Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió – a Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament elfogadta az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS) és a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó ügynökség (eu-LISA) megerősítését

Strasbourg, 2018. július 5.

A mai napon az Európai Parlament véglegesen megállapodott az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról és az eu-LISA – a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség – megbízatásának megerősítéséről.

Az ETIAS-ról és az eu-LISA ügynökségről szóló jogalkotási javaslatokat a Bizottság 2016 novemberében, illetve 2017 júniusában terjesztette elő, és a az EU 2018–2019. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozat politikai prioritásként határozta meg elfogadásukat. Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos és Julian King, a biztonsági unióért felelős biztos üdvözölte a javaslatok mai elfogadását.

Avramopulosz biztos így nyilatkozott: „E Bizottság hivatalba lépésekor elköteleztük magunkat a védelmet nyújtó Európa megvalósítása mellett – és ma újabb fontos lépést tettünk e cél felé. A megerősített eu-LISA ügynökség a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés információs rendszereinek irányító központja lesz, az új ETIAS pedig lehetővé teszi, hogy felszámoljuk a vízummentes utazók tekintetében fennálló információs hézagokat. Már az Unió külső határaira való érkezésük előtt azonosíthatóak lesznek mindazok, akik migrációs vagy biztonsági kockázatot jelentenek, miközben a jóhiszemű utazók számára könnyebbé válik az utazás. Köszönetet szeretnék mondani mindkét parlamenti előadónak a polgáraink számára nagyobb védelmet nyújtó Unió megvalósítását szolgáló vezető szerepükért és elkötelezettségükért.”

King biztos a következőket mondta: „Rendőrtisztjeinknek és határőreinknek megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy eleget tegyenek feladatuknak – azaz garantálják polgáraink és határaink biztonságát. Az ETIAS előzetesen ellenőrzi a vízummentes utazókat, hogy kiszűrje az esetleges biztonsági problémákat, a megerősített eu-LISA ügynökség pedig lehetővé teszi, hogy folytassuk a bűnüldözés és a határigazgatás terén használt uniós információs rendszerek korszerűsítését.”

Az ETIAS-engedély nem vízum. Működésbe lépését követően a rendszer a schengeni térségbe való vízummentes utazásra jogosult személyek esetében az utazást megelőzően migrációs vagy biztonsági kockázat azonosítására irányuló ellenőrzést végez. Az uniós határra érkezve az utazóknak rendelkezniük kell érvényes úti okmánnyal és ETIAS-engedéllyel is.

  • Gazdaságos, egyszerű és gyors: Minden vízummentesen utazó személynek ETIAS-engedélyt kell kérnie a schengeni térségbe való látogatása előtt. Az online kérelem kitöltése legfeljebb 10 percet vesz majd igénybe, és az esetek 95-ában automatikus jóváhagyáshoz vezet. Az utazóknak 7 eurós egyszeri díjat kell fizetniük (a 18 és 70 év közötti utazók esetében), és a kiadott engedély három évig lesz érvényes.
  • Az uniós információs rendszerekben végzett keresztellenőrzések: Az ETIAS keresztellenőrzéseket végez a vízummentesen utazók által szolgáltatott adatokra vonatkozóan a határigazgatás, a biztonság és a migrációkezelés uniós információs rendszereiben, ideértve a Schengeni Információs Rendszert (SIS), a Vízuminformációs Rendszert (VIS), az Eurodac-ot, valamint az Europol és az Interpol adatbázisait. Ha a keresztellenőrzött adatokra találatot jeleznek az uniós adatbázisok, a kérelmet manuálisan ellenőrzi az ETIAS központi egysége, amelyet az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kezel.
  • Egyértelmű szabályok a visszautasításra vonatkozóan: Amennyiben az engedélyre irányuló kérelmet elutasítják, az illetékes nemzeti hatóságnak 96 órán belül tájékoztatnia kell a kérelmezőt a határozatról, vagy további információkat kell kérnie. E további információk biztosítása esetén a nemzeti hatóságnak az eredeti kérelem időpontjától számított négy héten belül határozatot kell hoznia. Elutasítás esetén a kérelmezőknek mindig joguk van fellebbezni.

Az eu-LISA – a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség – továbbfejlesztése biztosítja a szükséges kapacitást és eszközöket ahhoz, hogy az ügynökség elláthassa a migrációkezelés, a biztonság, a határigazgatás uniós információs rendszerei központi szintű üzemeltetési igazgatásának feladatát.

  • Új rendszerek kialakítása: A megerősített eu-LISA elengedhetetlen szerepet fog játszani a migrációkezelés, a biztonság és a határigazgatás új uniós információs rendszereinek fejlesztésében és fenntartásában, mindenekelőtt a határregisztrációs rendszer (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) tekintetében.
  • A meglévő rendszerek korszerűsítése: Az ügynökség emellett hatékonyabban tudja majd fenntartani és fejleszteni a meglévő rendszereket, így például a Schengeni Információs Rendszert (SIS), a Vízuminformációs Rendszert (VIS) és az Eurodac-ot, mely rendszerek már jelenleg is a felelősségi körébe tartoznak.
  • Az interoperabilitás biztosítása: A megerősített ügynökség felel majd az érintett uniós információs rendszerek hatékony együttműködését és a helyszínen dolgozó rendőrtisztek és határőrök számára való elérhetőségét biztosító technikai megoldások bevezetéséért.

A következő lépések

A két jóváhagyott szöveg most a Tanács végleges elfogadására vár. Az Európai Parlament elnökének és a Tanács soros elnökségének ezt követő aláírásával válnak jogszabállyá a szövegtervezetek.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (EUR-Lex) való kihirdetést követően a rendeletek 20 nappal később hatályba lépnek, ami lehetővé teszi az eu-LISA számára az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) kiépítését és az új informatikai rendszerek 2021-ig történő üzembe állítását.

Háttér-információk

Juncker elnök 2016. szeptemberi, az Unió helyzetéről szóló beszédében rámutatott a jelenleg tapasztalt adatkezelési hiányosságok felszámolásának és a meglévő információs rendszerek közötti interoperabilitás javításának jelentőségére. Azt is bejelentette, hogy a Bizottság javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer létrehozására – ez az automatizált rendszer előzetes ellenőrzéseket végezne a biztonság és az irreguláris migráció tekintetében, teljes mértékben tiszteletben tartva az alapvető jogok és a személyes adatok védelmét, és engedélyeket állítana ki a vízummentesen utazók számára a schengeni térségbe való utazás céljából.

Ennek érdekében a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő 2016 novemberében az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, majd 2017 júniusában az eu-LISA – a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség – megbízatásának megerősítéséről. A 2018–2019. évi jogalkotási prioritásokról szóló együttes nyilatkozat mindkét kezdeményezést politikai prioritásként határozta meg.

Ma a plenáris ülésen szavazással elfogadták az Európai Parlament és a Tanács közötti háromoldalú egyeztetések során létrejött politikai megállapodás szerinti szövegeket. Az ETIAS-ról szóló politikai megállapodás április 25-én, az eu-LISA ügynökségről szóló pedig május 24-én jött létre, az ezekhez kapcsolódó bizottsági nyilatkozatok elérhetőek az interneten.

További információk

Kérdések és válaszok: Biztonsági unió – Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer

Tájékoztató: Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer

Nyilatkozat: Biztonsági unió – a Bizottság üdvözli az erősebb és biztonságosabb Unió érdekében az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) tekintetében létrejött politikai megállapodást.

Nyilatkozat: Biztonsági unió – a biztonsági és határigazgatási információs rendszerek igazgatásával foglalkozó uniós ügynökség megerősítése

Sajtóközlemény: Biztonsági unió – A Bizottság javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre

Sajtóközlemény: Biztonsági unió – A Bizottság megvalósítja az uniós információs rendszerek interoperabilitását

Tájékoztató: Biztonsági unió – Az információs hézagok megszüntetése

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar