Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija pozdravlja sprejetje predlogov o evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) in močnejši agenciji eu-LISA v Evropskem parlamentu

Strasbourg, 5. julija 2018

Evropski parlament je danes dokončno odobril vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter okrepitev mandata Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA).

Zakonodajna predloga za sistem ETIAS in agencijo eu-LISA, ki ju je Komisija predložila novembra 2016 oziroma junija 2017, sta bila v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019 opredeljena kot politični prednostni nalogi. Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos ter komisar za varnostno unijo Julian King sta pozdravila današnje sprejetje predlogov.

Komisar Avramopulos je povedal: „Na začetku mandata te Komisije smo se zavezali, da bomo oblikovali Evropo, ki varuje, in danes smo naredili še en pomemben korak k temu cilju. Močnejša agencija eu-LISA bo središčna točka naših informacijskih sistemov za meje, migracije in varnost, novi sistem ETIAS pa bo zagotovil, da ne bo več informacijskih vrzeli v zvezi s potniki, ki ne potrebujejo vizumov. Vsi, ki predstavljajo migracijsko ali varnostno tveganje, bodo identificirani, še preden se bodo podali proti mejam EU, potovanja dobrovernih potnikov pa bodo olajšana. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema za vodstvo in predanost pri vzpostavljanju varnejše Unije za naše državljane.“

Komisar King je dejal: „Naši policisti in mejni policisti morajo imeti prava orodja, da lahko opravljajo svoje delo ter skrbijo za varnost naših državljanov in meja. Sistem ETIAS bo potnike, ki ne potrebujejo vizuma, vnaprej preverjal glede morebitnih težav v zvezi z varnostjo, okrepljena agencija eu-LISA pa bo omogočila nadaljnje posodabljanje informacijskih sistemov na ravni EU za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter upravljanje meja.“

Odobritev v sistemu ETIAS ni vizum. Ko bo sistem začel delovati, bo potnike, ki lahko brez vizuma vstopijo na schengensko območje, pred potovanjem preveril z vidika varnostnih in migracijskih tveganj. Ob prihodu na meje EU bodo potniki morali imeti veljavni potovalni dokument in odobritev v sistemu ETIAS.

  • Cenovno dostopno, enostavno in hitro: vsi potniki, ki ne potrebujejo vizumov, bodo morali pred potovanjem na schengensko območje zaprositi za odobritev v sistemu ETIAS. Izpolnjevanje spletne vloge naj ne bi trajalo več kot 10 minut, samodejna odobritev pa bo izdana v več kot 95 % primerov. Potniki, stari od 18 do 70 let, bodo morali plačati enkratno pristojbino v višini 7 evrov, izdana odobritev pa bo veljala tri leta.
  • Navzkrižno preverjanje v informacijskih sistemih EU: sistem ETIAS bo podatke, pridobljene od potnikov, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, navzkrižno preverjal v informacijskih sistemih EU za meje, varnost in migracije, vključno s schengenskim informacijskim sistemom (SIS), vizumskim informacijskim sistemom (VIS), sistemom Eurodac ter podatkovnimi zbirkami Europola in Interpola. Če se bodo navzkrižno preverjeni podatki ujemali s podatki v podatkovnih zbirkah EU, bo vlogo nato ročno preverila centralna enota ETIAS, ki jo bo upravljala Evropska agencija za mejno in obalno stražo.
  • Jasna pravila za zavrnitve: če bo odobritev zavrnjena, bo moral zadevni nacionalni organ v 96 urah obvestiti prosilca o odločitvi ali zahtevati dodatne informacije. Če bodo zagotovljene dodatne informacije, bo moral nacionalni organ sprejeti odločitev v štirih tednih od datuma začetne vloge. V primeru zavrnitve imajo prosilci vedno pravico do pritožbe.

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) bo z nadgradnjo dobila zmogljivosti in orodja, ki jih potrebuje za zagotavljanje centraliziranega operativnega upravljanja informacijskih sistemov EU za migracije, varnost in upravljanje meja.

  • Razvoj novih sistemov: okrepljena agencija eu-LISA bo imela pomembno vlogo pri razvoju in vzdrževanju novih informacijskih sistemov EU za migracije, varnost in upravljanje meja, zlasti sistema vstopa/izstopa (SVI) ter evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS).
  • Nadgradnja obstoječih sistemov: agencija bo tudi v boljšem položaju za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječih sistemov, kot so schengenski informacijski sistem (SIS), vizumski informacijski sistem (VIS) in Eurodac, za katere je že odgovorna.
  • Zagotavljanje interoperabilnosti: okrepljena agencija bo pristojna za pripravo tehničnih rešitev, da bi se zagotovila učinkovita interakcija teh informacijskih sistemov EU ter da bi bili zlahka dostopni policistom in mejnim policistom na terenu.

Naslednji koraki

Odobreni besedili bo moral dokončno sprejeti Svet. Pravna akta bosta nato podpisala predsednik Evropskega parlamenta in rotirajoče predsedstvo Sveta.

Uredbi bosta začeli veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije (EUR-Lex), kar bo agenciji eu-LISA omogočilo, da začne vzpostavljati evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter zagotovi, da bodo ti novi informacijski sistemi začeli delovati do konca leta 2021.

Ozadje

Predsednik Juncker je leta 2016 v govoru o stanju v Uniji poudaril pomen premagovanja trenutnih pomanjkljivosti pri upravljanju podatkov ter izboljšanja interoperabilnosti obstoječih informacijskih sistemov. Napovedal je tudi, da bo Komisija predlagala vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve – avtomatiziranega sistema, ki bi ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in varstva osebnih podatkov izvajal predhodna preverjanja z vidika varnosti in nedovoljenih migracij ter potnikom, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, izdajal odobritve za potovanje na schengensko območje.

V ta namen je Komisija novembra 2016 predložila zakonodajni predlog za vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), junija 2017 pa zakonodajni predlog za okrepitev mandata Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA). Oba predloga sta bila v skupni izjavi za obdobje 2018–2019 opredeljena kot politični prednostni nalogi.

Z današnjim glasovanjem na plenarnem zasedanju sta bili sprejeti besedili političnih dogovorov, doseženih v trialogu z Evropskim parlamentom in Svetom. Politični dogovor o sistemu ETIAS je bil dosežen 25. aprila, o agenciji eu-LISA pa 24. maja. Izjavi Komisije za oba predloga sta na voljo na spletu.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Varnostna unija: evropski sistem za potovalne informacije in odobritve

Informativni pregled: Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve

Izjava: Varnostna unija: Komisija pozdravlja politični dogovor o evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) za močnejšo in varnejšo Unijo

Izjava: Varnostna unija: Močnejša agencija EU za upravljanje informacijskih sistemov za varnost in meje

Sporočilo za medije: Varnostna unija: Komisija predlaga sistem EU za potovalne informacije in odobritve

Sporočilo za medije: Varnostna unija: Komisija zagotavlja interoperabilnost informacijskih sistemov EU

Informativni pregled: Varnostna unija: odprava informacijskih vrzeli

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar