Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea securității: Comisia salută adoptarea de către Parlamentul European a sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și consolidarea Agenției eu-LISA

Strasbourg, 5 iulie 2018

Astăzi, Parlamentul European și-a dat acordul final pentru instituirea sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și pentru consolidarea mandatului eu-LISA, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție.

Propunerile legislative privind ETIAS și eu-LISA, prezentate de Comisie în noiembrie 2016 și, respectiv, în iunie 2017, au fost identificate ca priorități politice în cadrul Declarației comune privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019. Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, și comisarul pentru uniunea securității, Julian King, au salutat adoptarea propunerilor astăzi.

Comisarul Avramopoulos a declarat: „La începutul mandatului acestei Comisii, ne-am angajat să construim o Europă care protejează, iar astăzi facem încă un pas important către realizarea acestui obiectiv. O agenție eu-LISA mai puternică va fi centrul nevralgic al sistemelor noastre de informații în materie de frontiere, migrație și securitate, iar datorită noului ETIAS, nu va mai exista un deficit de informații privind călătorii scutiți de viză. Orice persoană care prezintă un risc în materie de migrație sau de securitate va fi identificată chiar înainte de a ajunge la frontierele UE, în timp ce deplasările călătorilor de bună-credință vor fi facilitate. Doresc să le mulțumesc ambilor raportori pentru coordonare și pentru angajamentul de a construi o Uniune mai sigură pentru cetățenii noștri.”

Comisarul King a declarat: „Agenții noștri de poliție și polițiștii noștri de frontieră trebuie să dispună de instrumente adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile, și anume garantarea siguranței cetățenilor și a frontierelor noastre. ETIAS va efectua o verificare prealabilă a vizitatorilor scutiți de viză pentru a detecta eventuale probleme de securitate, în timp ce eu-LISA consolidată ne va permite să modernizăm în continuare sistemele de informații existente la nivelul UE în materie de asigurare a respectării legii și de gestionare a frontierelor.”

Autorizația ETIAS nu este o viză. Odată operațional, sistemul va efectua verificări prealabile călătoriei pentru detectarea riscurilor în materie de securitate și de migrație în ceea ce privește călătorii care beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen. Atunci când ajung la frontierele UE, călătorii vor trebui să aibă asupra lor atât un document de călătorie valabil, cât și o autorizație ETIAS.

  • Accesibilă ca preț, simplă și rapidă: Toți călătorii scutiți de viză vor trebui să solicite o autorizație ETIAS înainte de a intra în spațiul Schengen. Completarea cererii online nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute, aceasta urmând să fie aprobată automat în peste 95 % din cazuri. Călătorii vor trebui să plătească o taxă unică în valoare de 7 EUR (pentru călătorii cu vârsta între 18 și 70 de ani), iar autorizația emisă va fi valabilă timp de trei ani.
  • Verificarea încrucișată a sistemelor de informații ale UE: prin intermediul ETIAS se va efectua o verificare încrucișată a datelor furnizate de călătorii scutiți de viză în sistemele de informații ale UE în materie de frontiere, securitate și migrație, inclusiv în Sistemul de informații Schengen (SIS), în Sistemul de informații privind vizele (VIS) și în bazele de date ale Eurodac, Europol și Interpol. Dacă datele care fac obiectul verificării încrucișate corespund bazelor de date ale UE, cererea va fi ulterior verificată manual de către unitatea centrală a ETIAS gestionată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.
  • Norme clare pentru refuzul autorizației: În cazurile în care autorizația este refuzată, autoritatea națională competentă va trebui să informeze solicitantul cu privire la decizie sau să solicite informații suplimentare în termen de 96 de ore. Dacă primește informații suplimentare, autoritatea națională trebuie să ia o decizie în termen de patru săptămâni de la data depunerii cererii inițiale. În caz de refuz, solicitanții au întotdeauna dreptul să conteste decizia de refuz.

Consolidarea eu-LISA, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, îi va oferi agenției capacitatea și instrumentele de care are nevoie pentru a asigura gestionarea operațională centralizată a sistemelor de informații ale UE în materie de migrație, de securitate și de gestionare a frontierelor.

  • Dezvoltarea de noi sisteme: Agenția eu-LISA consolidată va avea un rol esențial în dezvoltarea și întreținerea noilor sisteme de informații ale UE în materie de migrație, de securitate și de gestionare a frontierelor, în special: a Sistemului de intrare/ieșire (EES) și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS).
  • Actualizarea sistemelor existente: De asemenea, agenția va fi într-o poziție mai bună pentru a întreține și a actualiza sistemele existente, cum ar fi Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS) și Eurodac, de care este deja responsabilă.
  • Asigurarea interoperabilității: Agenția consolidată va avea sarcina de a lansa soluții tehnice pentru a se asigura că aceste sisteme de informații ale UE interacționează în mod eficient și sunt ușor accesibile pentru agenții de poliție și polițiștii de frontieră de pe teren.

Etapele următoare

Ambele texte aprobate vor trebui să fie adoptate, în cele din urmă, de către Consiliu. Președintele Parlamentului European și președinția prin rotație a Consiliului vor promulga apoi aceste texte legislative.

În urma publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (EUR-Lex), regulamentele vor intra în vigoare 20 de zile mai târziu, urmând ca apoi agenția eu-LISA să înceapă instituirea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și să asigure faptul că aceste noi sisteme de informații devin operaționale până la sfârșitul anului 2021.

Context

În discursul său din 2016 privind starea Uniunii, președintele Juncker a evidențiat importanța depășirii deficiențelor actuale în domeniul gestionării datelor, precum și a îmbunătățirii interoperabilității sistemelor de informații existente. Acesta a anunțat, de asemenea, că Comisia va propune crearea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile – un sistem automatizat care ar urma să efectueze controale prealabile în materie de securitate și de migrație neregulamentară, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a protecției datelor cu caracter personal, și care va emite autorizații pentru călătorii scutiți de viză care intră în spațiul Schengen.

În acest scop, Comisia a prezentat propuneri legislative pentru instituirea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), în noiembrie 2016, și pentru consolidarea mandatului eu-LISA, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, în iunie 2017. Ambele dosare au fost identificate drept priorități politice în cadrul Declarației comune pentru 2018-2019.

Prin votul de astăzi în sesiunea plenară se adoptă textele acordurilor politice convenite în cadrul trilogurilor cu Parlamentul European și Consiliul. La acordul politic cu privire la ETIAS s-a ajuns la 25 aprilie, iar la cel cu privire la eu-LISA, la 24 mai. Declarațiile Comisiei referitoare la ambele dosare sunt disponibile online.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Uniunea securității: un sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile

Fișă informativă: Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile

Declarație: Uniunea securității: Comisia salută acordul politic privind Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru o Uniune mai puternică și mai sigură

Declarație: Uniunea securității: O agenție a UE mai puternică în ceea ce privește gestionarea sistemelor de informații în materie de securitate și de frontiere

Comunicat de presă: Uniunea securității: Comisia propune un sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile

Comunicat de presă: Uniunea securității: Comisia își îndeplinește angajamentele privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE

Fișă informativă: Uniunea securității: Eliminarea deficitului de informații

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar