Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravila EU o varstvu potrošnikov: Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov EU zahtevajo, da Airbnb spoštuje pravila

Bruselj, 16. julija 2018

Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov EU zahtevajo od Airbnb, da svoje pogoje poslovanja uskladi s pravili EU o varstvu potrošnikov in pregledno navaja cene.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourová je dejala: „Vedno več potrošnikov rezervira počitniške nastanitve prek spleta, prav tako je ta sektor dopustnikom ponudil številne nove priložnosti. Vendar priljubljenost ne sme biti izgovor za nespoštovanje pravil EU o varstvu potrošnikov. Potrošnikom mora biti omogočeno, da enostavno razumejo, za kaj plačujejo in koliko naj bi za storitve plačali, poleg tega morajo biti pravila poštena, na primer v primeru odpovedi nastanitve s strani lastnika stanovanja. Pričakujem, da bo Airbnb hitro našel prave rešitve.“

Trenutni način navajanja cen in številni pogoji Airbnb niso v skladu z določbami direktive o nepoštenih poslovnih praksah, direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in uredbe o pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah. Zato so evropski organi za varstvo potrošnikov in Komisija zahtevali, da Airbnb sprejme številne spremembe. Podjetje ima na čas do konca avgusta, da pripravi predloge. Ko bo Airbnb predlagal rešitve za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, bodo Komisija in organi EU za varstvo potrošnikov preučili predlagane spremembe. Če predlagane rešitve ne bodo zadovoljive, lahko Airbnb doletijo izvršilni ukrepi.

Preglednost cen in druge nepoštene poslovne prakse

Navajanje cen na strani Airbnb kot tudi razlikovanje med zasebnimi in poslovnimi ponudniki nista v skladu z zahtevami zakonodaje EU, zlasti direktive o nepoštenih poslovnih praksah.

Airbnb bi moral:

  • spremeniti način navajanja informacij o cenah na spletnem mestu že ob začetnem iskanju za zagotovitev, da imajo potrošniki pri ponudbah nastanitev navedeno celotno ceno, vključno z vsemi obveznimi stroški in pristojbinami, kot so stroški za storitve in čiščenje. V primerih, ko končne cene ni mogoče izračunati vnaprej, pa bi moral Airbnb potrošnika na jasen način obvestiti, da bo moral morda plačati dodatna doplačila;
  • jasno navesti, ali gre za ponudbo zasebnega ali poslovnega ponudnika, saj se v tem primeru pravila o varstvu potrošnikov razlikujejo.

Pojasnitev pogojev ali odstranitev nedovoljenih pogojev

Pogoje zagotavljanja storitev Airbnb bi bilo treba uskladiti z evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Direktiva o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah zahteva, da tipski pogoji ne povzročijo znatnega neravnotežja v pogodbenih pravicah in obveznostih strank v škodo potrošnika. Ta direktiva zahteva tudi, da so pogoji sestavljeni v jasnem in razumljivem jeziku, kar zagotavlja, da so potrošniki na jasen in razumljiv način obveščeni o svojih pravicah.

Za Airbnb to na primer pomeni:

  • da podjetje ne bi smelo zavajati potrošnikov tako, da so v primeru spora primorani iti na sodišče v drugi državi, kot je njihova država članica stalnega prebivališča;
  • Airbnb se ne sme enostransko in brez obrazložitve odločati, kateri pogoji lahko ostanejo veljavni v primeru prenehanja pogodbe;
  • Airbnb potrošnikov ne sme prikrajšati za njihovo osnovno pravno pravico, da tožijo gostitelja v primeru osebne ali druge škode;
  • Airbnb ne sme enostransko spreminjati pogojev, ne da bi o tem vnaprej jasno obvestil potrošnike in ne da bi jim pri tem dal možnost odstopa od pogodbe;
  • pogoji glede storitev Airbnb ne smejo dodeljevati neomejenih in diskrecijskih pravic glede odstranjevanja vsebin;
  • prenehanje ali zadržanje izvajanja pogodbe s strani Airbnb bi moralo biti potrošnikom utemeljeno, urejeno z jasnimi pravili, potrošnik pa bi moral imeti pravico do ustreznega nadomestila ali pravico do pritožbe;
  • politika Airbnb glede povračil, nadomestil in izterjave odškodninskih zahtevkov bi morala biti jasno opredeljena in potrošnikov ne bi smela prikrajšati za njihovo pravico do uporabe razpoložljivih pravnih sredstev.

In nazadnje, Airbnb bi moral na svojem spletnem mestu zagotoviti enostavno dostopno povezavo do platforme za spletno reševanje sporov in vseh potrebnih informacij v zvezi z reševanjem sporov v skladu z uredbo o spletnem reševanju sporov.

Naslednji koraki

Airbnb ima sedaj čas do konca avgusta, da predlaga podrobne rešitve, kako bo svoje ravnanje uskladil z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov. Komisija in organi za varstvo potrošnikov se bodo po potrebi septembra sestali s predstavniki Airbnb, da bi rešili nerešena vprašanja. Če predlogi Airbnb ne bodo zadovoljivi, bi se lahko organi za varstvo potrošnikov odločili za izvršilne ukrepe.

Ozadje

Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov v EU nacionalne organe za varstvo potrošnikov povezuje v vseevropsko mrežo za izvrševanje zakonodaje. Na podlagi tega okvira lahko nacionalni organ v eni državi EU zaprosi za pomoč organ v drugi državi EU, da bi prekinila čezmejno kršenje prava EU o varstvu potrošnikov.

Takšno sodelovanje se lahko uporabi za izvrševanje različnih aktov zakonodaje EU o varstvu potrošnikov, kot so na primer direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o pravicah potrošnikov ali direktiva o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah.

Mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov je junija 2018 pod vodstvom norveškega organa za varstvo potrošnikov (Forbrukertilsynet) izvedla skupno oceno (skupno stališče) poslovnih praks podjetja Airbnb. Ta ukrep je spodbujala Evropska komisija.

Več informacij

Pismo o skupnem stališču organov mreže za sodelovanje na področju varstva potrošnikov

Več informacij o izvršilnih ukrepih na področju varstva potrošnikov

IP/18/4453

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar