Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kambodža: ES misija izvērtē situāciju cilvēktiesību un darba tiesību jomā

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) delegācija apmeklēja Kambodžu no 2018. gada 5. jūlija līdz 11. jūlijam, lai izvērtētu situāciju uz vietas pēc nesenajām satraucošajām politiskajām norisēm cilvēktiesību un darba tiesību jomā.

Eiropas Savienība tagad prioritārā kārtā analizēs misijas laikā apkopoto informāciju, lai apsvērtu tālāko rīcību. Minētajā analīzē ņems vērā arī turpmākus rakstiskus iesniegumus no Kambodžas iestādēm un ziņojumus no Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) un citām struktūrām, kuru atbildībā ir uzraudzīt, kā Kambodža īsteno starptautiskās konvencijas, kas attiecas uz ES beznodokļu tirdzniecības režīmu “Viss, izņemot ieročus”. Izmantojot režīmu “Viss, izņemot ieročus”, Kambodža var bez kvotām un tarifiem eksportēt visus ražojumus (izņemot ieročus un munīciju) uz ES.

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “ES ir gods nodrošināt pasaulē ekonomiski visneaizsargātākajām valstīm brīvu piekļuvi savam tirgum. Iniciatīva “Viss, izņemot ieročus” ir būtiski ietekmējusi attīstību un nabadzības izskaušanu Kambodžā. Tomēr nesenās satraucošās norises šajā valstī ir pamudinājušas rūpīgāk izvērtēt, vai Kambodža pilda savas saistības. ES misijas laikā diskusijās un informācijas vākšanā pievērsām uzmanību tam, cik nopietni ir pasliktinājusies situācija politisko tiesību un vēlēšanu tiesību jomā, kā arī pilsoniskās sabiedrības darbības ierobežošanai. Konstatēti arī trūkumi saistībā ar mehānismiem strīdu par zemi izšķiršanai un nopietns apdraudējums biedrošanās brīvībai un tiesībām uz kolektīvām sarunām. Eiropas Savienības tirdzniecības politikā vitāli svarīgs aspekts ir sociālais taisnīgums, t. sk. cilvēktiesību, pamatbrīvību un darba standartu ievērošana. Tagad pēc faktu vākšanas misijas mēs detalizēti izanalizēsim faktus un apsvērsim turpmāko rīcību. Kambodžas izslēgšana no tirdzniecības režīma ir galējais līdzeklis, ja neizdosies atrisināt minētās problēmas ar citiem līdzekļiem.”

ES delegācija tikās ar vairākiem Kambodžas valdības locekļiem, kā arī ar arodbiedrību, pilsoniskās sabiedrības, uzņēmumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pārstāvjiem šajā valstī.

Konteksts

Saskaņā ar vispārējās preferenču shēmas režīmu “Viss, izņemot ieročus” ES vienpusēji piešķir vismazāk attīstīto valstu eksportētājiem piekļuvi savam tirgum bez tarifiem un kvotām visiem ražojumiem (izņemot ieročus un munīciju) ar mērķi veicināt šo valstu ekonomisko attīstību un integrāciju globālajā tirdzniecības sistēmā.

Režīms “Viss, izņemot ieročus” ir nodrošinājis būtiskus ieguvumus Kambodžas ekonomikai. ES ir Kambodžas galvenais eksporta galamērķis, uz kuru tiek nosūtīti 40 % no Kambodžas kopējā eksporta. Pēdējos gados strauji pieaudzis Kambodžas eksports uz ES — par 227 % no 2011. līdz 2016. gadam. Kambodžas kopējais eksports uz ES 2017. gadā naudas izteiksmē sasniedza 5 miljardus eiro, ierindojot Kambodžu otrajā vietā starp režīma “Viss, izņemot ieročus” priekšrocību saņēmējām valstīm. 95,5 % no visa Kambodžas eksporta, uz kuru attiecas režīma “Viss, izņemot ieročus” priekšrocības, ir nosūtīti saskaņā ar režīma preferencēm.

Režīms “Viss, izņemot ieročus” it īpaši ir būtiski veicinājis darbvietu radīšanu un izaugsmi tekstilrūpniecības nozarē, kuras īpatsvars Kambodžas eksportā uz ES ir 75 %, nodrošinot darba iespējas dažās visneiazsargātākajās Kambodžas sabiedrības nozarēs.

ES ir pastiprinājusi sadarbību ar Kambodžu (skatīt ES 2018. gada janvāra ziņojumu par VPS, ko iesniedz reizi divos gados), reaģējot uz nopietnām bažām par pastāvīgu situācijas pasliktināšanos demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un tiesiskuma jomā, kā norādījis arī Eiropas Parlaments (2017. gada 14. decembra rezolūcija) un Padome (2018. gada 26. februāra ES ārlietu ministru padome).

Plašāka informācija

ES un Kambodžas tirdzniecības attiecības

Režīms “Viss, izņemot ieročus”

IP/18/4467

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar