Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Kiinan huippukokous: strategisen globaalin kumppanuuden syventäminen

Beijing 16. heinäkuuta 2018

Pekingissä tänään pidetyssä Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan 20. huippukokouksessa korostettiin, että kumppanuus on entistä tärkeämpi paitsi EU:n ja Kiinan kansalaisille myös kummankin osapuolen naapurialueille ja koko kansainväliselle yhteisölle.

Euroopan unionin kokousedustajat olivat Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Kiinan kansantasavaltaa edusti pääministeri Li Keqiang. Huippukokoukseen osallistuivat myös työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, kauppakomissaari Cecilia Malmström ja liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc. Puheenjohtajat Tusk ja Juncker tapasivat myös Kiinan kansantasavallan presidentin Xi Jinpingin.

”Olen aina uskonut vahvasti EU:n ja Kiinan kumppanuuden mahdollisuuksiin. Nykymaailmassa kumppanuus on tärkeämpää kuin koskaan. Yhteistyö on molempien osapuolten etujen mukaista”, totesi Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. ”Eurooppa on Kiinan suurin ja Kiina EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Keskinäisen tavarakaupan arvo on yli 1,5 miljardia euroa päivässä. Mutta voimme tehdä yhdessä paljon muutakin. Siksi on erityisen huomionarvoista, että olemme tänään edistyneet investointeja koskevaa yleissopimusta koskevissa neuvotteluissa, joissa on vaihdettu ensimmäiset vastavuoroista markkinoille pääsyä koskevat tarjoukset. Lisäksi olemme ottaneet askeleen kohti maantieteellisiä merkintöjä koskevan sopimuksen tekemistä. Tämä on osoitus siitä, että haluamme luoda enemmän mahdollisuuksia sekä Kiinan että Euroopan kansalaisille.”

Puheenjohtaja Junckerin lehdistötilaisuudessa antama lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan verkossa.

Euroopan unionin ja Kiinan huippukokouksen yhteinen julkilausuma osoittaa, miten laajat ja syvät EU:n ja Kiinan suhteet ovat ja miten myönteisiä vaikutuksia tällaisella kumppanuudella voi olla erityisesti silloin kun on vastattava globaaleihin ja alueellisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja yhteisiin turvallisuusuhkiin, ja edistettävä monenvälisyyttä ja avointa ja oikeudenmukaista kaupankäyntiä. Huippukokous seuraa Brysselissä 1. kesäkuuta järjestettyä korkean tason strategista vuoropuhelua, jonka puheenjohtajina toimivat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini ja Kiinan valtion neuvonantaja Wang Yi, ja Pekingissä 25. kesäkuuta järjestettyä taloutta ja kauppaa koskevaa korkean tason vuoropuhelua, jonka puheenjohtajina toimivat varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Kiinan varapääministeri Liu He.

Tämä 20. huippukokous osoittaa, miten monin tavoin EU ja Kiina vahvistavat jo ennestään kattavaa suhdettaan. Yhteisen julkilausuman lisäksi huippukokouksessa sovittiin myös muun muassa seuraavista konkreettisista tuloksista:

 

Yhteistyö kestävämmän maapallon puolesta

Ilmastonmuutosta ja puhdasta energiaa koskevassa johtajien julkilausumassa EU ja Kiina sitoutuvat kehittämään yhteistyötä, jonka tavoitteena on siirtyminen vähän kasvihuonekaasuja tuottaviin talouksiin, ja vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano. Näin EU ja Kiina lisäävät panostustaan keskinäiseen poliittiseen, tekniseen, taloudelliseen ja tieteelliseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen ja puhtaan energian alalla.

Puheenjohtaja Juncker totesi olevansa tyytyväinen tähän sitoumukseen. ”Korostamme, että on yhteinen päätöksemme torjua määrätietoisesti ilmastonmuutosta ja osoittaa tässä globaalia johtajuutta. Haluamme näin osoittaa, että olemme sitoutuneet monenvälisyyteen, ja todeta, että ilmastonmuutos on globaali haaste, joka koskettaa maailman kaikkia maita. Emme voi vain seurata sivusta sen etenemistä. Nyt tarvitaan määrätietoisia toimia”, Juncker muistutti.

Varapuheenjohtaja Katainen ja Kiinan ekologia- ja ympäristöministeri Li Ganjie* allekirjoittivat myös yhteisymmärryspöytäkirjan päästökaupan tehostamista koskevasta yhteistyöstä. Sen mukaan päästökaupan avulla voidaan merkittävästi edistää siirtymistä vähähiiliseen talouteen, minkä vuoksi on erityisen tärkeää kehittää yhteistyötä maailman kahden suurimman päästökauppajärjestelmän välillä.

Vuonna 2017 vietetyn EU-Kiina-merivuoden menestyksen pohjalta osapuolet ovat myös allekirjoittaneet valtameriä koskevan kumppanuussopimuksen. Maailman kaksi suurinta valtameritaloutta pyrkivät nyt yhdessä parantamaan valtamerten kansainvälistä hallinnointia muun muassa torjumalla laitonta kalastusta ja tutkimalla puhtaaseen teknologiaan perustuvia liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia meritalouden alalla. Kumppanuus sisältää selkeät sitoumukset, jotka koskevat meriympäristön suojelemista pilaantumiselta, kuten muoviroskilta, ilmastonmuutoksen torjumista Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti sekä kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 ja erityisesti siihen sisältyvän tavoitteen 14 täytäntöönpanoa. Nyt allekirjoitettu valtameriä koskeva kumppanuussopimus on ensimmäinen laatuaan. Se avaa tietä tuleville kumppanuussopimuksille EU:n ja muiden keskeisten valtameritalouksien välillä.

Lisäksi varapuheenjohtaja Katainen ja Kiinan kehitys- ja uudistuskomission puheenjohtaja He Lifeng* allekirjoittivat kiertotalouden alalla tehtävää yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä ja käydä korkean tason vuoropuhelua kiertotalouteen siirtymisen tukemisesta. Yhteistyön puitteissa laaditaan strategioita ja lainsäädäntöä, toteutetaan toimintapolitiikkaa ja tehdään tutkimusta molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla. Siinä käsitellään erilaisia hallintajärjestelmiä ja toimintavälineitä, kuten ekosuunnittelua ja ympäristömerkintöjä, laajennettua tuottajan vastuuta ja vihreää toimitusketjua sekä kiertotalouden rahoitusta. Osapuolten on myös tarkoitus vaihtaa keskenään parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät muun muassa teollisuuspuistoihin, kemikaaleihin, muoviin ja jätteisiin.

Huippukokouksen yhteydessä allekirjoitettiin lisäksi komissaari Corina Creţun johdolla EU:n kansainväliseen kaupunkiyhteistyöohjelmaan liittyvä yhteinen julistus seuraavien Kiinan ja EU:n kaupunkien välillä: Kunming ja Granada (ES); Haikou ja Nizza (FR); Yantai ja Rooma (IT); Liuzhou ja Barnsley (UK) sekä Weinan ja Reggio Emilia (IT). Näiden kumppanuuksien myötä on helpompaa tarkastella ja kehittää yhdessä paikallisia toimintasuunnitelmia kestävää kaupunkikehitystä koskevan EU:n yhdennetyn lähestymistavan pohjalta ja pyrkiä samalla vastaamaan sosiaalisiin ja taloudellisiin sekä väestökehitykseen ja ympäristöön liittyviin haasteisiin.

 

Kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan keskiöön

”Olen vakuuttuneempi kuin koskaan siitä, että globalisaation ja keskinäisen riippuvuuden aikana meidän on toimittava monenvälisyyden pohjalta. Odotamme, että kaikki kumppanimme kunnioittavat kansainvälisiä sääntöjä ja erityisesti Maailman kauppajärjestön puitteissa antamiaan sitoumuksia”, puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi pääpuheessaan Pekingissä järjestetyssä liike-elämän pyöreän pöydän tapaamisessa, jossa EU:n ja Kiinan johtajilla oli tilaisuus vaihtaa näkemyksiä liike-elämän edustajien kanssa. ”Vaikka on totta, että epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin ei voida nykyisten WTO:n sääntöjen nojalla puuttua kaikkein tehokkaimmalla tavalla, ei kuitenkaan pidä heittää lasta pois pesuveden mukana. Monenvälinen järjestelmä on säilytettävä ja sitä on parannettava sisältä päin.” Puheenjohtaja Junckerin puhe on luettavissa kokonaisuudessaan verkossa. Myös komissaari Cecilia Malmström piti tilaisuudessa puheen.

EU ja Kiina vahvistivat huippukokouksessa tukevansa vakaasti sääntöpohjaista, läpinäkyvää, syrjimätöntä, avointa ja osallistavaa monenvälistä kauppajärjestelmää, jossa WTO:lla on keskeinen asema, ja sitoutuivat noudattamaan voimassa olevia WTO:n sääntöjä. Ne myös sitoutuivat tekemään yhteistyötä WTO:n uudistamiseksi, jotta se voisi vastata uusiin haasteisiin. Tätä varten perustettiin yhteinen työryhmä, jonka puheenjohtajuus toteutetaan varaministerien tasolla.

Edistystä saavutettiin myös neuvotteluissa investointisopimuksesta, joka on keskeinen hanke avoimen, ennustettavan, oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän liiketoimintaympäristön luomiseksi eurooppalaisille ja kiinalaisille sijoittajille. Lisäksi EU ja Kiina vaihtoivat markkinoille pääsyä koskevia tarjouksia. Näin siirryttiin uuteen vaiheeseen, jossa neuvotteluja tarjouksista ja muista keskeisistä aiheista on mahdollista nopeuttaa. Euroopan investointipankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) ja Kiinan silkkitierahasto (SFR) ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla on tarkoitus vahvistaa äskettäin perustetun Kiinan ja EU:n yhteissijoitusrahaston (CECIF) ensimmäinen yhteissijoitus. Tavoitteena on kahdenvälisen investointiyhteistyön edistäminen ja synergiaetujen luominen Kiinan uuden silkkitien ja Euroopan investointiohjelman välille.

Teräsalalla osapuolet sopivat yhteistyön lujittamisesta terästeollisuuden ylikapasiteettia käsittelevän globaalin foorumin puitteissa ja sitoutuivat panemaan täytäntöön poliittiset suositukset, jotka annettiin Hangzhoun huippukokouksessa vuonna 2016 ja Hampurin huippukokouksessa vuonna 2017 sekä ministeritason tapaamisissa vuonna 2017.

EU ja Kiina sopivat myös, että neuvottelut ns. maantieteellisiä merkintöjä koskevasta sopimuksesta saatetaan päätökseen lokakuun loppuun mennessä, jos suinkin mahdollista. Sopimuksella suojataan maantieteellisen merkinnän saaneita eri alueille tyypillisiä elintarvikkeita ja juomia jäljittelyltä. Tähän liittyvä yhteistyösopimus takaisi korkeatasoisen suojan kummankin osapuolen erityisille tuotteille, jotka edustavat molemmille tärkeitä perinteitä ja resurssirikkautta.

Elintarviketurvallisuuden alalla EU ja Kiina sopivat tiukimpien turvallisuusnormien noudattamisesta ja ovat valmiit ottamaan keskinäisessä kaupankäynnissään huomioon alueellistamisperiaatteen. Ne myös sitoutuivat elintarvikkeiden markkinoille pääsyn laajentamiseen.

EU ja Kiina allekirjoittivat myös tulliyhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla koskevan toimintasuunnitelman (2018–2020), jonka tarkoituksena on tehostaa tullivalvontaa väärennösten ja piraattituotteiden torjumiseksi kahdenvälisessä kaupassa. Toimintasuunnitelmalla edistetään myös yhteistyötä tulliviranomaisten sekä muiden lainvalvontaviranomaisten ja viranomaisten kanssa tällaisen tuotannon lopettamiseksi ja jakeluverkostojen hajottamiseksi.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja Kiinan keskustullihallinto allekirjoittivat strategista hallinnollista yhteistyötä koskevan järjestelyn ja toimintasuunnitelman (2018–2020), jonka tarkoituksena on lujittaa yhteistyötä erityisesti jälleenlaivaukseen, jätteiden laittomiin kuljetuksiin ja aliarvottamiseen liittyvien tullipetosten torjumiseksi.

Huippukokouksen yhteydessä järjestettiin myös EU:n ja Kiinan yhteyskehyksen kolmas tapaaminen komissaari Violeta Bulcin johdolla. Tapaamisessa osapuolet vahvistivat sitoumuksensa parantaa liikenneyhteyksiä omien painopisteidensä, kestävyyden, markkinasääntöjen ja kansainvälisen koordinoinnin pohjalta.

Tärkeimpiä keskustelunaiheita olivat

  • Euroopan laajuisen liikenneverkon ja uutta silkkitietä koskevan aloitteen puitteissa tehtävä politiikkayhteistyö, johon osallistuvat tarpeen mukaan myös EU:n ja Kiinan välillä sijaitsevat kolmannet maat
  • vähähiiliseen ja digitalisoituun liikenteeseen liittyvä yhteistyö, myös kansainvälisillä foorumeilla kuten Kansainvälisen siviili-ilmailuliiton (ICAO) ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa
  • investointihankkeisiin liittyvä yhteistyö, joka perustuu kestävyyskriteereihin, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, jotta voidaan edistää liikenneinvestointeja EU:n ja Kiinan välillä.

Yhteisesti hyväksytty pöytäkirja puheenjohtajien tapaamisesta on saatavilla verkossa, samoin kuin EU:n ja Kiinan yhteyskehyksen puitteissa esitetty luettelo eurooppalaisista liikennehankkeista.

 

Kansalaisten kumppanuus

Euroopan unioni ja Kiina tuovat kansalaiset strategisen kumppanuuden ytimeen. Huippukokouksessa käytiin hedelmällisiä keskusteluja yhteistyöstä ulkopolitiikan ja turvallisuuden alalla ja tilanteesta osapuolten naapurialueilla. EU:n ja Kiinan johtajat keskustelivat myös keinoista saavuttaa rauhanomainen ratkaisu Korean niemimaan tilanteeseen, sitoumuksesta jatkaa yhteisen kattavan toimintasuunnitelman eli Iranin ydinsopimuksen täysimääräistä ja tuloksellista täytäntöönpanoa, Afganistanin rauhanprosessiin liittyvistä yhteisistä koordinoiduista toimista sekä Itä-Ukrainan tilanteesta ja Krimin ja Sevastopolin laittomasta liittämisestä. Keskustelujen aiheina oli myös muita ulko- ja turvallisuuspolitiikan haasteita, kuten Lähi-itä, Libya ja Afrikka, sekä osapuolten yhteinen sitoutuminen monenvälisyyteen ja sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestykseen, jossa Yhdistyneillä kansakunnilla on keskeinen asema.

Vuosi 2018 on EU:n ja Kiinan välisen matkailun vuosi, ja tämän aloitteen puitteissa on jo toteutettu monia menestyksellisiä toimia. Tarkoituksena on edistää vähemmän tunnettuja matkailukohteita, parantaa matkustajien ja matkailijoiden kokemuksia ja tarjota mahdollisuuksia taloudellisen toiminnan lisäämiseen. Huippukokouksessa johtajat sitoutuivat myös jatkossa edistämään tähän liittyviä toimia ja helpottamaan matkailualan yhteistyötä ja yhteyksiä kansalaisten välillä.

Koska ihmisoikeuksien suojelu ja edistäminen kuuluvat Euroopan unionin ja sen globaalien kumppanuuksien ytimeen, EU:n ja Kiinan johtajat keskustelivat myös ihmisoikeuskysymyksistä, viikko kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun jälkeen.

EU ja Kiina vahvistivat jatkavansa maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan vuoropuhelun toiseen vaiheeseen liittyviä neuvotteluja, joissa käsitellään viisumien myöntämisen helpottamiseen ja laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyvien yhteistyösopimusten tekemistä.

EU ja Kiina sopivat myös uusien vuoropuhelujen käynnistämisestä huumausaineisiin ja humanitaariseen apuun liittyvien kysymysten tarkastelua varten.

* Names corrected 16:42 16/07/2018

Lisätietoja

EU:n ja Kiinan huippukokous

EU:n ja Kiinan suhteet (tiedote)

EU:n ja Kiinan 20. huippukokouksen jälkeen annettu yhteinen julkilausuma

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin lausunto EU:n ja Kiinan 20. huippukokouksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin puhe EU:n ja Kiinan liike-elämän pyöreän pöydän keskustelussa

Euroopan unionin Kiinan-edustuston verkkosivusto

 

IP/18/4521

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar