Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Evropský parlament schválil zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a posílení agentury eu-LISA

Štrasburk 5. července 2018

Evropský parlament dnes vyslovil konečný souhlas se zřízením evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a s posílením mandátu agentury eu-LISA, což je agentura EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Komise předložila legislativní návrh na zřízení systému ETIAS v listopadu 2016 a na posílení agentury eu-LISA v červnu 2017. Oba byly označeny za politické priority ve společném prohlášení o legislativních prioritách EU na období 2018–2019. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisař pro bezpečnostní unii Julian King dnešní souhlas přivítali.

„Na počátku funkčního období této Komise jsme se zavázali k vytvoření Evropy, která chrání,“ uvedl komisař Avramopoulos. „Dnes jsme se dosažení tohoto cíle o jeden velký krok přiblížili. Agentura eu-LISA se silnějším mandátem bude řídit všechny informační systémy používané v oblasti správy hranic, migrace a bezpečnosti a nový systém ETIAS zajistí, abychom již byli dostatečně informováni o cestujících, na něž se nevztahuje vízová povinnost. Každý, kdo představuje riziko z hlediska bezpečnosti nebo nelegální migrace, bude identifikován ještě před cestou do EU, přičemž osoby s dobrými úmysly budou nadále moci jednoduše cestovat. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům za péči, jakou této otázce věnovali, a za jejich oddanost myšlence vybudovat bezpečnější Unii.“

„Policisté i pohraniční stráž potřebují k výkonu své práce, tedy zajištění bezpečnosti lidí i hranic, správné prostředky,“ doplnil svého kolegu komisař King. „Systém ETIAS bude sloužit k předběžné kontrole osob cestujících do EU, které nemají vízovou povinnost, z hlediska potenciálních bezpečnostních problémů. A díky zesílení mandátu může eu-LISA pokračovat v modernizaci unijních informačních systémů používaných v oblasti prosazování práva a správy hranic.“

Povolení udělené v systému ETIAS není vízum. Jakmile bude systém zprovozněn, bude se v něm předběžně prověřovat, zda cestující, kteří mohou cestovat do schengenského prostoru bez víza, nepředstavují bezpečnostní riziko či zda u nich nehrozí nelegální migrace. Při příjezdu na hranice EU pak musí cestující předložit jak platný cestovní doklad, tak povolení ETIAS.

  • Levné, rychlé a jednoduché: Všechny osoby cestující do schengenského prostoru, jež jsou osvobozeny od vízové povinnosti, budou muset před odjezdem požádat o povolení ETIAS. Vyplnění elektronické žádosti by nemělo zabrat více než 10 minut a 95 % případů bude schváleno automaticky. Cestující budou muset uhradit jednorázový poplatek 7 eur (osoby od 18 do 70 let) a povolení bude platit tři roky.
  • Křížová kontrola v informačních systémech Unie: Prostřednictvím systému ETIAS budou údaje předložené osobami cestujícími bez vízové povinnosti kontrolovány v informačních systémech EU pro správu hranic, bezpečnost a řízení migrace. Jde o Schengenský informační systém, Vízový informační systém, Eurodac a databáze Europolu a Interpolu. Budou-li se porovnávané údaje shodovat s údaji v unijních databázích, žádost manuálně zkontroluje ústřední jednotka ETIAS spravovaná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž.
  • Jasná pravidla týkající se zamítnutí povolení: Je-li povolení zamítnuto, musí příslušný vnitrostátní orgán žadatele do 96 hodin informovat o rozhodnutí nebo požádat o doplňující informace. Jestliže vnitrostátní orgán tyto doplňující informace obdrží, musí rozhodnout do čtyř týdnů ode dne, kdy byla žádost původně podána. V případě zamítavého rozhodnutí mají žadatelé vždy právo na odvolání.

Agentura eu-LISA (agentura EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) získá díky rozšíření svého mandátu kapacitu a nástroje, které potřebuje k zajištění centralizovaného provozního řízení informačních systémů EU pro oblast migrace, bezpečnosti a správy hranic.

  • Vývoj nových systémů: Silnější agentura eu-LISA bude mít zásadní úlohu při rozvoji a údržbě nových informačních systémů EU pro oblast migrace, bezpečnosti a správy hranic, tedy Systému vstupu/výstupu (EES) a systému ETIAS.
  • Modernizace stávajících systémů: Agentura bude rovněž v lepším postavení, aby mohla spravovat a modernizovat stávající systémy – Schengenský informační systém, Vízový informační systém a Eurodac, za které již odpovídá.
  • Zajištění interoperability: Posílená agentura bude odpovědná za zavádění technických řešení zajišťujících, aby tyto informační systémy EU účinně spolupracovaly a byly snadno dostupné policii a pohraniční stráži v terénu.

Další kroky

Oba schválené texty nyní musí s konečnou platností přijmout Rada. Předseda Evropského parlamentu a rotujícího předsednictví Rady svým podpisem přijetí návrhů stvrdí.

Obě nařízení vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (EUR-Lex), následně může agentura eu-LISA začít systém pro cestovní informace a povolení vyvíjet, přičemž tento nový informační systém má být zprovozněn do konce roku 2021.

Souvislosti

Předseda Evropské komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie z roku 2016 zdůraznil význam překonání současných nedostatků v oblasti správy dat a zlepšení interoperability stávajících informačních systémů. Rovněž oznámil, že Komise navrhne vytvoření systému EU pro cestovní informace a povolení, což je automatizovaný systém, který bude provádět předběžné bezpečnostní kontroly a kontroly zaměřené na nelegální migraci při plném dodržování základních práv a ochrany osobních údajů a vydávat povolení osobám cestujícím do schengenského prostoru, jež jsou osvobozeny od vízové povinnosti.

Za tímto účelem předložila Komise v listopadu 2016 legislativní návrh na zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení a v červnu 2017 návrh na posílení mandátu agentury eu-LISA, agentury EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Oba návrhy byly označeny za politické priority ve společném prohlášení na období 2018–2019.

Při dnešním hlasování na plenárním zasedání byla navrhovaná nařízení schválena ve znění, na němž byla dosažena politická dohoda v rámci trialogu mezi Evropským parlamentem a Radou. Politické dohody o systému ETIAS bylo dosaženo 25. dubna a o agentuře eu-LISA 24. května, prohlášení Komise k oběma návrhům je k dispozici na internetu.

Další informace

Otázky a odpovědi: Bezpečnostní unie: Systém EU pro cestovní informace a povolení

Informativní přehled: Systém EU pro cestovní informace a povolení

Prohlášení: Bezpečnostní unie: Komise vítá politickou dohodu o evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), která přispěje k vytvoření silnější a bezpečnější Unie

Prohlášení: Bezpečnostní unie: Silnější agentura EU pro řízení informačních systémů pro bezpečnost a správu hranic

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Komise navrhuje zřídit systém EU pro cestovní informace a povolení

Tisková zpráva: Bezpečnostní unie: Interoperabilita informačních systémů EU se díky Komisi stává skutečností

Informativní přehled: Bezpečnostní unie: odstranit nedostatky informačních systémů

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar