Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen och fyra internetbaserade marknadsplatser undertecknar ett produktsäkerhetslöfte om att avlägsna farliga produkter

Bryssel den 25 juni 2018

Idag har fyra större internetbaserade marknadsplatser Alibaba (för AliExpress), Amazon, eBay och Rakuten - France undertecknat ett åtagande för snabbare borttagning av farliga produkter som säljs på deras internetbaserade marknadsplatser.

Tack vare en dialog understödd av Europeiska kommissionen har fyra viktiga onlineföretag åtagit sig att svara på anmälningar om farliga produkter från medlemsstaternas myndigheter inom två arbetsdagar och vidta åtgärder om anmälningar från kunder inom fem arbetsdagar.

– Alltfler människor i EU handlar på nätet. E-handel har öppnat upp nya möjligheter för konsumenter genom att erbjuda dem ett större utbud till lägre priser. Konsumenter ska känna sig lika trygga när de handlar på nätet som när de handlar i en affär. Jag välkomnar detta produktsäkerhetslöfte som kommer att ytterligare förbättra konsumentsäkerheten. Jag uppmanar också andra internetbaserade marknadsplatser att ansluta sig till detta initiativ så att internet blir en säkrare plats för EU-konsumenter, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Försäljning via internet stod för 20 % av den totala försäljningen i EU under 2016 (Eurostat). Fler och fler farliga produkter som anmälts via systemet för snabb varning säljs emellertid på nätet. Detta visar på behovet av att alla internetbaserade marknadsplatser fortsätter och ytterligare intensifierar sina insatser när det gäller att avlägsna farliga produkter. I EU:s direktiv om e-handel införs förfaranden för anmälan och avlägsnande för problematiskt innehåll på nätet, men det reglerar inte dem i detalj. I dag har dessa fyra stora internetbaserade marknadsplatser gått med på en rad åtaganden för att se till att EU:s konsumenter är väl skyddade.

Alibaba Group (för AliExpress), Amazon, eBay och Rakuten-France åtar sig att vidta följande åtgärder:

  • Agera inom två arbetsdagar på myndigheternas anmälningar till företagens kontaktpunkter för att avlägsna farliga produkter. Företagen bör följa upp och informera myndigheterna om de vidtagna åtgärderna.
  • Tillhandahålla ett tydligt sätt för kunder att anmäla farliga produkter. Dessa anmälningar ska behandlas snabbt och ett lämpligt svar ska lämnas inom fem arbetsdagar.
  • Ta del av information om återkallade/farliga produkter som är tillgänglig på EU:s system för snabb varning för andra farliga produkter än livsmedel och också från andra källor, t.ex. från tillsynsmyndigheter och vidta lämpliga åtgärder med avseende på de berörda produkterna, om de kan identifieras.
  • Tillhandahålla specifika gemensamma kontaktpunkter för EU-medlemsstaternas myndigheter för anmälningar om farliga produkter och för att underlätta kommunikation om frågor som rör produktsäkerhet.
  • Vidta åtgärder som syftar till att förhindra att farliga produkter som redan avlägsnats dyker upp på nytt.
  • Tillhandahålla information/utbildning till säljarna om efterlevnaden av EU:s lagstiftning om produktsäkerhet, kräva att säljarna följer lagstiftningen och tillhandahålla säljare länken till förteckningen över EU:s produktsäkerhetslagstiftning.

Nästa steg

De internetbaserade marknadsplatserna och Europeiska kommissionen ska varje halvår bedöma framstegen med åtagandena och offentliggöra en rapport.

Europeiska kommissionen uppmuntrar andra internetbaserade marknadsplatser att följa det goda exempel som de fyra företagen går i bräschen med idag och ansluta sig till och bidra till att förbättra produktsäkerhet på nätet för konsumenter i EU.

Bakgrund

I direktivet om elektronisk handel (artikel 14) föreskrivs att farliga produkter måste tas bort snabbt och effektivt, men tidsplanen anges inte.

I sitt meddelande från september 2017 om åtgärder mot olagligt innehåll på internet avser EU-kommissionen att övervaka framstegen i bekämpningen av olagligt innehåll på internet och bedöma om det behövs ytterligare åtgärder. Som en uppföljning antog EU-kommissionen i mars 2018 en rekommendation med ett antal konkreta åtgärder som ska vidtas av företagen och medlemsstaterna för att ytterligare intensifiera detta arbete innan den avgör om det kommer att vara nödvändigt att föreslå lagstiftning. Dessa rekommendationer gäller alla former av olagligt innehåll, allt från terrorisminnehåll, uppvigling till hat och våld och barnpornografi till osäkra produkter och immaterialrättsintrång.

EU:s system för snabb varning gör det möjligt att snabbt utbyta information mellan 31 europeiska länder och Europeiska kommissionen om farliga icke-livsmedelsprodukter som innebär en risk för konsumenters och andra användares hälsa och säkerhet. Den 12 mars 2018 lade kommissionen fram sin rapport om systemet för snabb varning om farliga produkter under 2017 (se pressmeddelande).

Mer information

Produktsäkerhetslöfte

 

 

 

 

 

IP/18/4247

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar