Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Vladavina prava: Komisija pokreće postupak zbog povrede prava kako bi zaštitila neovisnost poljskog Vrhovnog suda

Bruxelles, 2. srpnja 2018.

Europska komisija danas je pokrenula postupak zbog povrede prava EU-a slanjem službene opomene Poljskoj u pogledu poljskog zakona o Vrhovnom sudu.

Od 3. srpnja, 27 od 72 suca Vrhovnog suda, tj. više od trećine, mogli bi biti prisiljeni na umirovljenje jer se novim poljskim zakonom o Vrhovnom sudu snižava dob za umirovljenje vrhovnih sudaca sa 70 na 65. Ta se mjera primjenjuje i na prvog predsjednika Vrhovnog suda čiji bi šestogodišnji mandat mogao biti prijevremeno prekinut. U skladu sa zakonom, postojeći suci imaju mogućnost od predsjednika Republike zatražiti produženje svojeg mandata koje se može odobriti na razdoblje od tri godine i jedanput obnoviti. Kriteriji odluke predsjednika nisu utvrđeni i ne postoji mogućnost sudskog preispitivanja te odluke.

Komisija smatra da se tim mjerama ugrožava načelo neovisnosti sudstva, uključujući načelo nesmjenjivosti sudaca, te da Poljska stoga ne poštuje obveze na temelju članka 19. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, tumačenog u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Premda su Komisija i poljska tijela već raspravljala o poljskom zakonu o Vrhovnom sudu u okviru dijaloga o vladavini prava, tijekom tog procesa nisu poduzete odgovarajuće mjere za rješavanje problema. Komisija smatra da se uvođenjem savjetovanja koje provodi Državno sudbeno vijeće ne pruža učinkovita zaštita kako tvrde poljska tijela. Mišljenje Državnog sudbenog vijeća nije obvezujuće i temelji se na nejasnim kriterijima. Osim toga, od reforme od 8. prosinca 2017. Državno sudbeno vijeće sastoji se od sudaca članova koje imenuje poljski parlament – što nije u skladu s europskim standardima o neovisnosti sudstva.

S obzirom na pomanjkanje napretka dijaloga o vladavini prava i zbog skore provedbe novog sustava umirovljenja sudaca Vrhovnog suda, Komisija je odlučila hitno pokrenuti postupak zbog povrede prava. Poljska vlada imat će mjesec dana za odgovor na službenu opomenu Komisije. Komisija je istodobno spremna nastaviti tekući dijalog o vladavini prava s Poljskom kojem daje prednost kao sredstvu rješavanja sustavnih prijetnji vladavini prava u Poljskoj.

Kontekst

Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Na temelju Ugovorâ Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, odgovorna je za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te za osiguravanje poštovanja prava, vrijednosti i načela EU-a.

Zbog događaja u Poljskoj Komisija je u siječnju 2016. pokrenula dijalog s poljskom vladom na temelju okvira za vladavinu prava. Komisija o tome redovito i detaljno izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

Zbog odredbi o umirovljenju iz poljskog zakona o redovnim sudovima i njihovih posljedica na neovisnost sudstva, Komisija je 29. srpnja 2017.* pokrenula postupak zbog povrede prava. Taj je predmet 20. prosinca 2017. proslijedila Sudu Europske unije.

Istog se dana prvi put pozvala na postupak iz članka 7. stavka 1. podnošenjem obrazloženog prijedloga odluke Vijeća o utvrđivanju očite opasnosti od teške povrede vladavine prava u Poljskoj[1].

Na sastanku Vijeća za opće poslove održanom u Poljskoj 26. lipnja, u kontekstu postupka iz članka 7. stavka 1., poljska tijela nisu pružila nikakve naznake o skorom poduzimanju mjera za rješavanje otvorenih pitanja Komisije. Stoga je Kolegij povjerenika 27. lipnja 2018. odlučio ovlastiti prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa da pokrene postupak zbog povrede. Komisija je spremna nastaviti tekući dijalog o vladavini prava s Poljskom kojem daje prednost kao sredstvu rješavanja sustavnih prijetnji vladavini prava u Poljskoj.

Više informacija

Za informacije o općem postupku zbog povrede vidjeti dokument MEMO/12/12.

 

[1]Na temelju članka 7. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji Vijeće, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova, može utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško prekrši zajedničke vrijednosti navedene u članku 2. Ugovora. Komisija taj postupak može pokrenuti obrazloženim prijedlogom.

 

 *: ažurirano 2. srpnja u 18:00

IP/18/4341

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar