Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на високо равнище ЕС—Китай: задълбочаване на стратегическото глобално партньорство

Beijing, 16 юли 2018 r.

На 20-ата среща на върха между Европейския съюз и Китайската народна република, проведена днес в Пекин, беше подчертано, че това партньорство е достигнало до ново равнище на важност за гражданите, за съответните съседни региони и за международната общност като цяло.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския съвет Доналд Туск представляваха Европейския съюз на срещата на върха. Китайската народна република бе представлявана от министър-председателя Ли Къцян. Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц също присъстваха на срещата на върха. Председателят Туск и председателят Юнкер се срещнаха също така с президента на Китайската народна република Си Дзинпин.

„Винаги съм бил дълбоко убеден в потенциала на партньорството между ЕС и Китай. А в днешния свят това партньорство е по-важно от всякога. Нашето сътрудничество просто има смисъл“, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. „Европа е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е вторият по големина партньор на ЕС. Търговията със стоки между нас надхвърля 1,5 милиарда евро на ден. Също така обаче знаем, че можем да постигнем много повече. Ето защо е толкова важно, че днес постигнахме напредък по всеобхватното споразумение за инвестиции чрез първия обмен на предложения за достъп до пазара, както и по споразумение относно географските означения. Това е израз на желанието ни да създадем повече възможности за хората в Китай и в Европа.“

Пълното изказване на председателя Юнкер на пресконференцията след срещата на върха е на разположение онлайн.

Съвместната декларация от срещата на високо равнище, одобрена от Европейския съюз и Китай, илюстрира обхвата и дълбочината на отношенията между ЕС и Китай и положителното въздействие на това партньорство, особено когато става въпрос за справяне с глобални и регионални предизвикателства като изменението на климата, общите заплахи за сигурността, насърчаването на многостранен подход и насърчаването на отворена и справедлива търговия. Срещата на върха следва стратегическия диалог на високо равнище, председателстван съвместно от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Фредерика Могерини и китайския държавен съветник Уанг И в Брюксел на 1 юни, и диалога на високо равнище по икономически и търговски въпроси, съпредседателстван от заместник-председателя Катайнен и китайския заместник министър-председател Лиу Хе в Пекин на 25 юни.

Тази 20-та среща на върха показва многобройните начини, по които Европейският съюз и Китай укрепват на практика съществуващите си всеобхватни отношения. Освен това в съвместната декларация бяха договорени редица други конкретни резултати, включително:

 

Съвместна работа за по-устойчива планета

В декларацията на лидерите относно изменението на климата и чистата енергия Европейският съюз и Китай се ангажираха да засилят сътрудничеството си за постигане на икономики с ниски емисии на парникови газове и да прилагат Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г. Чрез тези свои действия ЕС и Китай ще засилят своето политическо, техническо, икономическо и научно сътрудничество в областта на изменението на климата и чистата енергия.

Като приветства този ангажимент, председателят Юнкер заяви: „Ние подчертахме общата нитвърда решимост за борба с изменението на климата и за демонстриране на водещата ни роля в световен мащаб. Тази решимост показва нашия ангажимент към многостранност и признава, че изменението на климата е глобално предизвикателство, което засяга всички страни по света. Няма време да отлагаме и да наблюдаваме пасивно. Време е за решителни действия.“

Заместник-председателят Катайнен и министърът на екологията и околната среда Ли Ганжие* подписаха също така Меморандума за разбирателство за засилване на сътрудничеството в областта на търговията с емисии, в който се отчита значителният потенциал на търговията с емисии за постигането на икономика с ниски въглеродни емисии, и допълнително се засилва сътрудничеството между двете най-големи системи за търговия с емисии в световен мащаб.

Въз основа на успеха на Синята година между ЕС и Китай през 2017 г. двете страни подписаха също споразумение за партньорство в областта на океаните. Две от най-големите океански икономики в света ще работят заедно за подобряване на международното управление на океаните, включително чрез борба с незаконния риболов и проучване на потенциални възможности за бизнес и научни изследвания, основани на чисти технологии, в морската икономика. Партньорството съдържа ясни ангажименти за защита на морската среда от замърсяване, включително от пластмасови отпадъци, за справяне с изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение и за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално цел 14. Подписването на това партньорство е първо по рода си и отваря врати за бъдещи партньорства между ЕС и други ключови заинтересовани страни в областта на океаните.

Заместник-председателят Катайнен и председателят на националната комисия за развитие и реформи Хе Лифенг* подписаха също Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството в областта на кръговата икономика, който ще осигури рамка за сътрудничество, включително диалог на високо равнище относно политиката в подкрепа на прехода към кръгова икономика. Сътрудничеството ще обхваща стратегии, законодателство, политики и изследвания в области от взаимен интерес. То ще бъде насочено към системи за управление и инструменти на политиката като екопроектиране, екомаркировка, разширена отговорност на производителя и вериги за екологични доставки, както и финансиране на кръговата икономика. Двете страни ще обменят най-добри практики в ключови области като индустриалните паркове, химикалите, пластмасите и отпадъците.

В контекста на международната програма на ЕС за градско сътрудничество, в рамките на срещата на върха комисар Крецу присъства на подписването на съвместна декларация между китайски и европейски градове: Кундинг и Гранада (Испания); Хаику и Ница (Франция); Янтай и Рим (Италия); Лиужу и Барнсле (Обединеното кралство) и Уейнан и регион Емилия (Италия). Тези партньорства ще улеснят обмена с цел разглеждане и разработване на местни планове за действие, отразяващи интегрирания подход на ЕС към устойчивото градско развитие, като същевременно се обърне внимание на социалните, икономическите, демографските и екологичните предизвикателства.

 

Поставяне на международна система, основана на правила, в центъра на отворена и справедлива търговия

„Повече от всякога съм убеден, че в епохата на глобализация и на взаимозависимост многостранният подход трябва да е в центъра на всички наши действия. Очакваме всички наши партньори да спазват международните правила и ангажименти, които са поели, особено в рамките на Световната търговска организация“, заяви председателят Жан-Клод Юнкер в основната си реч на посветената на бизнеса кръгла маса ЕС—Китай в Пекин, която предостави възможност на лидерите на ЕС и Китай да обменят мнения с представители на деловите среди. „Същевременно е вярно, че действащите правила на СТО не дават възможност за справяне с нелоялните практики по най-ефективния начин, но вместо да изхвърляме доброто заедно с лошото, ние трябва да запазим тази многостранна система и да я подобрим.“ Пълното изказване на председателя Юнкер е на разположение онлайн. Комисар Малмстрьом също участва в срещата на върха.

На срещата на върха ЕС и Китай потвърдиха решителната си подкрепа за основаната на правила, прозрачна, недискриминационна, отворена и приобщаваща многостранна търговска система, в чиято сърцевина стои СТО, и поеха ангажимента да спазват действащите правила на организацията. Те се ангажираха също така да си сътрудничат във връзка с реформата на СТО, за да ѝ помогнат да се справи с новите предизвикателства, и създадоха за тази цел съвместна работна група за реформа на СТО, която ще се председателства на равнище заместник-председатели.

Добър напредък беше отбелязан в текущите преговори по споразумението относно инвестициите, което представлява първостепенен приоритет и ключов проект за създаването и поддържането на отворена, предвидима, справедлива и прозрачна бизнес среда за европейските и китайските инвеститори. ЕС и Китай обмениха предложения за достъп до пазара, с което преговорите навлязоха в нова фаза, в която работата по тези предложения и други основни аспекти на преговорите може да бъде ускорена. Европейският инвестиционен фонд, част от групата на Европейската инвестиционна банка, и китайският фонд „Пътят на коприната“ подписаха меморандум за разбирателство с цел да потвърдят първата съвместна инвестиция, извършена по линия на създадения наскоро съвместен инвестиционен фонд Китай—ЕС, който насърчава инвестиционното сътрудничество между Европейския съюз и Китай и създаването на полезни взаимодействия между инициативата на Китай „Един пояс, един път“ и Плана за инвестиции за Европа.

Що се отнася до отрасъла на стоманата, двете страни се договориха да засилят сътрудничеството си в Глобалния форум за свръхкапацитета в сектора на стоманодобива и поеха ангажимента да изпълнят договорените политически препоръки в съответствие с решенията от срещите на върха в Ханджоу през 2016 г. и в Хамбург през 2017 г. и с министерските решения от 2017 г.

ЕС и Китай се договориха също така да приключат преговорите по споразумение за сътрудничество и защита от имитации за определени хранителни продукти и напитки, т.нар. географски означения, преди края на октомври, ако това е възможно. Приемането на споразумение в тази област ще доведе до по-голяма защита за съответните географски означения, които олицетворят важни традиции и са източник на богатство за ЕС и Китай.

В областта на безопасността на храните ЕС и Китай се споразумяха да насърчават спазването на най-високите стандарти за безопасност на храните и имат готовност да вземат под внимание принципа на регионализация. Двете страни се договориха и за по-голям достъп до пазара за хранителните продукти.

ЕС и Китай подписаха също така плана за действие относно митническото сътрудничество между Китай и ЕС по въпросите на правата върху интелектуалната собственост (2018—2020 г.), насочен към засилване на действията на митниците за борба с фалшифицирането и пиратството в търговията между двете страни. Чрез плана за действие ще се насърчи сътрудничеството между митническите органи и други правоприлагащи агенции и органи с цел спиране на производството и ликвидиране на мрежите за разпространение.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Главната митническа администрация на Китай подписаха споразумение за стратегическо административно сътрудничество и план за действие (2018—2020 г.), целящи засилване на сътрудничеството в борбата с митническите измами, по-специално във връзка с трансбордирането, незаконния трафик на отпадъци и занижаването на стойност.

На третата среща на платформата за свързаност между ЕС и Китай, която се проведе по време на срещата на върха и беше председателствана за ЕС от комисар Виолета Булц, двете страни потвърдиха ангажимента си към транспортната свързаност въз основа на съответните приоритети на политиката, устойчивостта, пазарните правила и международната координация.

Дискусиите бяха съсредоточени върху:

  • сътрудничество относно политиката въз основа на рамката за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и инициативата „Един пояс, един път“, в което ще участват и трети държави, разположени между ЕС и Китай;
  • сътрудничество относно декарбонизацията на транспорта и цифровизацията, включително на международни форуми като Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Международната морска организация (ММО);
  • сътрудничество относно инвестиционни проекти, основани на критерии за стабилност, прозрачност и равни условия на конкуренция, с цел насърчаване на инвестициите в транспорта между ЕС и Китай.

Общият протокол от заседанието на председателите може да бъде намерен онлайн заедно със списъка на европейските транспортни проекти, представени по линия на платформата за свързаност между ЕС и Китай.

 

Партньорство в полза на гражданите

Европейският съюз и Китай поставят своите граждани в центъра на стратегическото партньорство. Проведени бяха съдържателни дискусии относно сътрудничеството в областта на външните работи и сигурността и положението в съответните съседни региони. На срещата на върха лидерите на ЕС и Китай обсъдиха начини за подкрепа за намирането на мирно решение за Корейския полуостров, ангажимента си за трайно, безусловно и ефективно изпълнение на съвместния всеобхватен план за действие (споразумението относно ядрената програма на Иран), съвместната координирана работа по мирния процес в Афганистан и положението в Източна Украйна и незаконното анексиране на Крим и Севастопол. Те разгледаха и други предизвикателства в областта на външната политика и сигурността, а именно в Близкия изток, Либия и Африка, както и поетия съвместен ангажимент за многостранни действия и основан на правила международен ред, в чийто център стоят Обединените нации.

По линия на инициативата за 2018 година като година на туризма между Китай и ЕС вече бяха организирани множество успешни дейности, насочени към популяризирането на по-малко познати дестинации, подобряването на пътуванията и туризма и предоставянето на възможности за по-активно икономическо сътрудничество. На срещата на върха лидерите се ангажираха да предприемат по-активни действия за улесняване на сътрудничеството в сферата на туризма и контактите между хората.

Като се има предвид, че защитата на правата на човека и подобряването на тяхното спазване са залегнали в основата на Европейския съюз и неговите глобални партньорства, лидерите обсъдиха и въпроси, свързани с правата на човека — една седмица след като ЕС и Китай проведоха последния си диалог по правата на човека.

Двете страни потвърдиха, че ще продължат паралелните преговори по втората фаза от пътната карта в рамките на диалога между ЕС и Китай за мобилността и миграцията, а именно споразумение за облекчаване на визовия режим и споразумение за сътрудничество за справяне с незаконната миграция.

ЕС и Китай се договориха също така да стартират нови диалози по въпроси, свързани с наркотиците, и относно хуманитарната помощ.

* имена, коригирани в 16.42 ч. на 16.7.2018 г.

За повече информация:

Уебсайт на срещата на върха ЕС—Китай

Информационен документ за отношенията ЕС—Китай

Съвместно изявление след 20-ата среща на върха ЕС—Китай

Бележки на председателя Жан-Клод Юнкер на пресконференцията след 20-ата среща на върха ЕС—Китай

Основно изказване на председателя Жан-Клод Юнкер на заседанието на кръглата маса ЕС—Китай, посветена на бизнеса

Уебсайт на делегацията на Европейския съюз в Китай

 

IP/18/4521

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar