Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Cambodja: EU-delegation har gjort status over menneskerettigheder og arbejdstageres situation

Bruxelles, den 12. juli 2018

En delegation med deltagelse fra Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) besøgte Cambodja fra den 5. til den 11. juli 2018 for at evaluere de lokale forhold efter den seneste bekymrende udvikling i landet hvad angår menneskerettigheder og arbejdstageres situation.

EU vil nu prioritere at udarbejde en analyse af de oplysninger, der blev indsamlet under besøget, for at overveje yderligere skridt. Denne analyse vil også tage hensyn til skriftlige bemærkninger fra de cambodjanske myndigheder, rapporter fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og andre organer, der er ansvarlige for overvågning af Cambodjas gennemførelse af internationale konventioner, der er relevante for EU's toldfrie handelsordning "alt undtagen våben" (EBA - Everything But Arms). I kraft af EBA-handelsordningen kan Cambodja eksportere alle varer (undtagen våben og ammunition) told- og kvotefrit til EU.

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "EU er stolt af at give de økonomisk mest sårbare lande i verden fri adgang til vores marked. "Alt undtagen våben" -initiativet har haft en betydelig indvirkning på udviklingen og udryddelsen af fattigdom i Cambodja. Ikke desto mindre har det på grund af den seneste tids bekymrende udvikling i landet været nødvendigt med en nærmere undersøgelse af, om Cambodja overholder sine forpligtelser. Både drøftelserne og indsamlingen af informationer under vores besøg fokuserede på den alvorlige tilbagegang, der er sket, inden for politiske og valgmæssige rettigheder, samt på begrænsningen af civilsamfundets aktiviteter. Der er også mangler vedrørende mekanismer til bilæggelse af tvister om jordbesiddelser samt alvorlige trusler mod foreningsfriheden og retten til kollektive forhandlinger. I EU's handelspolitik er social retfærdighed et afgørende aspekt, herunder respekten for menneskerettighederne, de grundlæggende friheder og arbejdsmarkedsstandarder. Efter at have afsluttet vores undersøgelsesmission vil vi nu analysere oplysningerne grundigt og overveje, om der skal tages yderligere skridt. Hvis det ikke lykkes os at rette op på disse bekymrende forhold på anden måde, kan vi som en sidste udvej udelukke Cambodja fra at deltage i handelsordningen."

EU-delegationen mødtes med flere medlemmer af den cambodjanske regering samt fagforeninger, civilsamfundet, virksomheder og repræsentanter fra FN og ILO i landet.

Baggrund

I henhold til EBA-ordningen under EU's generelle toldpræferencearrangement indrømmer EU ensidigt eksportører fra de mindst udviklede lande told- og kvotefri adgang til EU-markedet for alle varer (undtagen våben og ammunition) for at bidrage til den økonomiske udvikling i disse lande og deres integration i det globale handelssystem.

EBA har været til stor gavn for den cambodjanske økonomi. EU er det vigtigste eksportmarked og tegner sig for 40 % af Cambodjas samlede eksport. Den cambodjanske eksport til EU er steget kraftigt i de seneste år. Mellem 2011 og 2016 steg den med 227 %. I 2017 nåede Cambodjas samlede eksport til EU op på 5 mia. EUR, hvilket var det næsthøjeste blandt landene i EBA-ordningen. Ud af Cambodjas samlede EBA-berettigede eksport blev 95,5 % foretaget under EBA-præferencer.

EBA sikrer beskæftigelse til nogle af det cambodjanske samfunds mest sårbare sektorer og har især bidraget til en betydelig jobskabelse og vækst i tekstilsektoren, som tegner sig for 75 % af Cambodjas eksport til EU.

EU har intensiveret sin involvering i Cambodja (se EU's GSP-rapport fra januar 2018) efter alvorlige bekymringer over den fortsatte svækkelse af demokratiet, respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, hvilket også blev påpeget af Europa-Parlamentet (beslutning af 14. september 2017) og af Rådet (EU's udenrigsministres møde den 26. februar 2018).

Yderligere oplysninger

Handelsforbindelserne mellem EU og Cambodja

Ordningen "Alt undtagen våben"

IP/18/4467

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar