Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Bezpečnostná únia: Komisia víta rozhodnutie Európskeho parlamentu o schválení európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia a posilnení agentúry eu-LISA

Strasburg 5. júl 2018

Európsky parlament dnes napokon schválil zriadenie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a posilnenie mandátu agentúry eu-LISA, ktorej úlohou je prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Legislatívne návrhy Komisie o systéme ETIAS a agentúre eu-LISA, ktoré predložila v novembri 2016, resp. júni 2017, boli v spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách EÚ na obdobie 2018 – 2019 označené za politické priority. Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uvítali dnešné rozhodnutie.

Komisár Avramopoulos povedal: „Keď táto Komisia začala pracovať, zaviazali sme sa, že vytvoríme Európu, ktorá chráni. Dnes sa nám podarilo urobiť ďalší dôležitý krok k tomuto cieľu. Posilnená agentúra eu-LISA sa stane nervovým centrom našich informačných systémov v oblasti ochrany hraníc, migrácie a bezpečnosti, zatiaľ čo nový systém ETIAS vyplní súčasnú informačnú medzeru o bezvízových cestujúcich. O každej osobe, ktorá predstavuje migračné alebo bezpečnostné riziko, budeme vedieť ešte skôr, ako pricestuje na hranice EÚ, a na druhej strane pre osoby s dobrými úmyslami sa cestovanie zjednoduší. Rád by som poďakoval obom spravodajcom za ich vedenie a odhodlanie vybudovať pre našich občanov bezpečnejšiu Úniu.“

Komisár King uviedol: „Naši policajti a pohraničná stráž musia mať na ochranu bezpečnosti občanov a hraníc tie správne nástroje. V systéme EITAS sa budú predbežne kontrolovať bezvízoví cestujúci, či nepredstavujú bezpečnostné riziko. Na druhej strane posilnená agentúra eu-LISA nám umožní zmodernizovať celoeurópske informačné systémy v oblasti presadzovania práva a riadenia hraníc.

Povolenie ETIAS nepredstavuje víza. Po sprevádzkovaní sa bude v systéme pred cestou kontrolovať, či cestujúci s bezvízovým vstupom do schengenského priestoru predstavujú bezpečnostné alebo migračné riziko. Po príchode na hranice EÚ sa budú cestujúci musieť preukázať platným cestovným dokladom a povolením ETIAS.

  • Cenovo dostupne, jednoducho a rýchlo: Všetci bezvízoví cestujúci si budú musieť pred návštevou schengenského priestoru požiadať o povolenie ETIAS. Vyplnenie online žiadosti by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút, pričom viac ako 95 % ľudí dostáva automatické schválenie. Cestujúci budú musieť zaplatiť jednorazový poplatok vo výške 7 eur (pre cestujúcich od 18 do 70 rokov) a vydané povolenie bude platiť tri roky.
  • Krížová kontrola v informačných systémoch EÚ: Systém ETIAS skontroluje údaje poskytnuté bezvízovými cestujúcimi v informačných systémoch EÚ v oblasti bezpečnosti hraníc a migrácie vrátane Schengenského informačného systému (SIS), vízového informačného systému (VIS), systému Eurodac, ako aj v databázach Europolu a Interpolu. Ak sa kontrolované údaje objavia v databázach EÚ, žiadosť potom manuálne preverí centrálna jednotka systému ETIAS, ktorú riadi Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.
  • Jasné pravidlá zamietania žiadostí: V prípade, že dôjde k zamietnutiu žiadosti, bude o tom musieť príslušný vnútroštátny orgán informovať žiadateľa alebo do 96 hodín vyhľadať ďalšie informácie. Ak získa ďalšie informácie, vnútroštátny orgán musí prijať rozhodnutie do štyroch týždňov od predloženia pôvodnej žiadosti. V prípade zamietnutia majú žiadatelia vždy právo na odvolanie.

Agentúra eu-LISA, ktorej úlohou je prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, získa vďaka modernizácii potrebné kapacity a nástroje na centrálne prevádzkové riadenie informačných systémov EÚ v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc.

  • Vývoj nových systémov: Posilnená agentúra eu-LISA bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vývoji a údržbe nových informačných systémov EÚ v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc. Ide najmä o systém vstup/výstup (EES) a európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).
  • Modernizácia súčasných systémov: Agentúra bude zároveň v lepšej pozícii udržiavať a modernizovať súčasné systémy, ako napríklad schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS) a systém Eurodac, za ktoré už dnes zodpovedá.
  • Zabezpečenie vzájomnej súčinnosti: Posilnená agentúra bude zodpovedná za zavádzanie technických riešení, ktoré majú zabezpečiť, aby tieto informačné systémy EÚ vzájomne efektívne komunikovali a boli bezprostredne k dispozícii policajtom a pohraničnej stráži v teréne.

Ďalšie kroky

Obe schválené znenia napokon musí prijať Rada. Následne ich podpíše predseda Európskeho parlamentu a rotujúce predsedníctvo Rady, aby sa stali súčasťou práva.

Po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (EUR-Lex) nadobudnú nariadenia účinnosť o 20 dní neskôr, čím sa agentúre eu-LISA umožní začať budovať európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a do konca roku 2021 sprevádzkovať nové informačné systémy.

Súvislosti

Predseda Juncker v prejave o stave Únie v roku 2016 upozornil na to, aké dôležité je prekonať nedostatky v oblasti správy údajov a zlepšiť vzájomnú súčinnosť súčasných informačných systémov. Takisto vyhlásil, že Komisia navrhne vytvorenie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, ktorý bude automaticky vykonávať kontroly bezpečnosti a neregulárnej migrácie s plným rešpektom k základným právam a ochrane osobných údajov a bude vydávať povolenia bezvízovým cestujúcim, aby mohli vstúpiť do schengenského priestoru.

Preto Komisia predložila v novembri 2016 legislatívne návrhy na zriadenie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a v júni 2017 na posilnenie mandátu agentúry eu-LISA, ktorej úlohou je prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Oba návrhy boli v spoločnom vyhlásení na obdobie 2018 – 2019 označené za politické priority.

Dnešné hlasovanie na plenárnom zasadnutí prijalo znenie politických dohôd dosiahnutých v trialógu s Európskym parlamentom a Radou. Politická dohoda o systéme ETIAS sa dosiahla 25. apríla a o agentúre eu-LISA 24. mája. Vyhlásenia Komisie k obom dohodám sú k dispozícii online.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Bezpečnostná únia: Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia

Prehľad: Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia

Vyhlásenie: Bezpečnostná únia: Komisia víta politickú dohodu o európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) pre silnejšiu a bezpečnejšiu Úniu

Vyhlásenie: Bezpečnostná únia: Posilnená agentúra EÚ na riadenie informačných systémov v oblasti bezpečnosti a ochrany hraníc

Tlačová správa: Bezpečnostná únia: Komisia navrhuje zriadiť európsky systém pre cestovné informácie a povolenia

Tlačová správa: Bezpečnostná únia: Komisia plní svoje záväzky v oblasti interoperability informačných systémov EÚ

Prehľad: Bezpečnostná únia: Prekonávanie nedostatku informácií

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar