Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Καμπότζη: Η αποστολή της ΕΕ εκτιμά την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018

Μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επισκέφθηκε την Καμπότζη από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση επιτόπου, όπως έχει δημιουργηθεί ύστερα από τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλύσει τώρα, κατά προτεραιότητα, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, ώστε να εξετάσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί στη συνέχεια. Η ανάλυση αυτή θα λάβει επίσης υπόψη πρόσθετες γραπτές παρατηρήσεις από τις αρχές της Καμπότζης, εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλων φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής από την Καμπότζη των διεθνών συμβάσεων που αφορούν το αδασμολόγητο σύστημα εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Το σύστημα εμπορικών συναλλαγών ΟΕΟ επιτρέπει στην Καμπότζη να εξάγει όλα τα προϊόντα (εκτός από όπλα και πυρομαχικά) στην ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς.

Η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Η ΕΕ είναι περήφανη που παρέχει στις πιο ευάλωτες οικονομικά χώρες στον κόσμο ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά μας . Η πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα» έχει επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας στην Καμπότζη. Ωστόσο, λόγω των πρόσφατων ανησυχητικών εξελίξεων στη χώρα πρέπει να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το κατά πόσον η Καμπότζη εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της. Οι συζητήσεις και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής της ΕΕ επικεντρώθηκαν στον σημαντικό υποβιβασμό των πολιτικών και εκλογικών δικαιωμάτων, καθώς και στον περιορισμό των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, υπάρχουν ανεπάρκειες όσον αφορά τους μηχανισμούς επίλυσης κτηματικών διαφορών και σοβαρές απειλές για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και των εργασιακών προτύπων, αποτελεί βασική πτυχή. Σε συνέχεια της διερευνητικής αποστολής, θα αναλύσουμε τώρα τα γεγονότα και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να πάρουμε άλλα μέτρα. Ο αποκλεισμός της Καμπότζης από την εφαρμογή του εμπορικού καθεστώτος αποτελεί έσχατη λύση, όταν όλες οι άλλες προσπάθειες θα έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά.»

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ συναντήθηκε με πολλά μέλη της κυβέρνησης της Καμπότζης, εκπροσώπους των συνδικάτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη χώρα.

Ιστορικό

Με βάση το καθεστώς ΟΕΟ του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, η ΕΕ παραχωρεί μονομερώς στους εξαγωγείς από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της για όλα τα προϊόντα (εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά) με σκοπό να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών και στην ενσωμάτωσή τους στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Το ΟΕΟ έχει προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία της Καμπότζης. Η ΕΕ είναι ο κύριος προορισμός των εξαγωγών της Καμπότζης και αντιπροσωπεύει το 40 % των συνολικών εξαγωγών της. Οι εξαγωγές από την Καμπότζη στην ΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κατά 227 % μεταξύ 2011 και 2016. Το 2017 οι συνολικές εξαγωγές της Καμπότζης στην ΕΕ ανήλθαν σε 5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ όλων των δικαιούχων του καθεστώτος ΟΕΟ. Από το σύνολο των επιλέξιμων εξαγωγών ΟΕΟ της Καμπότζης, το 95,5 % πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προτιμησιακού καθεστώτος ΟΕΟ.

Το ΟΕΟ έχει συμβάλει κυρίως στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία αντιπροσωπεύει το 75 % των εξαγωγών της Καμπότζης στην ΕΕ και παρέχει απασχόληση σε ορισμένους από τους πλέον ευάλωτους τομείς της κοινωνίας της Καμπότζης.

Η ΕΕ έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με την Καμπότζη (βλ. τη διετή έκθεση για το ΣΓΠ του Ιανουαρίου 2018) ως απάντηση στις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, όπως επισημαίνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψήφισμα της 14ης Δεκεμβρίου 2017) και το Συμβούλιο (Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, της 26ης Φεβρουαρίου 2018).

Για περισσότερες πληροφορίες

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καμπότζης

Όλα εκτός από όπλα)

IP/18/4467

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar