Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Cambodgia: Misiunea UE evaluează situația privind drepturile omului și forța de muncă

Bruxelles, 12 iulie 2018

O delegație a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) a vizitat Cambodgia în perioada 5-11 iulie 2018, pentru a evalua situația de pe teren în urma recentelor evoluții îngrijorătoare privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor din această țară.

Uniunea Europeană va examina în mod prioritar informațiile colectate în timpul misiunii, pentru a analiza eventuala adoptare a unor măsuri suplimentare. Această analiză va ține seama, de asemenea, de observațiile prezentate de autoritățile cambodgiene, de rapoartele Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și ale altor organisme responsabile cu monitorizarea punerii în aplicare de către Cambodgia a convențiilor internaționale relevante pentru regimul comercial cu scutire de taxe vamale al UE „Totul în afară de arme” (EBA). Regimul comercial EBA permite Cambodgiei să exporte orice produs în UE (cu excepția armelor și munițiilor) fără contingente și taxe vamale.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Suntem mândri să oferim țărilor cu economiile cele mai vulnerabile din lume acces liber pe piața UE. Inițiativa „Totul în afară de arme” a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării și asupra eradicării sărăciei în Cambodgia. Cu toate acestea, având în vedere recentele evoluții îngrijorătoare din Cambodgia, a fost necesar să evaluăm mai atent dacă această țară își îndeplinește angajamentele. Discuțiile și colectarea de informații în timpul misiunii UE s-au concentrat asupra înrăutățirii situației privind drepturile politice și electorale, precum și asupra limitării activităților societății civile. Există, de asemenea, deficiențe în ceea ce privește mecanismele de soluționare a litigiilor privind terenurile, precum și amenințări grave la adresa libertății de asociere și a drepturilor de negociere colectivă. În politica comercială a Uniunii Europene, justiția socială reprezintă un aspect esențial, incluzând respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a standardelor de muncă. După misiunea de informare, vom analiza faptele în detaliu și vom lua în considerare adoptarea unor măsuri suplimentare. Eliminarea Cambodgiei din regimul comercial este o măsură de ultimă instanță, dacă în urma tuturor celelalte eforturi ale noastre nu vom reuși să găsim o soluție la aceste preocupări.”

Delegația UE s-a întâlnit cu mai mulți membri ai guvernului cambodgian, precum și cu reprezentanți ai sindicatelor, ai societății civile, ai întreprinderilor, ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ai Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din această țară.

Context

În conformitate cu regimul EBA al sistemului generalizat de preferințe tarifare, UE acordă, în mod unilateral, exportatorilor din țările cel mai puțin dezvoltate acces pe piața UE fără taxe vamale și fără contingente pentru toate produsele (cu excepția armelor și munițiilor), cu scopul de a contribui la dezvoltarea economică a acestor țări și la integrarea acestora în sistemul comercial mondial.

EBA a adus beneficii importante economiei din Cambodgia. UE este principala destinație a exporturilor, reprezentând 40 % din exporturile totale ale Cambodgiei. Exporturile cambodgiene către UE au crescut considerabil în ultimii ani, înregistrând o creștere de 227 % între 2011 și 2016. În 2017, exporturile totale ale Cambodgiei către UE au atins 5 miliarde EUR, ceea ce plasează această țară pe locul doi în rândul tuturor beneficiarilor EBA. Din toate exporturile Cambodgiei care puteau beneficia de EBA, 95,5 % au fost efectuate în cadrul regimului EBA.

EBA a contribuit în special la sporirea în mod considerabil a locurilor de muncă și a creșterii în sectorul textil, care reprezintă 75 % din exporturile Cambodgiei către UE, oferind locuri de muncă pentru unele dintre cele mai vulnerabile segmente ale societății cambodgiene.

UE și-a intensificat angajamentul față de Cambodgia (a se vedea raportul bienal al UE privind SGP din ianuarie 2018 ) ca răspuns la preocupările serioase legate de deteriorarea în continuare a democrației, a respectării drepturilor omului și a statului de drept, astfel cum au semnalat, de asemenea, Parlamentul European (Rezoluția din 14 decembrie 2017) și Consiliul (Consiliul Afaceri Externe al UE din 26 februarie 2018).

Informații suplimentare

Relațiile comerciale UE-Cambodgia

Regimul „Totul în afară de arme”

IP/18/4467

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar