Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Kambodža: misia EÚ posudzuje dodržiavanie ľudských práv a pracovnú situáciu

Brusel 12. júl 2018

Delegácia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) navštívila Kambodžu v dňoch 5. až 11. júla 2018, aby vyhodnotila situáciu na mieste po nedávnom znepokojujúcom vývoji v oblasti ľudských a pracovných práv v tejto krajine.

Európska únia bude teraz prednostne analyzovať informácie zhromaždené počas misie, aby zvážila ďalšie kroky. V tejto analýze sa takisto zohľadnia písomné podania kambodžských orgánov, správy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a iných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania medzinárodných dohovorov súvisiacich s bezcolnou obchodnou schémou EÚ s názvom „Všetko okrem zbraní“ (opatrenie EBA) zo strany Kambodže. V rámci opatrenia EBA sa Kambodži umožňuje vyvážať do EÚ všetky výrobky (okrem zbraní a streliva) bez kvót a ciel.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Európska únia je hrdá na to, že poskytuje hospodársky najzraniteľnejším krajinám sveta voľný prístup na svoj trh. Opatrenie EBA malo významný vplyv na hospodársky rozvoj a odstraňovanie chudoby v Kambodži. Nedávny znepokojujúci vývoj v krajine si však vyžiadal podrobnejšie posúdenie toho, či Kambodža dodržiava svoje záväzky. Diskusie a zhromažďovanie informácií počas misie EÚ sa zamerali na vážne zhoršenie v oblasti politických a volebných práv, ako aj na potláčanie činností občianskej spoločnosti. Existujú tiež nedostatky, pokiaľ ide o mechanizmy riešenia pozemkových sporov a závažné ohrozenie slobody združovania a práv na kolektívne vyjednávanie. V obchodnej politike Európskej únie je sociálna spravodlivosť základným aspektom, a to vrátane dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a pracovných noriem. V nadväznosti na vyšetrovaciu misiu budeme teraz podrobne analyzovať fakty a zvažovať ďalšie kroky. Vyradenie Kambodže z opatrenia EBA je krajným opatrením, ak všetko naše ďalšie úsilie nevyrieši tieto problémy.“

Delegácia EÚ sa stretla s viacerými členmi kambodžskej vlády, ako aj s predstaviteľmi odborových zväzov, občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, so zástupcami Organizácie Spojených národov (OSN) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v krajine.

Súvislosti

Podľa opatrenia EBA v rámci všeobecného systému preferencií udeľuje EÚ jednostranne vývozcom z najmenej rozvinutých krajín bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh pre všetky ich výrobky (okrem zbraní a streliva) s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju týchto krajín a ich integrácii do globálneho obchodného systému.

Opatrenie EBA prinieslo kambodžskému hospodárstvu významné prínosy. Európska únia je hlavnou kambodžskou cieľovou krajinou vývozu, pričom do nej smeruje 40 % celkového vývozu tejto krajiny. V posledných rokoch sa vývoz Kambodže do EÚ prudko zvýšil: v rokoch 2011 až 2016 vzrástol o 227 %. V roku 2017 predstavoval kambodžský dovoz do EÚ celkovo hodnotu 5 miliárd EUR, čím sa stal druhým najvyšším spomedzi všetkých príjemcov v rámci opatrenia EBA. Z objemu všetkých vývozov z Kambodže oprávnených na opatrenie EBA sa 95,5 % uskutočnilo v rámci preferencií EBA.

Opatrenie EBA prispelo najmä k vytvoreniu významného počtu pracovných miest a k rastu v textilnom odvetví, ktorý predstavuje 75 % vývozu Kambodže do EÚ a ktorý poskytuje zamestnanie v niektorých z najzraniteľnejších oblastí kambodžskej spoločnosti.

Európska únia zintenzívnila svoju angažovanosť týkajúcu sa Kambodže (pozri dvojročnú Správu o všeobecnom systéme preferencií za obdobie rokov 2014 – 2015 z januára 2018) v reakcii na vážne obavy týkajúce sa pokračujúceho zhoršovania demokracie, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, ktoré takisto zdieľajú Európsky parlament (uznesenie zo 14. decembra 2017) a Rada Európskej únie (Rada ministrov zahraničných vecí EÚ z 26. februára 2018).

Ďalšie informácie

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Kambodžou

Opatrenie „Všetko okrem zbraní“

IP/18/4467

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar