Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kambodža: EU:n valtuuskunta arvioi ihmisoikeuksia ja työmarkkinoita

Bryssel 12. heinäkuuta 2018

Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) edustajat vierailivat Kambodžassa 5.–11. heinäkuuta 2018 arvioidakseen tilannetta maassa ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien viimeaikaisen huolestuttavan kehityksen vuoksi.

Euroopan unioni aikoo nyt pikaisesti analysoida tarkastuskäynnin aikana kerätyt tiedot jatkotoimien harkitsemiseksi. Analyysissä otetaan huomioon myös Kambodžan viranomaisten toimittamat uudet kirjalliset vastaukset, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportit sekä sellaisten muiden elinten raportit, jotka vastaavat sen valvonnasta, että Kambodža soveltaa EU:n tullittoman kauppajärjestelyn ”Kaikki paitsi aseet” (EBA) kannalta merkittäviä kansainvälisiä yleissopimuksia. EBA-kauppajärjestelyn mukaan Kambodža voi viedä EU:hun kaikkia tuotteita (paitsi aseita ja ampumatarvikkeita) ilman kiintiöitä ja tulleja.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström toteaa seuraavaa: ”EU on tyytyväinen voidessaan tarjota maailman taloudellisesti haavoittuvimmille maille vapaan pääsyn markkinoilleen. ”Kaikki paitsi aseet” -aloite on vaikuttanut merkittävästi Kambodžan kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen. Maan huolestuttavan kehityksen vuoksi on kuitenkin tarpeen arvioida tarkemmin, täyttääkö Kambodža sitoumuksensa. Keskusteluissa ja tietojen keruussa EU:n valtuuskunta keskittyi poliittisissa ja vaalioikeuksissa tapahtuneeseen vakavaan taantumiseen sekä kansalaisyhteiskunnan toiminnan rajoittamiseen. Myös maariitojen ratkaisumekanismeissa on puutteita, ja yhdistymisvapauteen ja kollektiivisiin neuvotteluoikeuksiin kohdistuu vakavia uhkia. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeinen näkökohta Euroopan unionin kauppapolitiikassa, ja siihen sisältyy ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja työelämän normien kunnioittaminen. Tiedonkeruumatkan jälkeen komissio analysoi saamiaan tietoja yksityiskohtaisesti ja harkitsee jatkotoimia. Kambodžan poistaminen kauppajärjestelmästä on viimeinen keino, jos millään muilla toimilla ei pystytä ratkaisemaan näitä ongelmia.”

EU:n valtuuskunta tapasi useita Kambodžan hallituksen jäseniä sekä ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan, yritysten, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) edustajia.

Tausta

EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän ”Kaikki paitsi aseet” -kauppajärjestelyn (EBA) mukaisesti EU myöntää vähiten kehittyneiden maiden viejille yksipuolisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn markkinoilleen. Tämä koskee kaikkia tuotteita (paitsi aseita ja ampumatarvikkeita), ja tarkoituksena on edistää näiden maiden taloudellista kehitystä ja integroida ne maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään.

EBA on hyödyttänyt Kambodžan taloutta merkittävästi. EU on sen tärkein vientikohde, ja EU:n osuus on 40 prosenttia Kambodžan kokonaisviennistä. Kambodžan vienti EU:hun on kasvanut jyrkästi viime vuosina: vuosina 2011–2016 se kasvoi 227 %. Vuonna 2017 Kambodžan koko vienti EU:hun oli 5 miljardia euroa, mikä nosti sen toiselle sijalle EBA-edunsaajien joukossa. Kaikesta Kambodžan EBA-kelpoisesta viennistä 95,5 prosenttiin sovellettiin EBA-etuuksia.

EBA on myötävaikuttanut merkittävästi työpaikkojen luomiseen ja kasvuun etenkin tekstiilialalla. Alan osuus Kambodžan viennistä EU:hun on 75 prosenttia, ja se työllistää eräitä Kambodžan yhteiskunnan haavoittuvimpia ryhmiä.

EU on tehostanut yhteistyötään Kambodžan kanssa (ks. GSP-järjestelmää koskeva kaksivuotiskertomus tammikuulta 2018) vastauksena vakaviin huolenaiheisiin demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen jatkuvasta heikkenemisestä. Asian ovat ottaneet esille myös Euroopan parlamentti (14. joulukuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa) ja neuvosto (EU:n ulkoasiainministerien neuvostossa 26. helmikuuta 2018).

Lisätietoja

EU:n ja Kambodžan kauppasuhteet

Kaikki paitsi aseet -järjestely

IP/18/4467

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar