Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská unie a Japonsko se dohodly na vytvoření největšího prostoru bezpečného pohybu údajů na světě

Tokyo 17. července 2018

EU a Japonsko dnes úspěšně završily rozhovory ohledně tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně. Dohodly se na vzájemném uznávání svých systémů ochrany údajů, díky čemuž budou moci údaje mezi EU a Japonskem bezpečně proudit.

Každá strana nyní zahájí příslušné vnitřní postupy pro přijetí svého rozhodnutí o odpovídající ochraně. Pro EU to znamená obdržení stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a kladné stanovisko od výboru složeného ze zástupců členských států EU. Po ukončení tohoto postupu Komise přijme rozhodnutí o odpovídající ochraně týkající se Japonska.

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Japonsko a EU již jsou strategickými partnery. Data jsou hybnou silou globálního hospodářství a tato dohoda umožní jejich bezpečný pohyb mezi námi, z čehož budou profitovat jak naši občané, tak naše ekonomiky. Současně znovu potvrzujeme své odhodlání naplňovat společné hodnoty týkající se ochrany osobních údajů. Jsem proto pevně přesvědčena, že díky této spolupráci můžeme utvářet globální normy ochrany údajů a společně udávat směr v této důležité oblasti.

Díky tomuto vzájemnému uznání odpovídající ochrany vznikne největší prostor bezpečného předávání údajů na světě, ve kterém je nastavena vysoká úroveň ochrany osobních údajů. Osobní údaje Evropanů tak budou i v případech, kdy jsou předávány do Japonska, pečlivě chráněny v souladu s normami EU v oblasti ochrany soukromí. Toto ujednání bude rovněž doplňovat dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Z neomezeného pohybu údajů s tímto klíčovým obchodním partnerem budou mít prospěch i evropské podniky, které získají zvýhodněný přístup ke 127 milionům japonských spotřebitelů. Touto dohodou EU a Japonsko potvrzují, že v digitální éře jde usnadňování mezinárodního obchodu ruku v ruce s prosazováním přísných norem na ochranu soukromí. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů představuje rozhodnutí o odpovídající ochraně nejjednodušší způsob, jak zajistit bezpečné a stabilní toky údajů.

Hlavní prvky rozhodnutí o odpovídající ochraně

Dnešní dohoda předpokládá, že EU a Japonsko si budou vzájemně uznávat rovnocennou úroveň ochrany údajů. Dohoda se bude po svém přijetí týkat osobních údajů vyměňovaných pro komerční účely. Při všech těchto výměnách bude zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů.*

Dříve než Komise formálně přijme své rozhodnutí o odpovídající ochraně, zavede Japonsko následující záruky na ochranu osobních údajů občanů EU, ke kterým se v zájmu splnění evropských norem zavázalo:

  • soubor pravidel, která poskytují občanům EU, jejichž osobní údaje jsou předávány do Japonska, dodatečné záruky, jež pomohou překlenout několik rozdílů mezi oběma systémy ochrany údajů. Tyto záruky posílí například ochranu citlivých údajů, podmínky pro další předávání údajů EU z Japonska do jiné třetí země či výkon individuálních práv na přístup k osobním údajům a na jejich opravu. Tato pravidla budou pro japonské společnosti dovážející údaje z EU závazná a bude je možné vymáhat u japonského nezávislého orgánu pro ochranu údajů a u soudů,
  • mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti Evropanů ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Tento nový mechanismus bude spravovat a dozorovat japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů.

Další kroky

Komise plánuje přijmout rozhodnutí o odpovídající ochraně letos na podzim obvyklým postupem:

  • schválení návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně sborem komisařů,
  • stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, po němž následuje postup projednávání ve výborech,
  • informování Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,
  • přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně sborem komisařů.

Japonsko souběžně dokončí posouzení odpovídající ochrany na své straně.

Souvislosti

Jak bylo avizováno v lednu 2017 ve sdělení Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě, Komise zahájila s Japonskem dialog s cílem dospět k rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Zpracování osobních údajů v EU se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které stanoví různé nástroje pro předávání údajů do třetích zemí, včetně rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Další informace

ZPRÁVA: Otázky a odpovědi ohledně rozhodnutí o odpovídající ochraně pro Japonsko

Rozhodnutí o odpovídající ochraně

Dohoda o hospodářském partnerství

 

* Aktualizováno dne 18. července 2018 v 10:20.

IP/18/4501

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar