību un Ķīnu un sinerģijas attīstīšanu starp Ķīnas iniciatīvu „Viena josla, viens ceļš” un Investīciju plānu Eiropai.

Tērauda jomā abas puses vienojās stiprināt sadarbību Pasaules forumā par tēraudrūpniecības jaudas pārpalikumu un apņēmās saskaņā ar 2016. gada Hanžū un 2017. gada Hamburgas samita lēmumiem un 2017. gada ministru lēmumiem sasniegt mērķi īstenot pieņemtos politiskos ieteikumus.

ES un Ķīna arī vienojās, ja iespējams, līdz oktobra beigām pabeigt sarunas par nolīgumu par sadarbību attiecībā uz konkrētiem pārtikas un dzērienu produktiem (t. s. ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm) un aizsardzību pret to atdarināšanu. Nolīgums šajā jomā radītu augstu aizsardzības līmeni mūsu attiecīgajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas pārstāv nozīmīgas tradīcijas un bagātīgus resursus gan Eiropas Savienībai, gan Ķīnai.

Pārtikas nekaitīguma jomā ES un Ķīna vienojās veicināt augstākos pārtikas nekaitīguma standartus un ir gatavas ņemt vērā reģionalizācijas principu, kā arī apņēmās paplašināt pārtikas produktu piekļuvi tirgum.

ES un Ķīna ir arī parakstījušas Rīcības plānu par Ķīnas un ES muitas sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību jomā (2018.–2020.) ar mērķi stiprināt muitas darbu, lai cīnītos pret viltošanu un pirātismu tirdzniecībā starp abām pusēm. Rīcības plāns arī veicinās sadarbību starp muitas iestādēm un citām tiesībaizsardzības iestādēm un dienestiem, lai apturētu ražošanu un pārtrauktu izplatīšanas tīklu darbību.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Ķīnas Galvenā muitas pārvalde parakstīja stratēģiskās administratīvās sadarbības kārtību un rīcības plānu (2018.–2020.) par sadarbības stiprināšanu, lai apkarotu krāpšanu muitas jomā, jo īpaši attiecībā uz krāpšanu pārkraušanas nozarē, atkritumu nelikumīgu pārvadāšanu un pazemināta vērtējuma krāpšanu.

ES un Ķīnas savienojamības platformas trešajā sanāksmē, kas notika samita ietvaros un ko Eiropas Savienības vārdā vadīja komisāre Violeta Bulca, abas puses atkārtoti apstiprināja apņemšanos nodrošināt transporta savienojumus, pamatojoties uz attiecīgajām politikas prioritātēm, ilgtspējību, tirgus noteikumiem un starptautisko koordināciju.

Notika viedokļu apmaiņa par šādām jomām:

  • politiskā sadarbība, kas balstīta uz Eiropas transporta tīklu (TEN-T) un iniciatīvu „Viena josla, viens ceļš”, iesaistot attiecīgās trešās valstis starp ES un Ķīnu;
  • sadarbība transporta dekarbonizācijas un digitalizācijas jomā, tostarp tādos starptautiskos forumos kā Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) un Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO);
  • sadarbība ieguldījumu projektu jomā, pamatojoties uz ilgtspējības kritērijiem, pārredzamību un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, lai veicinātu ieguldījumus transportā starp ES un Ķīnu.

Priekšsēdētāju sanāksmes kopīgais saskaņotais protokols ir pieejams tiešsaistē kopā ar Eiropas transporta projektu sarakstu, kas iesniegti saskaņā ar ES un Ķīnas savienojamības platformu.

 

Cilvēku partnerība

Eiropas Savienība un Ķīna stratēģiskās partnerības centrā liek savus iedzīvotājus. Notika labas diskusijas par sadarbību ārpolitikas un drošības jomā un par situāciju attiecīgajās kaimiņvalstīs. Samitā ES un Ķīnas līderi apsprieda veidus, kā atbalstīt mierīgu risinājumu Korejas pussalā, apņemšanos turpināt pilnībā un efektīvi īstenot kopīgo visaptverošo rīcības plānu – Irānas kodolvienošanos, kopīgu, koordinētu darbu pie miera procesa Afganistānā, kā arī stāvokli Austrumukrainā un Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. Tika apspriestas arī citas problēmas ārlietu un drošības jomā, piemēram, Tuvajos Austrumos, Lībijā un Āfrikā, kā arī kopīgās saistības attiecībā uz daudzpusējību un uz noteikumiem balstītu starptautisku kārtību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju tās centrā.

Daudzi sekmīgi pasākumi jau veikti saistībā ar 2018. gada Ķīnas un ES tūrisma gadu, kura mērķis ir popularizēt mazāk zināmus galamērķus, uzlabot ceļošanas un tūrisma pieredzi un sniegt iespējas palielināt ekonomisko sadarbību. Samitā līderi apņēmās vēl vairāk virzīt attiecīgās darbības, veicināt sadarbību tūrisma jomā un kontaktus starp cilvēkiem.

Tā kā cilvēktiesību aizsardzība un uzlabošana ir Eiropas Savienības un tās globālo partnerību pamatā, līderi arī pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām – nedēļu pēc tam, kad ES un Ķīna organizēja savu jaunāko cilvēktiesību dialogu.

Abas puses apstiprināja, ka tās turpinās paralēlās sarunas par ES un Ķīnas mobilitātes un migrācijas dialoga ceļveža otro posmu, proti, par nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu un par nolīgumu par sadarbību neatbilstīgas migrācijas novēršanā.

ES un Ķīna arī vienojās sākt jaunus dialogus par jautājumiem, kas saistīti ar narkotikām un humāno palīdzību.

* Vārdi un uzvārdi laboti 16:42, 16.7.2018.

Papildinformācija

ES un Ķīnas samita tīmekļa vietne

ES un Ķīnas attiecības – faktu lapa

Kopīgs paziņojums pēc ES un Ķīnas 20. samita

Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera teiktais preses konferencē pēc ES un Ķīnas 20. samita

Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera uzstāšanās ES un Ķīnas darījumdarbības apaļā galda sanāksmē

Eiropas Savienības delegācijas Ķīnā tīmekļa vietne

 

IP/18/4521

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar