Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kambodža. ES misija vertina žmogaus ir darbuotojų teisių padėtį

Briuselis, 2018 m. liepos 12 d.

Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) delegacija 2018 m. liepos 5–11 d. lankėsi Kambodžoje, kad įvertintų padėtį vietoje po neseniai įvykusių susirūpinimą keliančių žmogaus ir darbuotojų teisių srities pokyčių šalyje.

Dabar Europos Sąjunga prioritetine tvarka išnagrinės per misiją surinktą informaciją, kad galėtų apsvarstyti tolesnius veiksmus. Atliekant šią analizę taip pat bus atsižvelgiama į rašytinius pareiškimus, pateiktus Kambodžos valdžios institucijų, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) ir kitų įstaigų, atsakingų už Kambodžos vykdomo tarptautinių konvencijų, susijusių su ES neapmuitinamos prekybos sistema „Viskas, išskyrus ginklus“, įgyvendinimo stebėseną. Pagal šią prekybos sistemą Kambodža gali į ES visus produktus (išskyrus ginklus ir šaudmenis) eksportuoti be kvotų ir tarifų.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „ES didžiuojasi, kad ekonomiškai pažeidžiamiausioms pasaulio šalims suteikia galimybę laisvai patekti į savo rinką. Iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ padarė didelį poveikį vystymuisi ir skurdo panaikinimui Kambodžoje. Vis dėlto pastaruoju metu nerimą keliantys pokyčiai šioje šalyje privertė atidžiau įvertinti, ar Kambodža vykdo savo įsipareigojimus. Per ES misiją vykusios diskusijos ir gauta informacija rodo, kad politinių ir rinkimų teisių srityje padėtis gerokai pablogėjo, taip pat suvaržyta pilietinės visuomenės veikla. Esama ir trūkumų, susijusių su žemės ginčų sprendimo mechanizmais, taip pat kyla didelių pavojų laisvei jungtis į asociacijas ir teisėms vesti kolektyvines derybas. Europos Sąjungos prekybos politikos srityje socialinis teisingumas, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir darbo standartams, yra gyvybiškai svarbus aspektas. Po šios faktų nustatymo misijos išsamiai išnagrinėsime faktus ir apsvarstysime tolesnius veiksmus. Kambodžos pašalinimas iš prekybos sistemos būtų kraštutinė priemonė, jei minėtų problemų išspręsti nebūtų įmanoma kitais būdais.“

ES delegacija susitiko su keliais Kambodžos vyriausybės nariais, profesinių sąjungų, pilietinės visuomenės, įmonių, Jungtinių Tautų (JT) ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) atstovais.

Pagrindiniai faktai

Pagal bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ ES mažiausiai išsivysčiusių šalių eksportuotojams vienašališkai, netaikydama muitų ir kvotų, leidžia įvežti į savo rinką visus produktus (išskyrus ginklus ir šaudmenis). Taip ES siekia prisidėti prie šių šalių ekonominės plėtros ir jų integracijos į pasaulinę prekybos sistemą.

Iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ padarė nemažos teigiamos įtakos Kambodžos ekonomikai. ES yra pagrindinė Kambodžos eksporto paskirties vieta, jai tenka 40 proc. viso Kambodžos eksporto. Kambodžos eksportas į ES pastaraisiais metais gerokai padidėjo: 2011–2016 m. – 227 proc. 2017 m. viso Kambodžos eksporto į ES vertė pasiekė 5 mlrd. EUR, tai antras pagal dydį skaičius tarp visų šalių, kurioms taikoma minėta iniciatyva. 95,5 proc. iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“ reikalavimus atitinkančio Kambodžos eksporto įgyvendinta naudojantis šios iniciatyvos lengvatomis.

Iniciatyva visų pirma padėjo kurti darbo vietas ir paskatino ekonomikos augimą tekstilės sektoriuje, kuris sudaro 75 proc. Kambodžos eksporto į ES ir kuriame užtikrinamas kai kurių pažeidžiamiausių Kambodžos visuomenės sektorių užimtumas.

ES aktyviau bendradarbiauti su Kambodža (žr. 2018 m. sausio mėn. ES dvimetę BLS ataskaitą) pradėjo atsižvelgdama į didelį susirūpinimą dėl tolesnio padėties blogėjimo demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinei valstybei srityse, kurį yra minėję ir Europos Parlamentas (2017 m. gruodžio 14 d. rezoliucija) bei Taryba (2018 m. vasario 26 d. ES Užsienio reikalų taryba).

Daugiau informacijos

ES ir Kambodžos prekybos santykiai

Sistema „Viskas, išskyrus ginklus“

IP/18/4467

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar