Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe EU-regels bieden deze zomer betere bescherming voor 120 miljoen vakantiegangers

Brussel, 29 juni 2018

Vanaf zondag 1 juli hebben reizigers die een pakketreis boeken meer rechten als consument.

De nieuwe regels gelden voor traditionele pakketreizen, maar ook worden consumenten beschermd die een andere gecombineerde reisvorm boeken, zoals zelf samengestelde pakketten waarbij een reiziger bij hetzelfde verkooppunt online of offline verschillende reisonderdelen kiest. De nieuwe regels bieden ook bescherming voor „gekoppelde reisarrangementen”: daarbij kiest een reiziger bij hetzelfde verkooppunt, maar via verschillende boekingsprocedures, de gewenste reisdiensten; het is ook mogelijk dat de reiziger na het boeken van een reisdienst wordt uitgenodigd om op een andere website een andere dienst te boeken.

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: „Een vakantiereis kun je gemakkelijk online boeken, maar als er iets mis gaat, wil je er zeker van zijn dat je goed wordt beschermd. De nieuwe regels voor pakketreizen zijn nu aangepast aan het digitale tijdperk en houden rekening met nieuwe manieren om vakantiereizen te boeken. Reizigers krijgen ook meer rechten en betere bescherming bij faillissement van de reisorganisator. Daarnaast maken de nieuwe regels het voor bedrijven gemakkelijker om hun diensten in het buitenland aan te bieden.”

De nieuwe regels bieden consumenten veel voordelen:

 • Reizigers worden beter geïnformeerd. De reisonderneming moet reizigers in gestandaardiseerde vorm informeren of een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement wordt aangeboden, en welke rechten zij kunnen doen gelden. Er moet duidelijke informatie worden geboden over de kenmerken en de eigenschappen van het reispakket, de prijs en alle extra kosten.
 • Bij faillissement krijgen reizigers hun geld terug en worden zij naar huis vervoerd. Bedrijven die pakketreizen verkopen, moeten zorgen voor bescherming bij insolventie. Dat is een garantie die restitutie en repatriëring dekt bij faillissement van de reisorganisator. Deze garantie geldt ook voor gekoppelde reisarrangementen.
 • De aansprakelijkheidsregels worden duidelijker. De organisator van de pakketreis is aansprakelijk als er iets misgaat, ongeacht wie de reisdiensten uitvoert.
 • De annuleringsrechten worden uitgebreid. Dankzij de nieuwe regels kunnen reizigers hun pakketreis zonder opgave van redenen annuleren, tegen betaling van een redelijke vergoeding. Zij kunnen hun reis kosteloos annuleren als de bestemming te gevaarlijk is geworden, bijvoorbeeld door oorlog of natuurrampen, of als de prijs van het pakket met meer dan 8% wordt verhoogd.
 • Als de terugreis niet kan doorgaan, wordt voor accommodatie gezorgd. Als reizigers niet op tijd terug naar huis kunnen, bijvoorbeeld door een natuurramp, krijgen zij voor maximaal drie nachten accommodatie aangeboden. Als meer nachten nodig zijn, gelden de relevante verordeningen over de rechten van reizigers.
 • Reizigers krijgen bijstand. Organisatoren van pakketreizen moeten hulp bieden aan reizigers die in moeilijkheden verkeren, met name door hen te informeren over gezondheidsdiensten en consulaire bijstand.

De nieuwe regels bieden ook voordelen voor bedrijven:

 • Duidelijker regels maken grensoverschrijdende activiteiten eenvoudiger. Voor bedrijven gaan in de hele EU dezelfde informatieverplichtingen, aansprakelijkheidsregels en andere verplichtingen gelden. De nationale insolventieregelingen worden nu ook overal in de EU erkend. Door deze maatregelen kunnen bedrijven in de hele EU opereren zoals in hun eigen land.
 • De informatievereisten worden gemoderniseerd en reisgidsen zijn niet meer nodig. Doordat reisorganisatoren geen reisgidsen meer hoeven laten drukken, kunnen zij naar verwachting 390 miljoen euro per jaar besparen.
 • Administratieve lasten worden verlicht. Zakenreizen die onder een raamovereenkomst vallen, bijvoorbeeld met een gespecialiseerd reisbureau, vallen niet meer onder de richtlijn.

Volgende stappen

De lidstaten hadden tot 1 januari 2018 de tijd om deze voorschriften in nationaal recht om te zetten. Daarna volgde een overgangsperiode van zes maanden tot 1 juli. Vanaf die datum moeten de nationale maatregelen voor de uitvoering van de richtlijn van kracht zijn. De Commissie zal nu onderzoeken hoe de regels zijn omgezet en in de lidstaten worden toegepast. Zij zal zo nodig passende vervolgmaatregelen treffen.

Chronologisch overzicht

De Commissie heeft in juli 2013 een voorstel ingediend om de bescherming die de EU-richtlijn pakketreizen van 1990 biedt, uit te breiden. Het voorstel is in november 2015 door het Europees Parlement en de lidstaten officieel goedgekeurd. De lidstaten moesten de nieuwe regels uiterlijk op 1 januari 2018 in het nationale recht omzetten. Met ingang van 1 juli zijn de regels in de lidstaten van kracht.

De nieuwe regels gelden voor combinaties van ten minste twee soorten reisdiensten (vervoer, accommodatie, autoverhuur of andere diensten, bijvoorbeeld rondleidingen), zoals:

 • pakketreizen — complete vakantiereizen die bij een touroperator worden geboekt, maar nu ook reizen waarvan de onderdelen door de reiziger zelf zijn uitgekozen en geboekt bij één verkooppunt, online of offline;
 • gekoppelde reisarrangementen — bijvoorbeeld wanneer iemand reisdiensten boekt op één verkooppunt, maar via afzonderlijke boekingsprocedures, of wanneer iemand na een boeking wordt uitgenodigd om op een andere website andere diensten te boeken, op voorwaarde dat de tweede boeking binnen 24 uur plaatsvindt.

Meer informatie

 

IP/18/4293

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar