Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Jogállamiság: A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít a lengyel Legfelsőbb Bíróság függetlenségének védelme érdekében

Brüsszel, 2018. július 2.

Az Európai Bizottság a mai napon kötelezettségszegési eljárást indított, a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvényre vonatkozó felszólító levelet küldve Lengyelországnak.

2017. július 3-án a Legfelsőbb Bíróság 72 bírájából 27 – a bírák több mint egyharmada – kényszerülhet nyugdíjba vonulásra amiatt, hogy a Legfelsőbb Bíróságról szóló új lengyel törvény 70-ről 65 évre csökkenti a Legfelsőbb Bíróság bíráinak nyugdíjkorhatárát. Ez az intézkedés a Legfelsőbb Bíróság első elnökére is vonatkozik, akinek 6 éves megbízatása idő előtt megszűnne. A törvény értelmében a jelenlegi bírák nyilatkozhatnak arról, hogy szeretnék, ha meghosszabbítanák a megbízatásukat, amit a köztársasági elnök biztosíthat egyszer megújítható hároméves időszakra. Az elnök döntésére nézve nem állapítottak meg kritériumokat, és nincs lehetőség e döntés bírósági felülvizsgálatára.

A Bizottság véleménye szerint ezek az intézkedések aláássák az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét, így a bírák elmozdíthatatlanságát, és ezért Lengyelország nem tesz eleget az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdés szerinti, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett kötelezettségeinek.

Bár a Bizottság és a lengyel hatóságok közötti jogállamisági párbeszéd során már megvitatták a Lengyel Legfelsőbb Bíróságról szóló törvényt, a kérdést nem rendezték megnyugtatóan ebben az eljárásban. A Bizottság szerint a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanáccsal történő egyeztetés bevezetése – szemben a lengyel hatóságok érvelésével – nem jelent hatékony biztosítékot. A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács véleménye nem kötelező és homályos kritériumokon alapul. Ezenfelül a 2017. december 8-i reformot követően a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács jelenleg a lengyel parlament által kinevezett bíró-tagokból áll, ami nem felel meg az igazságügyi függetlenségre vonatkozó európai normáknak.

Tekintettel arra, hogy jogállamisági párbeszéd során nem történt előrelépés, és Legfelsőbb Bíróság bírái új nyugdíjazási rendszere hamarosan bevezetésre kerül, a Bizottság úgy döntött, hogy sürgősen megindítja ezt kötelezettségszegési eljárást. A lengyel kormánynak egy hónap áll rendelkezésre a Bizottság felszólító levelének megválaszolására. A Bizottság ugyanakkor készen áll arra, hogy folytassa Lengyelországgal a folyamatban lévő jogállamisági párbeszédet, ami továbbra is a Bizottság előnyben részesített módszere, a lengyelországi jogállamiságot érintő rendszerszintű fenyegetés megoldására.

Háttér

A jogállamiság az Európai Unió alapját képező egyik közös érték, amelyet belefoglaltak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkébe. A Szerződések alapján az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt az Európai Bizottság felel az Uniónk alapvető értékét képező jogállamiság tiszteletben tartásáért, és annak szavatolásáért, hogy tiszteletben tartják az uniós jogot, az értékeket és az elveket.

A lengyelországi események arra késztették az Európai Bizottságot, hogy 2016 januárjában párbeszédet kezdeményezzen a lengyel kormánnyal a jogállamisági keret alapján. A Bizottság rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A Bizottság 2017. július 29-én* a rendes bíróságokról szóló lengyel törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárást indított, amely ugyancsak a törvény nyugdíjba vonulásra vonatkozó rendelkezésein és azoknak a bírói kar függetlenségére gyakorolt hatásán alapult. A Bizottság 2017. december 20-án a Bíróság elé terjesztette ezt az ügyet.

Szintén 2017. december 20-án a Bizottság első alkalommal megindította a 7. cikk (1) bekezdés szerinti eljárást, előterjesztve a jogállamiság Lengyelország általi megsértésével kapcsolatos egyértelmű veszély megállapításáról szóló, indokolással ellátott tanácsi határozati javaslatot[1].

Az Általános Ügyek Tanácsa a 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás keretében június 26-án Lengyelországra vonatkozó meghallgatást tartott, amelyen a lengyel hatóságok nem jeleztek olyan tervezett intézkedéseket, amelyek a Bizottság fennmaradó aggályainak eloszlatására irányulnának. Ezért a biztosi testület 2018. június 27-én úgy döntött, hogy felhatalmazza Frans Timmermans alelnököt e kötelezettségszegési eljárás megindítására. A Bizottság készen áll arra, hogy folytassa Lengyelországgal a folyamatban lévő jogállamisági párbeszédet, ami továbbra is a Bizottság előnyben részesített módszere, a lengyelországi jogállamiságot érintő rendszerszintű fenyegetés megoldására.

További információk

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12.

 

[1] Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács tagjainak négyötödös többségével megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket. A Bizottság indokolással ellátott javaslat útján kezdeményezheti ezt az eljárást.

 

 *: frissítve július 2-án 18 órakor.

IP/18/4341

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar