Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija pozdravlja donošenje europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) u Europskom parlamentu te snažniju agenciju eu-LISA

Strasbourg, 5. srpnja 2018.

Europski parlament danas je dao konačnu suglasnost za uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) te za jačanje mandata agencije eu-LISA, nadležne za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde.

Zakonodavni prijedlozi za ETIAS i agenciju eu-LISA, koje je Komisija podnijela u studenome 2016., odnosno lipnju 2017., određeni su kao politički prioriteti u zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima EU-a za razdoblje 2018. – 2019. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos i povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King pozdravili su današnje donošenje.

Povjerenik Avramopoulos izjavio je: „Na početku mandata ove Komisije obvezali smo se ostvariti Europu koja štiti i danas poduzimamo još jedan važan korak prema tom cilju. Snažnija agencija eu-LISA bit će koordinacijski centar naših informacijskih sustava za granice, migracije i sigurnost, a novi ETIAS osigurat će potpunost informacija o putnicima izuzetima od obveze posjedovanja vize. Sve osobe koje predstavljaju migracijski ili sigurnosni rizik bit će identificirane prije dolaska na granice EU-a, dok će se putovanje olakšavati onima koji putuju u dobroj vjeri. Želio bih zahvaliti obama izvjestiteljima na vodstvu i predanosti izgradnji sigurnije Unije za naše građane.”

Povjerenik King izjavio je: „Naši policijski službenici i službenici graničnog nadzora trebaju imati odgovarajuće alate za obavljanje svojeg posla – očuvanje sigurnosti naših građana i granica. Putem ETIAS-a vršit će se prvi pregled posjetitelja izuzetih od obveze posjedovanja vize kako bi se utvrdili eventualni sigurnosni problemi, dok će nam osnažena agencija eu-LISA omogućiti modernizaciju informacijskih sustava na razini EU-a za izvršavanje zakonodavstva i upravljanje granicama.”

Odobrenje izdano putem ETIAS-a nije viza. Kad postane funkcionalan, ETIAS će vršiti preglede prije putovanja kako bi se utvrdili sigurnosni i migracijski rizici povezani s putnicima koji imaju pravo ulaska u schengenski prostor bez vize. Putnici će u trenutku dolaska na granice EU-a trebati imati valjanu putnu ispravu i odobrenje izdano putem ETIAS-a.

  • Pristupačno, jednostavno i brzo: svi putnici izuzeti od obveze posjedovanja vize trebat će zatražiti odobrenje iz ETIAS-a prije putovanja u schengenski prostor. Ispunjavanje zahtjeva putem interneta trebalo bi trajati najviše 10 minuta te bi se u više od 95 % slučajeva trebalo izdavati automatsko odobrenje. Putnici će morati platiti jednokratnu naknadu od 7 EUR (za putnike u dobi od 18 do 70 godina), a izdano odobrenje vrijedit će tri godine.
  • Unakrsne provjere u informacijskim sustavima EU-a: ETIAS će podatke dobivene od putnika izuzetih od obveze posjedovanja vize provjeravati u informacijskim sustavima EU-a za granice, sigurnost i migracije, uključujući Schengenski informacijski sustav (SIS), vizni informacijski sustav (VIS) te baze podataka Eurodaca, Europola i Interpola. Ako podaci koji se provjeravaju budu pronađeni u nekoj od baza podataka EU-a, zahtjev će ručno provjeriti središnja jedinica ETIAS-a, kojom upravlja Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu.
  • Jasna pravila za odbijanje: u slučajevima odbijanja odobrenja, relevantno nacionalno tijelo morat će obavijestiti podnositelja zahtjeva o toj odluci te zatražiti dodatne informacije u roku od 96 sati. Ako se dostave dodatne informacije, nacionalno tijelo mora donijeti odluku u roku od četiri tjedna od prvotnog datuma podnošenja zahtjeva. U slučaju odbijanja podnositelji zahtjeva uvijek imaju pravo na žalbu.

Unapređenjem agencije eu-LISA – agencije EU-a za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde – ta će agencija dobiti kapacitete i alate koji su joj potrebni za pružanje centraliziranog operativnog upravljanja informacijskim sustavima EU-a u području slobode, sigurnosti i upravljanja granicama.

  • Razvoj novih sustava: osnažena agencija eu-LISA imat će ključnu ulogu u razvoju i održavanju novih informacijskih sustava EU-a za migracije, sigurnost i upravljanje granicama, posebice sustava ulaska/izlaska (EES) i europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS).
  • Nadogradnja postojećih sustava: Agencija će moći bolje održavati te nadograđivati postojeće sustave kao što su Schengenski informacijski sustav (SIS), vizni informacijski sustav (VIS) i Eurodac, za koje je već odgovorna.
  • Osiguravanje interoperabilnosti: osnažena Agencija bit će zadužena za uvođenje tehničkih rješenja kojima će se osigurati učinkovita interakcija tih informacijskih sustava EU-a te njihova dostupnost policiji i službenicima graničnog nadzora na terenu.

Sljedeći koraci

Oba odobrena teksta sada idu na konačno donošenje u Vijeće. Predsjednik Europskog parlamenta i rotirajuće predsjedništvo Vijeća tada će dati svoje potpise kako bi tekstovi postali zakonodavni akti.

Nakon njihove objave u Službenom listu Europske unije (EUR-Lex), uredbe će stupiti na snagu 20 dana kasnije, što će agenciji eu-LISA omogućiti da započne s uspostavom europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) te da do kraja 2021. osigura operativnost tih novih informacijskih sustava.

Kontekst

Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2016. istaknuo važnost uklanjanja postojećih nedostataka u upravljanju podacima i povećanja interoperabilnosti postojećih informacijskih sustava. Najavio je i da će Komisija predložiti uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja – automatiziranog sustava putem kojeg će se provoditi prve sigurnosne provjere i provjere povezane s nezakonitim migracijama, uz potpuno poštovanje temeljnih prava i zaštitu osobnih podataka, te će se izdavati odobrenja putnicima izuzetima od obveze posjedovanja vize koji putuju u schengenski prostor.

Komisija je u tu svrhu predstavila zakonodavne prijedloge u studenome 2016. za uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) te u lipnju 2017. za jačanje mandata agencije eu-LISA, agencije EU-a za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Oba su predmeta u zajedničkoj izjavi za razdoblje 2018. – 2019. određena kao politički prioriteti.

Današnjim glasovanjem na plenarnoj sjednici doneseni su tekstovi političkih dogovora iz trijalogâ Europskog parlamenta i Vijeća. Politički dogovor o ETIAS-u postignut je 25. travnja, a o agenciji eu-LISA 24. svibnja. Izjave Komisije o oba predmeta dostupne su na internetu.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Sigurnosna unija: europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

Informativni članak: europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

Izjava: Sigurnosna unija: Komisija pozdravlja politički dogovor o europskom sustavu za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) za snažniju i sigurniju Uniju

Izjava: Sigurnosna unija: Snažnija agencija EU-a za upravljanje informacijskim sustavima za sigurnost i granice

Priopćenje za medije: Sigurnosna unija: Komisija predlaže uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)

Priopćenje za medije: Sigurnosna unija: Komisija osigurava interoperabilnost informacijskih sustava EU-a

Informativni članak: Sigurnosna unija: Rješavanje problema nedostatka informacija

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar