Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jednotný digitální trh: politická dohoda o volném pohybu neosobních údajů v EU

Brusel 19. června 2018

Evropský parlament, Rada a Evropská komise dnes večer dosáhly politické dohody o nových pravidlech, která umožní uchovávání a zpracovávání údajů kdekoli v EU bez neopodstatněných omezení.

Tato nová pravidla také napomohou vytvoření konkurenceschopné ekonomiky založené na datech v rámci jednotného digitálního trhu.

Místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip k tomu uvedl: „Omezení týkající se umístění údajů jsou příznakem protekcionismu, který nemá na jednotném trhu co dělat. Po volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu představuje tato dohoda o volném pohybu neosobních údajů další krok, jehož smyslem je podpora technologických inovací a nových modelů podnikání a vytvoření evropského datového prostoru pro všechny typy údajů.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: „Data jsou páteří dnešní digitální ekonomiky a tento návrh nám pomůže vytvořit společný evropský datový prostor. Evropská ekonomika založená na datech se může stát významnou hnací silou růstu a vytvářet nová pracovní místa, podmínky pro vznik nových obchodních modelů i příležitosti pro inovace. Díky této dohodě jsme se opět přiblížili dokončení jednotného digitálního trhu do konce roku 2018.“

Nová pravidla odstraní překážky bránící volnému pohybu údajů a oživí evropské hospodářství tím, že do roku 2020 vygenerují růst v odhadované výši až 4 % HDP.

Nová pravidla pro volný pohyb neosobních údajů:

  • zajistí volný pohyb údajů přes hranice: Nová pravidla stanoví rámec pro uchovávání a zpracování údajů v celé EU, který zakazuje omezení co do umístění údajů. Členské státy budou mít povinnost oznámit Komisi veškerá zbývající nebo plánovaná omezení týkající se lokalizace dat v rámci vymezených konkrétních situací při zpracování údajů veřejnými orgány. Nařízení o volném pohybu neosobních údajů nemá dopad na uplatňování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jelikož se nevztahuje na osobní údaje. Obě nařízení však budou fungovat společně s cílem umožnit volný pohyb veškerých údajů – osobních i jiných – a tím vytvořit jednotný evropský datový prostor. V případě smíšených datových souborů se na osobní údaje obsažené v souboru budou vztahovat ustanovení GDPR zaručující volný pohyb osobních údajů, zatímco pro ostatní údaje bude platit zásada volného pohybu neosobních údajů,
  • zajistí dostupnost údajů pro regulační kontrolu: Veřejné orgány budou mít přístup k údajům pro účely kontroly a dohledu, ať budou uchovávány nebo zpracovávány kdekoli v EU. Členské státy mohou uživatelům, kteří neposkytují přístup k údajům uloženým v jiném členském státě, ukládat sankce,
  • podpoří tvorbu kodexů chování pro cloudové služby, aby se usnadnily změny poskytovatele cloudových služeb v jasně daných lhůtách. Trh cloudových služeb tak bude pružnější a datové služby v EU cenově dostupnější.

Dohodnutá opatření jsou v souladu s již existujícími pravidly pro volný pohyb a přenositelnost osobních údajů v EU.

Souvislosti

Komise představila rámec pro volný pohyb neosobních údajů v září 2017 jako součást projevu předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera o stavu Unie, a to s cílem plně využít potenciál evropské ekonomiky založené na datech. Rámec byl uveden jako jedno z klíčových opatření v přezkumu strategie pro jednotný digitální trh v polovině období.

Další informace

Rámec pro volný pohyb neosobních údajů v EU – otázky a odpovědi

Informativní přehled: Volný pohyb neosobních údajů

Informativní přehled: Datová ekonomika v EU

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů

Veřejná konzultace týkající se datové ekonomiky: souhrnná zpráva

Jednotný digitální trh: studie o omezeních vztahujících se na umístění údajů

Sdělení o přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh z května 2017

 

IP/18/4227

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar