Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU hodnotí situaci lidských a pracovních práv v Kambodži

Brusel 12. července 2018

Ve dnech 5. až 11. července 2018 navštívila Kambodžu delegace Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost, aby v reakci na tamější aktuální znepokojivý vývoj v oblasti lidských a pracovních práv zhodnotila situaci přímo na místě.

Evropská unie nyní informace shromážděné během návštěvy zanalyzuje a zváží další kroky. V analýze se rovněž přihlédne k dalším informacím předloženým kambodžskými orgány, zprávám Mezinárodní organizace práce a jiných orgánů, které monitorují, jak Kambodža plní mezinárodní úmluvy s významem pro bezcelní obchodní režim EU „Vše kromě zbraní“. Tento obchodní režim umožňuje Kambodži vyvážet do EU všechny výrobky (kromě zbraní a střeliva) bez kvót a cel.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla: „Evropská unie je hrdá na to, že poskytuje ekonomicky nejzranitelnějším zemím světa volný přístup na svůj trh. Iniciativa „Vše kromě zbraní“ významně přispívá k hospodářskému rozvoji a k odstraňování chudoby v Kambodži. S ohledem na aktuální znepokojivý vývoj v zemi je ale třeba podrobněji posoudit, zda Kambodža plní své závazky. Diskuse a shromažďování informací během naší mise EU se zaměřovaly na výrazné zhoršení situace v oblasti politických a volebních práv a potlačování aktivit občanské společnosti. Nedostatečně v zemi fungují mechanismy řešení sporů o půdu a závažným způsobem je ohrožena svoboda sdružování i práva na kolektivní vyjednávání. Zásadním aspektem obchodní politiky Evropské unie je sociální spravedlnost, kam patří i dodržování lidských práv, základních svobod a pracovních norem. Po zjišťovací misi nyní budeme podrobně analyzovat příslušná fakta a zvážíme další kroky. Vyřazení Kambodže z obchodního režimu je krajním opatřením, pokud by všechny naše další snahy o rozptýlení těchto obav selhaly.“

Delegace EU se setkala s několika členy kambodžské vlády, dále pak s představiteli odborů, občanské společnosti či podniků a zástupci Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace práce v zemi.

Souvislosti

Režim „Vše kromě zbraní“ v rámci systému všeobecných preferencí EU spočívá v tom, že EU jednostranně poskytuje vývozcům z nejméně rozvinutých zemí bezcelní a kvótami neomezený přístup na svůj trh pro všechny produkty (kromě zbraní a střeliva) s cílem přispět k hospodářskému rozvoji těchto zemí a jejich začlenění do globálního obchodního systému.

Režim „Vše kromě zbraní“ znamenal pro kambodžskou ekonomiku významný přínos. EU, na kterou připadá 40 % celkového kambožského vývozu, je hlavní exportní destinací Kambodže. Vývoz z Kambodže do EU v předchozích letech prudce rostl: mezi lety 2011 a 2016 se zvýšil o 227 %. V roce 2017 dosáhl celkový kambodžský vývoz do EU hodnoty 5 miliard eur, a mezi zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu „Vše kromě zbraní“ tak Kambodža zaujímá druhé místo. Z celkového kambodžského vývozu, který je způsobilý pro režim „Vše kromě zbraní“, se 95,5 % uskutečnilo právě v rámci preferencí daných tímto režimem.

Režim přispěl zejména k výraznému růstu a vzniku nových pracovních míst v textilním průmyslu, na který připadá 75 % kambodžského vývozu do EU, a podpořil tak zaměstnanost v jednom z nezranitelnějších odvětví kambodžské společnosti.

EU posílila svou angažovanost v Kambodži (viz dvouletá zpráva EU o všeobecném systému preferencí z ledna 2018) kvůli vážným obavám ohledně dalšího zhoršování situace v oblasti demokracie, dodržování lidských práv a právního státu, na které upozornil také Evropský parlament (usnesení ze dne 14. prosince 2017) a Rada (zasedání Rady pro zahraniční věci dne 26. února 2018).

Další informace

Obchodní vztahy mezi EU a Kambodžou

Režim „Vše kromě zbraní“

IP/18/4467

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar