Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sastanak na vrhu između EU-a i Kine: produbljivanje strateškog globalnog partnerstva

Beijing, 16. srpnja 2018.

Na dvadesetom po redu sastanku na vrhu između Europske unije i Narodne republike Kine održanom danas u Pekingu istaknuto je da je to partnerstvo dosegnulo novu razinu važnosti za naše građane, za susjedne regije obaju partnera i, šire gledano, za međunarodnu zajednicu.

Europsku uniju zastupali su predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Narodnu Republiku Kinu zastupao je predsjednik vlade Li Keqiang. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Europske komisije za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen, Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström i povjerenica za promet Violeta Bulc. Predsjednik Tusk i predsjednik Juncker sastali su se i s predsjednikom Narodne Republike Kine, Xi Jinpingom.

„Oduvijek čvrsto vjerujem u potencijal partnerstva između EU-a i Kine. A u današnjem je svijetu to partnerstvo važnije nego ikad prije. Jednostavno je razumno da surađujemo”, izjavio je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. „Europa je najveći trgovinski partner Kine, a Kina je drugi po veličini trgovinski partner EU-a. Vrijednost naše ukupne trgovine robom iznosi 1,5 milijardi EUR dnevno. Ali mi znamo i da možemo mnogo više. Zato je toliko važno da smo danas prvom razmjenom ponuda o pristupu tržištu postigli napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o ulaganjima te prema sporazumu o oznakama zemljopisnog podrijetla, što pokazuje da želimo više prilika za građane Kine i Europe.”

Cijeli govor predsjednika Junckera na konferenciji za medije nakon sastanka na vrhu dostupan je na internetu.

Zajednička izjava povodom sastanka na vrhu Europske unije i Kine pokazuje dubinu i širinu odnosa između EU-a i Kine i mogući pozitivan učinak takvog partnerstva, osobito kad je riječ o globalnim i regionalnim izazovima kao što su klimatske promjene, zajedničke sigurnosne prijetnje, promicanje multilateralizma i otvorene i pravedne trgovine. Ovaj sastanak na vrhu uslijedio je nakon strateškog dijaloga na visokoj razini kojim su supredsjedali Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije Federica Mogherini u ime EU-a i kineski državni savjetnik Wang Yi, održanog u Bruxellesu 1. lipnja, i gospodarskog i trgovinskog dijaloga na visokoj razini kojim su supredsjedali potpredsjednik Katainen i kineski potpredsjednik vlade Liu He, održanog u Pekingu 25. lipnja.

Dvadeseti sastanak na vrhu svjedoči o tome kako Europska unija i Kina na mnoge načine konkretno jačaju svoje već sveobuhvatne odnose. Osim zajedničke izjave, postignut je i dogovor o brojnim drugim konkretnim rezultatima, uključujući sljedeće:

 

Suradnja u cilju održivijeg načina života na planetu

U izjavi čelnika o klimatskim promjenama i čistoj energiji Europska unija i Kina obvezale su se pojačati svoju suradnju kako bi u svojim gospodarstvima postigle niske razine emisija stakleničkih plinova i provodile Pariški sporazum iz 2015. o klimatskim promjenama. Time će EU i Kina ojačati svoju političku, tehničku, gospodarsku i znanstvenu suradnju u području klimatskih promjena i čiste energije.

Pozdravljajući taj dogovor, predsjednik Juncker izjavio je: „Naglasili smo svoju zajedničku, čvrstu odlučnost da vodstvom na globalnoj razini poduzmemo sve kako bismo ublažili klimatske promjene. Time pokazujemo svoju predanost multikulturalizmu i potvrđujemo da su klimatske promjene globalni izazov koji pogađa sve zemlje svijeta. Ne možemo gubiti vrijeme sjedeći skrštenih ruku i pasivno promatrajući. Vrijeme je za odlučno djelovanje.”

Potpredsjednik Katainen i kineski ministar ekologije i okoliša Li Ganjie* također su potpisali memorandum o razumijevanju o jačanju suradnje u području trgovine emisijama, kojim se potvrđuje znatan potencijal trgovine emisijama kao doprinosa niskougljičnom gospodarstvu i daljnjem jačanju suradnje dvaju najvećih sustava trgovanja emisijama na svijetu.

Na temelju uspjeha Plave godine EU-a i Kine 2017., EU i Kina potpisali su i Sporazum o partnerstvu u pogledu oceanâ. Dva gospodarstva, koja su među najvećim pomorskim gospodarstvima na svijetu, surađivat će u cilju poboljšanja međunarodnog gospodarenja oceanima, među ostalim suzbijanjem nezakonitog ribolova i ispitivanjem potencijalnih mogućnosti za poslovanje i istraživanja u području pomorskog gospodarstva na temelju čistih tehnologija. Partnerstvo podrazumijeva jasne obveze zaštite morskog okoliša od onečišćenja, među ostalim plastičnim otpadom; ublažavanje klimatskih promjena u skladu s Pariškim sporazumom i provedbu Programa održivog razvoja do 2030., osobito cilja br. 14. Potpisivanje partnerstva u pogledu oceanâ prvo je te vrste i otvara vrata budućim takvim partnerstvima između EU-a i drugih ključnih aktera.

Potpredsjednik Katainen i predsjednik kineske nacionalne komisije za razvoj i reforme He Lifeng* također su potpisali Memorandum o razumijevanju o kružnom gospodarstvu koji će biti okvir za suradnju, među ostalim za politički dijalog na visokoj razini radi potpore prelasku na kružno gospodarstvo. Suradnja će se odnositi na strategije, zakonodavstvo, politike i istraživanja u područjima od zajedničkog interesa, kao i na sustave upravljanja i instrumente politika kao što su ekološki dizajn, ekološke oznake, veća odgovornost proizvođača i zeleni opskrbi lanci te financiranje kružnog gospodarstva. Dvije strane će razmjenjivati najbolje prakse u ključnim područjima kao što su industrijski parkovi, kemikalije, plastika i otpad.

U kontekstu EU-ova programa Međunarodna urbana suradnja, na marginama sastanka na vrhu povjerenica Creţu nazočila je potpisivanju zajedničke izjave kineskih i europskih gradova: Kunming i Granada (ES); Haikou i Nice (FR); Yantai i Rim (IT); Liuzhou i Barnsley (UK) te Weinan i Reggio Emilia (IT). Ta će partnerstva olakšati razmjene u cilju ispitivanja i razvoja lokalnih akcijskih planova koji će odražavati integrirani pristup EU-a održivom urbanom razvoju uz istovremeno suočavanje sa socijalnim, ekonomskim, demografskim i okolišnim izazovima.

 

Međunarodni sustav trgovine koji se temelji na pravilima u središtu otvorene i pravedne trgovine

„Uvjereniji sam nego ikad da u epohi globalizacije i međuovisnosti multilateralizam mora biti u središtu svega što činimo. Očekujemo od svih svojih partnera da poštuju međunarodna pravila i obveze koje su preuzeli, posebice one koje proizlaze iz članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, rekao je predsjednik Jean-Claude Juncker u svojem glavnom izlaganju na okruglom stolu posvećenom poslovnoj suradnji između EU-a i Kine održanom u Pekingu, koji je čelnicima iz EU-a i Kine pružio priliku za razmjenu mišljenja s predstavnicima poslovne zajednice. „Istovremeno, istina je da zbog postojećih pravila WTO-a u slučajevima nepoštenih praksi nije uvijek moguće postupiti na najučinkovitiji mogući način, ali umjesto da sabirući kukolj iščupamo zajedno s njim i pšenicu, moramo sačuvati multilateralni sustav i poboljšavati ga iznutra.” Cijeli govor predsjednika Junckera dostupan je na internetu. Povjerenica Malmström također je sudjelovala u raspravi.

Na sastanku na vrhu EU i Kina potvrdili su da čvrsto podupiru transparentan, nediskriminirajući, otvoren i uključiv multilateralni sustav trgovine utemeljen na pravilima, s WTO-om kao okosnicom, i obvezali su se da će poštovati postojeća pravila WTO-a. Također su se obvezali da će surađivati na njegovoj reformi kako bi se WTO mogao lakše nositi s novim izazovima, i u tom cilju su osnovali zajedničku radnu skupinu za reformu WTO-a kojom će predsjedati dužnosnici na razini zamjenika ministra.

Postignut je znatan napredak u tekućim pregovorima o Sporazumu o ulaganjima, koji je glavni prioritet i ključni projekt u cilju uspostave i održavanja otvorenog, predvidivog, poštenog i transparentnog poslovnog okruženja za europske i kineske ulagače. EU i Kina razmijenili su ponude o pristupu tržištu čime su pregovori ušli u novu fazu u kojoj će se rad u vezi s tim ponudama drugim ključnim aspektima pregovora moći ubrzati. Europski investicijski fond (EIF), dio Grupe Europske investicijske banke, i kineski Fond puta svile potpisali su memorandum razumijevanja u cilju potvrđivanja prvog zajedničkog ulaganja provedenog u okviru nedavno osnovanog Europsko-kineskog fonda za zajednička ulaganja (engl. „China-EU Co-Investment Fund”, CECIF) kojim se promiče suradnja Europske unije i Kine u području ulaganja i razvoj sinergije između kineske inicijative „Jedan pojas, jedan put” i Plana ulaganja za Europu.

Kad je riječ o čeliku, dvije strane složile su se da će pojačati suradnju u okviru Globalnog foruma skupine G-20 o višku kapaciteta u industriji čelika i potvrdile svoju predanost, u skladu s odlukama sa sastanaka na vrhu održanog u Hangzhou 2016. i Hamburgu 2017., kao i s ministarskim odlukama iz 2017., u cilju provedbe dogovorenih političkih preporuka.

EU i Kina također su dogovorili da će pregovore o sporazumu o suradnji u području zaštite od imitacija prepoznatljivih prehrambenih proizvoda i pića, tzv. sporazumu o oznakama zemljopisnog podrijetla pokušati zaključiti prije kraja listopada. Sporazumom u tom području postigla bi se visoka razina zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla obiju strana, koje su i za EU i za Kinu važne u smislu tradicije i bogatstva resursa.

U području sigurnosti hrane EU i Kina dogovorili su da će promicati najviše standarde sigurnosti hrane i spremni su uzeti u obzir načelo regionalizacije te su se obvezali da će proširiti mogućnosti pristupa tržištu za prehrambene proizvode.

EU i Kina potpisali su i Akcijski plan carinske suradnje između EU-a i Kine u pogledu prava intelektualnog vlasništva (za razdoblje 2018.–2020.) u cilju jačanja carinskih kontrola u borbi protiv krivotvorenja i piratstva u trgovini između dviju strana. Akcijskim planom promiče se i suradnja među carinskim i drugim agencijama i tijelima kaznenog progona u cilju zaustavljanja proizvodnje krivotvorina i obustave mreža za njihovu distribuciju.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i Opća carinska uprava Kine potpisali su Strategiju i akcijski plan administrativne suradnje (za razdoblje 2018.–2020.) radi jačanja suradnje u borbi protiv carinskih prijevara, osobito prijevara prilikom prekrcaja, nezakonite trgovine otpadom i prijevara iskazivanjem umanjene vrijednosti.

Na trećem sastanku Platforme povezivosti EU-a i Kine održanom na marginama sastanka na vrhu kojim je u ime EU-a predsjedala povjerenica Violeta Bulc dvije strane potvrdile su svoju predanost prometnoj povezanosti (na temelju političkih prioriteta obiju strana), održivosti, poštovanju tržišnih pravila i međunarodnoj koordinaciji.

Rasprava je bila usmjerena na sljedeće teme:

  • politička suradnja na temelju okvira transeuropske prometne mreže (TEN-T) i inicijative „Jedan pojas, jedan put”, uz uključivanje trećih zemalja između EU-a i Kine;
  • suradnja na dekarbonizaciji i digitalizaciji prometa, među ostalim u okviru međunarodnih foruma kao što su Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Međunarodna pomorska organizacija (IMO);
  • suradnja na ulagačkim projektima na temelju kriterija održivosti, transparentnosti i jednakih uvjeta za sve dionike, u cilju poticanja ulaganja u promet između EU-a i Kine.

Zajednički prihvaćen zapisnik sa sastanka predsjedatelja dostupan je na internetu, kao i popis europskih projekata u području prometa koji su predstavljeni u okviru Platforme povezivosti EU-a i Kine.

 

Partnerstvo narodâ

Europska unija i Kina u središte svojeg strateškog partnerstva stavljaju svoje građane. Održane su kvalitetne rasprave o vanjskopolitičkoj i sigurnosnoj suradnji i situaciji u susjedstvima dviju strana. Na sastanku na vrhu čelnici EU-a i Kine razgovarali su o mogućnostima postizanja mirnog rješenjenja na Korejskom poluotoku; o svojoj predanosti kontinuiranoj, potpunoj i učinkovitoj provedbi Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana – nuklearnog sporazuma s Iranom (ZSAP); o zajedničkom, koordiniranom radu na mirovnom procesu u Afganistanu; te o situaciji u istočnoj Ukrajini i nezakonitom pripajanju Krima i Sevastopolja. Također su razgovarali o drugim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima, kao što su Bliski istok, Libija i Afrika, te o svojoj zajedničkoj predanosti multilateralizmu i međunarodnom poretku koji se temelji na pravilima s Ujedinjenim narodima kao okosnicom.

U okviru inicijative „2018. – Godina turizma između EU-a i Kine” već je pokrenuto mnogo uspješnih aktivnosti osmišljenih radi promicanja manje poznatih destinacija, poboljšanju putničkih i turističkih iskustva i proširenja gospodarske suradnje. Na sastanku na vrhu čelnici su se obvezali da će nastaviti unapređivati relevantne aktivnosti u cilju olakšavanja suradnje u području turizma i kontakata među narodima.

Budući da su zaštita i poboljšanje ljudskih prava u samim temeljima Europske unije i njezinih globalnih partnerstava, čelnici su raspravljali i o pitanjima koja se odnose na ljudska prava, tjedan dana nakon održavanja najnovijeg dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kine.

Obje strane potvrdile su da će nastaviti s paralelnim pregovorima o drugoj fazi plana dijaloga EU-a i Kine o mobilnosti i migracijama, konkretno o sporazumu o pojednostavljenju viznog režima i sporazumu o suradnji na rješavanju pitanja nezakonitih migracija.

EU i Kina dogovorili su i da će pokrenuti novi dijalog o problematici droga i o humanitarnoj pomoći.

* Imena ispravljena 16.7.2018. u 16:42

Dodatne informacije

Sastanak na vrhu između EU-a i Kine.

Odnosi EU-a i Libije (informativni članak)

Zajednička izjava sa 20. sastanka na vrhu između EU-a i Kine

Izjave predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera na konferenciji za medije nakon 20. sastanka na vrhu između EU-a i Kine

Glavno izlaganje predsjednika Jeana-Claudea Junckera na okruglom stolu posvećenom poslovnoj suradnji

Internetska stranica Delegacije Europske unije u Kini

 

IP/18/4521

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar