Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Naujomis ES taisyklėmis šią vasarą užtikrinama geresnė 120 milijonų poilsiautojų apsauga

Briuselis, 2018 m. birželio 29 d.

Nuo sekmadienio, liepos 1 d., stiprinamos kelionės paslaugų paketus užsisakančių keliautojų vartotojų teisės.

Naujos taisyklės bus ne tik taikomos įprastiems poilsio kelionių paslaugų paketams; jomis apsaugomi vartotojai, užsisakantys kitas suderintas kelionės paslaugas, įskaitant pavyzdžiui, pačių susikurtus paketus, kai keliautojas pirkdamas vienoje vietoje (internetu arba ne) pasirenka ir derina skirtingus elementus. Naujomis taisyklėmis taip pat apsaugomi susiję kelionės paslaugų rinkiniai, kai keliautojas perka kelionės paslaugas vienoje prekybos vietoje, bet užsisako jas įvairiais būdais, arba, užsisakius vieną kelionės paslaugą vienoje interneto svetainėje, jam pasiūloma kitą paslaugą užsisakyti kitoje svetainėje.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Lengva užsisakyti atostogas internetu, bet norisi tikrumo ir visapusės apsaugos nelaimei ištikus. Naujos kelionės paketų taisyklės dabar pritaikytos prie skaitmeninio amžiaus ir naujų poilsio paslaugų užsisakymo būdų. Keliautojai galės naudotis naujomis teisėmis ir bus gerai apsaugoti tuo atveju, jei veiklos vykdytojas bankrutuotų. Be to, pagal naujas taisykles kelionių verslo įmonėms bus lengviau siūlyti savo paslaugas tarpvalstybiniu mastu.“

Naujos taisyklės duos vartotojams dar daugiau naudos.

 • Aiškesnė informacija keliautojams. Verslo įmonės turi informuoti keliautojus, ar jiems siūlomas kelionės paslaugų paketas, ar susijęs kelionės paslaugų rinkinys, ir naudojant standartines informacines formas suteikti informaciją apie jų pagrindines teises. Jos turi pateikti aiškią informaciją apie kelionės paslaugų paketo ypatumus, jo kainą ir papildomas išlaidas.
 • Pinigų grąžinimas ir repatriacija bankroto atveju. Kelionės paslaugų paketus parduodančios bendrovės turi apsisaugoti nuo nemokumo. Ši garantija taikoma pinigų grąžinimui ir repatriacijai organizuotojų bankroto atveju. Ši garantija taip pat taikoma susijusiam kelionės paslaugų rinkiniui.
 • Aiškesnės taisyklės dėl atsakomybės. Jei kyla problemų, atsakingas yra kelionių paketo organizatorius, nepriklausomai nuo to, kas teikia kelionės pasaugas.
 • Didesnės teisės atšaukti kelionę. Pagal naujas taisykles keliautojai gali dėl bet kokios priežasties atšaukti savo poilsio kelionės paketą, sumokėję pagrįstą mokestį. Jie gali nemokamai atšaukti savo poilsio kelionę, jei paskirties vieta tampa pavojinga, pavyzdžiui, dėl karo ar gaivalinių nelaimių, arba jei kelionės paketo kaina padidinama daugiau negu 8 proc. lyginant su pradine kaina.
 • Apgyvendinimas, jei negalima įvykdyti kelionės atgal. Jei keliautojai negali grįžti iš poilsio kelionės paketo vietos, pavyzdžiui, dėl gaivalinių nelaimių, jiems užtikrinamas apgyvendinimas (iki trijų nakvynių), jei jie negali grįžti po atostogų laiku. Papildomos nakvynės apmokamos pagal atitinkamas taisykles dėl keleivių teisių.
 • Pagalba keliautojams. Kelionės paketo organizatorius taip pat turi suteikti pagalbą sunkumų patiriantiems keliautojams, visų pirma parūpinti informaciją apie sveikatos paslaugas ir konsulinę pagalbą.

Naujos taisyklės bus naudingos ir verslo įmonėms.

 • Aiškesnės taisyklės, lengvesnė tarpvalstybinė veikla. Verslo įmonėms dabar reikės visoje ES laikytis vieno taisyklių rinkinio dėl informacijos reikalavimų, atsakomybės ir kitų įsipareigojimų. Be to, visoje ES pripažįstamos nacionalinės nemokumo sistemos. Šios priemonės leis bendrovėms visoje ES vykdyti veiklą taip pat, kaip savo šalyje.
 • Modernūs informacijos reikalavimai nebėra grindžiami tik kelionių katalogais: prekiautojams nebus būtina iš naujo spausdinti katalogus; tikimasi, kad taip jie sutaupys 390 mln. EUR per metus.
 • Sumažinta reglamentavimo našta. Direktyva nebebus taikoma koordinuojamoms dalykinėms kelionėms, pavyzdžiui, susitarus su specializuota kelionių agentūra.

Tolesni veiksmai

Šias nuostatas valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2018 m. sausio 1 d. Po to buvo šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis iki liepos 1 d. Tai diena, nuo kurios pradedamos taikyti nacionalinės priemonės, kuriomis direktyva perkeliama į nacionalinę teisę. Komisija išnagrinės, kaip taisyklės buvo perkeltos į nacionalinę teisę ir taikomos valstybėse narėse. Prireikus ji imsis atitinkamų tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Siekdama išplėsti apsaugą, užtikrinamą pagal 1990 m. ES kelionės paketų direktyvą, Komisija 2013 m. liepos mėn. pateikė pasiūlymą, kurį 2015 m. lapkričio mėn. oficialiai patvirtino Europos Parlamentas ir valstybės narės. Valstybės narės turėjo iki 2018 m. sausio 1 d. perkelti naująsias taisykles į nacionalinę teisę. Nuo liepos 1 d. šios taisyklės taikomos valstybėse narėse.

Naujosios taisyklės taikomos derinant ne mažiau kaip dviejų rūšių kelionės paslaugas (transporto, apgyvendinimo, automobilių nuomos ar kitų paslaugų, pavyzdžiui, ekskursijų), įskaitant:

 • paketus, kaip antai kelionės operatoriaus parengtus poilsio kelionės paslaugų rinkinius, o dabar dar ir keliautojo savarankiškai pasirinktus komponentus, kuriuos jis (internetu arba ne) nusipirko vienoje vietoje;
 • susijusius kelionės paslaugų rinkinius, pavyzdžiui, kai keliautojas perka kelionės paslaugas vienoje prekybos vietoje, bet užsisako jas įvairiais būdais, arba, užsisakius vieną kelionės paslaugą vienoje interneto svetainėje, jam pasiūloma kitą paslaugą užsisakyti kitoje svetainėje, su sąlyga, kad antrasis užsakymas pateikiamas per 24 val.

Daugiau informacijos

 

IP/18/4293

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar