Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas strateginei pasaulinei partnerystei stiprinti

Beijing, 2018 m. liepos 16 d.

Šiandien Pekine įvykusiame 20-ajame Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos aukščiausiojo lygio susitikime pabrėžta išaugusi šios partnerystės svarba Europos ir Kinijos piliečiams, kaimyniniams regionams ir platesnei tarptautinei bendruomenei.

Susitikime Europos Sąjungai atstovavo Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas. Kinijos Liaudies Respublikai atstovavo Ministras Pirmininkas Li Keqiangas. Susitikime taip pat dalyvavo už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas, už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström, už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc. Pirmininkas D. Tuskas ir Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris taip pat susitiko su Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentu Xi Jinpingu.

„Aš visada tvirtai tikėjau ES ir Kinijos partnerystės potencialu. O šiandieniniame pasaulyje ta partnerystė yra kaip niekad svarbi. Mums bendradarbiauti paprasčiausiai naudinga, – sakė Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris. – Europa yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė, o mums Kinija – antra pagal dydį prekybos partnerė. Vienos dienos tarpusavio prekybos prekėmis vertė sudaro daugiau kaip 1,5 mlrd. EUR. Tačiau mes taip pat žinome, kad galime pasiekti kur kas daugiau. Štai kodėl tokia svarbi šiandien mūsų padaryta pažanga dėl visapusiško susitarimo dėl investicijų (apsikeista pirmaisiais patekimo į rinką pasiūlymais) ir susitarimo dėl geografinių nuorodų. Tai rodo, kad mes norime suteikti daugiau galimybių Kinijos ir Europos piliečiams.“

Visas Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pastabas, išsakytas po aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje, galima rasti internete.

Europos Sąjungos ir Kinijos bendras aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimas rodo ES ir Kinijos santykių mastą ir glaudumą ir galimą teigiamą tokios partnerystės poveikį visų pirma sprendžiant tokius pasaulinius ir regioninius klausimus kaip klimato kaita, bendros grėsmės saugumui, daugiašališkumo ir laisvos bei sąžiningos prekybos skatinimas. Prieš šį aukščiausiojo lygio susitikimą birželio 1 d. Briuselyje įvyko aukšto lygio strateginis dialogas, kuriam bendrai vadovavo ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir Kinijos valstybės patarėjas Wang Yi, o birželio 25 d. Pekine – aukšto lygio strateginis dialogas ekonomikos ir prekybos klausimais, kuriam bendrai vadovavo Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Katainenas ir Kinijos ministro pirmininko pavaduotojas Liu He.

20-asis aukščiausiojo lygio susitikimas rodo, kad Europos Sąjunga ir Kinija konkrečiais veiksmais stiprina jau ir taip glaudžius santykius. Be bendro pareiškimo, susitarta dėl kitų konkrečių dokumentų ir veiksmų, t. y.:

 

Bendras darbas siekiant tvaresnės planetos

Lyderių pareiškime dėl klimato kaitos ir švarios energijos Europos Sąjunga ir Kinija įsipareigojo aktyviau bendradarbiauti siekiant pereiti prie mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančios ekonomikos ir įgyvendinti 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Taip ES ir Kinija stiprins politinį, techninį, ekonominį ir mokslinį bendradarbiavimą kovos su klimato kaita ir švarios energijos srityse.

Pritardamas šiam įsipareigojimui Pirmininkas J.-C. Junckeris pasakė: „Mes sustiprinome savo bendrą, tvirtą pasiryžimą kovoti su klimato kaita ir būti pasauliniais lyderiais. Tai rodo mūsų įsipareigojimą laikytis daugiašališkumo ir taip pripažįstamas tas faktas, kad klimato kaita yra pasaulinė problema, veikianti visas žemės šalis. Sėdėti ir pasyviai stebėti laiko nėra. Ryžtingų veiksmų turime imtis dabar.“

Pirmininko pavaduotojas J. Katainenas ir Ekologijos ir aplinkos ministras Li Ganjie* taip pat pasirašė Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo stiprinimo apyvartinių taršos leidimų prekybos srityje, kuriuo pripažįstamas didelis apyvartinių taršos leidimų prekybos potencialas prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir toliau stiprinamas dviejų didžiausių pasaulyje apyvartinių taršos leidimų sistemų bendradarbiavimas.

Atsižvelgdamos 2017 m. sėkmingai įgyvendintą ES ir Kinijos „Mėlynųjų metų“ programą, ES ir Kinija taip pat pasirašė Partnerystės susitarimą dėl vandenynų. Dvi didžiausios pasaulio vandenynų ekonomikos dirbs išvien, kad pagerintų tarptautinį vandenynų valdymą, taip pat kovos su neteisėta žvejyba ir nagrinės potencialias verslo ir mokslinių tyrimų galimybes, susijusias su švarių technologijų naudojimu jūrų ekonomikoje. Į partnerystės susitarimą įtraukti aiškūs įsipareigojimai saugoti jūros aplinką nuo taršos, įskaitant plastiko šiukšles, kovoti su klimato kaita laikantis Paryžiaus susitarimo ir įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., ypač 14-ąjį tikslą. Toks partnerystės susitarimas dėl vandenynų pasirašytas pirmą kartą ir juo atveriamos durys būsimiems ES ir kitų pagrindinių vandenynų eksploatuotųjų partnerystės susitarimams.

Pirmininko pavaduotojas J. Katainenas ir Nacionalinės vystymosi ir reformų komisijos pirmininkas He Lifengas* taip pat pasirašė Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo žiedinės ekonomikos srityje, kuris taps pagrindu bendradarbiavimui, įskaitant aukšto lygio politinį dialogą, siekiant remti perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Bendradarbiavimas apims abiem pusėms aktualias strategijų, teisėkūros, politikos ir mokslinių tyrimų sritis. Bus aptariamos tokios valdymo sistemos ir politikos priemonės kaip ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, gamintojo atsakomybės didinimas, žaliosios tiekimo grandinės, taip pat žiedinės ekonomikos finansavimas. Abi šalys keisis tokių svarbių sričių kaip pramonės parkai, chemijos produktai, plastikai ir atliekos, geriausiais praktikos pavyzdžiais.

Pagal ES tarptautinio miestų bendradarbiavimo programą aukščiausiojo lygio susitikime dalyvaujant Komisijos narei C. Crețu pasirašytos bendros deklaracijos šių Kinijos ir Europos miestų: Kunmingo ir Granados (ES); Haikou ir Nicos (FR); Jantajaus ir Romos (IT); Liudžou ir Barnslio (JK) ir Veinano ir Emilijos Redžo (IT). Šie partnerystės susitarimai sudarys palankesnes sąlygas dalytis informacija, kad būtų galima nagrinėti ir kurti vietos veiksmų planus, kuriais atsižvelgiama į integruotą ES požiūrį į tvarią miestų plėtrą ir sprendžiamos socialinės, ekonominės, demografinės ir aplinkos problemos.

 

Laisva ir sąžininga prekyba laikantis tarptautinės taisyklių sistemos

Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris savo pagrindinėje kalboje, pasakytoje Pekine įvykusiame ES ir Kinijos apskritojo stalo susitikime verslo klausimais, suteikusiame galimybę ES ir Kinijos lyderiams apsikeisti nuomonėmis su verslo bendruomenės atstovais, sakė: „Esu labiau nei bet kada įsitikinęs, kad globalizacijos ir tarpusavio priklausomybės epochoje visa, ką darome, turi būti pagrista daugiašališkumu. Tikimės, kad visi mūsų partneriai laikysis prisiimtų tarptautinių taisyklių ir įsipareigojimų, visų pirma pagal Pasaulio prekybos organizacijos sistemą. Kita vertus, dabartinės PPO taisyklės neleidžia veiksmingiausiai pašalinti nesąžiningos praktikos, tačiau, užuot drauge su blogiu atsikratydami ir gėrio, turėtume saugoti daugiašalę sistemą ir ją tobulinti iš vidaus.“ Pirmininko Junckerio visą kalbą galima rasti internete. Renginyje taip pat kalbėjo ir Komisijos narė C. Malmström.

Aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Kinija patvirtino, kad jos tvirtai remia taisyklėmis pagrįstą, skaidrią, nediskriminacinę, atvirą ir integracinę daugiašalę prekybos sistemą, kurios pagrindas yra PPO, ir įsipareigojo laikytis esamų PPO taisyklių. Aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Kinija patvirtino, kad jos tvirtai remia taisyklėmis pagrįstą, skaidrią, nediskriminacinę, atvirą ir integracinę daugiašalę prekybos sistemą, kurios pagrindas yra PPO, ir įsipareigojo laikytis esamų PPO taisyklių.

Padaryta nemaža pažanga derantis dėl Investicijų susitarimo – prioritetinio ir svarbaus projekto, kuriuo siekiama sukurti ir išlaikyti atvirą, numatomą, teisingą ir skaidrią verslo aplinką Europos ir Kinijos investuotojams. ES ir Kinija apsikeitė pasiūlymais dėl patekimo į rinką ir perkėlė derybas į naują etapą, kuriame bus galima paspartinti su pasiūlymais ir kitais svarbiais derybų aspektais susijusį darbą. Europos investicijų fondas (EIF), kuris yra Europos investicijų banko grupės dalis, ir Kinijos „Šilko kelio“ fondas (SRF) pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama patvirtinti pirmas bendras investicijas naudojantis neseniai įsteigtu Kinijos ir ES bendro investavimo fondu („CECIF“), kuris skatina Europos Sąjungos ir Kinijos bendradarbiavimą investicijų srityje ir sąveikos tarp Kinijos iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“ ir Investicijų plano Europai plėtotę.

Pasauliniame forume dėl perteklinio plieno sektoriaus pajėgumo abi šalys susitarė stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą plieno srityje ir, remdamosi 2016 m. Hangdžou ir 2017 m. Hamburgo aukščiausiojo lygio susitikimuose priimtais sprendimais, taip pat 2017 m. priimtais ministrų konferencijos sprendimais, įsipareigojo siekti tikslo įgyvendinti susitartas politines rekomendacijas.

ES ir Kinija taip pat susitarė iki spalio mėn. pabaigos užbaigti, jei įmanoma, derybas dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo išskirtinių maisto produktų ir gėrimų srityje ir jų apsaugos nuo padirbinėjimo – vadinamųjų geografinių nuorodų. Pasiekus susitarimą šioje srityje, būtų galima suteikti aukšto lygio apsaugą Europos ir Kinijos geografinėms nuorodoms, kurios reprezentuoja svarbias ES ir Kinijos tradicijas ir turtingus išteklius.

Maisto saugos srityje ES ir Kinija susitarė skatinti laikytis aukščiausių maisto saugos standartų ir yra pasirengusios atsižvelgti į skirstymo į regionus principą, taip pat įsipareigoja suteikti rinkos prieigą daugiau maisto produktų

ES ir Kinija taip pat pasirašė Veiksmų planą dėl ES ir Kinijos muitinių bendradarbiavimo intelektinės nuosavybės teisių srityje (2018–2020 m.), kuriuo siekiama sugriežtinti muitinių vykdomą kovą su klastojimu ir piratavimu Europos ir Kinijos tarpusavio prekyboje. Šiuo veiksmų planu taip pat bus skatinamas muitinių ir kitų teisėsaugos tarnybų ir institucijų bendradarbiavimas siekiant sustabdyti gamybą ir likviduoti platinimo tinklus.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Kinijos muitinės bendroji administracija pasirašė Strateginį administracinio bendradarbiavimo susitarimą ir 2018–2020 m. veiksmų planą, kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu muitų srityje, visų pirma sukčiavimu perkraunant prekes, neteisėtu atliekų vežimu ir sukčiavimu, susijusiu su per mažos vertės nurodymu.

Aukščiausio lygio susitikimo metu įvykusiame trečiajame ES ir Kinijos jungčių platformos posėdyje, kuriam pirmininkavo Europos Komisijos narė Violeta Bulc, abi šalys dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą siekti transporto jungčių, atsižvelgiant į atitinkamus politikos prioritetus, tvarumą, rinkos taisykles ir tarptautinį koordinavimą.

Daugiausia buvo keičiamasi informacija apie:

  • politinį bendradarbiavimą, pagrįstą transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) sistema ir iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“, įtraukiant susijusias trečiąsias šalis tarp ES ir Kinijos;
  • bendradarbiavimą sprendžiant transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir skaitmeninimo klausimus, įskaitant Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) ir kitų organizacijų forumus;
  • bendradarbiavimą investicinių projektų srityje, remiantis tvarumo kriterijais, skaidrumo ir vienodų sąlygų principais, kuriuo siekiama didesnių investicijų į transporto tarp ES ir Kinijos sritį.

Bendri sutarti pirmininkų susitikimo protokolai paskelbti internete, o ES ir Kinijos jungčių platformos skiltyje pateikiamas Europos transporto projektų sąrašas.

 

Tautų partnerystė

Europos Sąjungos ir Kinijos strateginės partnerystės centre – jų piliečiai. Įvyko vaisingos diskusijos dėl bendradarbiavimo užsienio ir saugumo klausimais ir padėties kaimyniniuose regionuose. Aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Kinijos lyderiai aptarė būdus paremti taikų Korėjos pusiasalio problemos sprendimą; įsipareigojimą toliau visiškai ir veiksmingai įgyvendinti bendrą visapusišką veiksmų planą – Susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos; bendrą koordinuotą darbą siekiant taikos Afganistane; padėtį rytų Ukrainoje bei neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją. Jie taip pat aptarė kitus užsienio ir saugumo klausimus: padėtį Artimuosiuose Rytuose, Libijoje ir Afrikoje, taip pat savo bendrą daugiašališkumo siekį ir taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką, kurios centras – Jungtinės Tautos.

2018 m. Kinijos ir ES turizmo metais jau surengta daug sėkmingų renginių – jais siekiama populiarinti mažiau žinomas vietoves, pagerinti kelionių ir turizmo patirtį bei suteikti ekonominio bendradarbiavimo galimybių. Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai įsipareigojo toliau vykdyti susijusią veiklą, gerinti bendradarbiavimą turizmo srityje ir žmogiškuosius ryšius.

Kadangi žmogaus teisių apsauga ir stiprinimas yra Europos Sąjungos ir jos pasaulinių partnerysčių pagrindas, ES ir Kinijos vadovai taip pat aptarė su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, nors nuo paskutinio ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais praėjo tik savaitė.

Abi šalys patvirtino, kad jos skubins, jog lygiagrečiai vykdomos derybos pereitų į antrą ES ir Kinijos dialogo judumo ir migracijos klausimais veiksmų plano etapą, t. y. kad būtų susitarta dėl vizų režimo supaprastinimo ir bendradarbiavimo sprendžiant neteisėtos migracijos klausimus.

ES ir Kinija taip pat susitarė pradėti naujus dialogus narkotikų ir humanitarinės pagalbos klausimais.

*Ištaisyti vardai ir pavardės; 2018 07 16 16.42 val.

Daugiau informacijos

ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo svetainė

ES ir Kinijos santykiai (informacijos suvestinė)

Bendras pareiškimas po 20-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo

Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio pastabos spaudos konferencijoje po 20-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo

Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio pagrindinė kalba, pasakyta ES ir Kinijos apskritojo stalo susitikime verslo klausimais

Europos Sąjungos delegacijos Kinijoje interneto svetainė

 

IP/18/4521

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar