Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Kambodža: EU-ova misija procjenjuje stanje u pogledu ljudskih i radničkih prava

Bruxelles, 12. srpnja 2018.

Delegacija Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) bila je od 5. do 11. srpnja 2018. u misiji u Kambodži kako bi procijenila stanje na terenu s obzirom na nedavna zabrinjavajuća kretanja u području ljudskih i radničkih prava u toj zemlji.

Europska unija analizirat će što je prije moguće informacije prikupljene u okviru misije i razmotriti daljnje korake. Pritom će se uzeti u obzir daljnji podnesci kambodžanskih tijela, izvješća Međunarodne organizacije rada (ILO) i drugih tijela nadležnih za praćenje provedbe međunarodnih konvencija povezanih s bescarinskim trgovinskim aranžmanom EU-a „Sve osim oružja” (Everything But Arms) u Kambodži. U okviru tog aranžmana Kambodža može u EU izvoziti bez kvota i carina sve proizvode (osim oružja i streljiva).

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: „EU je ponosan na to što zemljama u najnepovoljnijem gospodarskom položaju omogućuje slobodan pristup svojem tržištu. Inicijativa ‚Sve osim oružja' znatno je doprinijela iskorjenjivanju siromaštva u Kambodži i razvoju te zemlje. Međutim, zbog nedavnih zabrinjavajućih kretanja u toj zemlji potrebno je detaljnije procijeniti ispunjava li Kambodža svoje obveze. U raspravama i prikupljanju informacija u okviru naše misije usredotočili smo se na znatno slabljenje političkih i izbornih prava te ograničavanje aktivnosti civilnog društva. Osim toga, sustavi za rješavanje zemljišnih sporova manjkavi su i ugrožena je sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja.Socijalna pravda jedan je od ključnih aspekata trgovinske politike Europske unije, a to uključuje poštovanje ljudskih prava, temeljnih sloboda i standarda rada. Proveli smo misiju za utvrđivanje činjenica i sad te činjenice trebamo detaljno analizirati i razmotriti daljnje korake. Isključivanje Kambodže iz trgovinskog aranžmana bit će tek krajnje rješenje, ako se svi naši napori za rješavanje navedenih problema pokažu neuspješnima.”

Delegacija EU-a sastala se s nekoliko članova kambodžanske vlade te s predstavnicima sindikata, civilnog društva, poduzeća te Ujedinjenih naroda (UN) i Međunarodne organizacije rada (ILO) u Kambodži.

Kontekst

Aranžmanom „Sve osim oružja” općeg sustava carinskih povlastica EU-a izvoznicima iz najmanje razvijenih zemalja jednostrano se odobrava pristup tržištu EU-a bez carina i kvota za sve proizvode (osim oružja i streljiva) kako bi se pridonijelo gospodarskom razvoju tih zemalja i njihovoj integraciji u svjetski trgovinski sustav.

Taj je aranžman bio od velike koristi za kambodžansko gospodarstvo. Izvoz u EU čini 40 % ukupnog izvoza Kambodže, što znači da je EU glavno izvozno odredište te zemlje. Izvoz iz Kambodže u EU zadnjih godina bilježi znatan porast, primjerice od 2011. do 2016. povećao se za 227 %. U 2017. ukupni izvoz iz Kambodže u EU dosegnuo je 5 milijardi EUR, što ga svrstava na drugo mjesto među zemljama korisnicama aranžmana. Od ukupnog izvoza Kambodže koji ispunjava uvjete za aranžman „Sve osim oružja” 95,5 % ostvareno je u okviru povlastica na temelju tog aranžmana.

Aranžman „Sve osim oružja” doprinio je posebice otvaranju znatnog broja radnih mjesta i rastu u tekstilnom sektoru, u kojem se ostvaruje 75 % izvoza iz Kambodže u EU. Aranžmanom je omogućeno zapošljavanje nekih od najugroženijih skupina kambodžanskog društva.

EU je intenzivirao svoje kontakte s Kambodžom (vidi EU-ovo dvogodišnje izvješće o OSP-u iz siječnja 2018.) kao odgovor na ozbiljne sumnje u stalno pogoršanje stanja u pogledu demokracije, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava, na što su, među ostalima, upozorili Europski parlament (Rezolucija od 14. prosinca 2017.) i Vijeće (sastanak ministara vanjskih poslova EU-a u okviru Vijeća za vanjske poslove, 26. veljače 2018.).

Dodatne informacije

Trgovinski odnosi EU-a i Kambodže

Aranžman „Sve osim oružja”

IP/18/4467

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar