Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2018: Evropa mora povečati svojo prednost na področju inovacij

Bruselj, 22. junija 2018

Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2018, ki ga je danes objavila Evropska komisija, kaže, da se uspešnost EU na področju inovacij še naprej izboljšuje, vendar so potrebna nadaljnja prizadevanja, da bi zagotovili globalno konkurenčnost Evrope.

Komisija vsako leto objavi primerjalno oceno uspešnosti držav članic na področju inovacij in jo primerja z mednarodnimi tekmeci. Podatki državam članicam in EU kot celoti pomagajo oceniti, na katera področja je treba usmeriti prizadevanja.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je povedala: „Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2018 znova dokazuje, da ima Evropa obilico talentov in podjetniškega duha, da pa se moramo bolje odrezati pri pretvarjanju teh prednosti v uspeh. EU, države članice, regije in industrija, tudi številna mala in srednja podjetja, morajo sodelovati, da bi povečali alokacijsko učinkovitost našega gospodarstva, izboljšali delovanje notranjega trga in pomagali zagotoviti, da bo Evropa še vedno vodilna na svetu na področju inovacij.“

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je dodal: „Ta izdaja sistema inovacijskih kazalnikov znova kaže, da ima Evropa odlično znanost, vendar ni dovolj uspešna na področju inovacij. Obnovljeni načrt za raziskave in inovacije določa vrsto ukrepov, s katerimi bi Evropa postala vodilna v svetu na področju inovacij. Naši predlogi za Obzorje Evropa, naslednji program EU za raziskave in inovacije, bodo pospešili inovacije vzdolž celotne vrednostne verige in pripomogli k določitvi in povečanju prelomnih inovacij.“

Letošnja izdaja evropskega sistema inovacijskih kazalnikov kaže pozitiven trend v večini držav EU, zlasti na Malti, Nizozemskem in v Španiji, pri čemer Švedska ostaja vodilna na področju inovacij. EU dohiteva ključne tekmece, kot so Kanada, Japonska in Združene države Amerike. Za premostitev vrzeli na področju inovacij in ohranjanje prednosti pred Kitajsko pa bodo potrebna usklajena prizadevanja, da bi povečali evropski inovacijski potencial.

Ugotovitve potrjujejo nedavni obnovljeni načrt Komisije za raziskave in inovacije, ki voditelje EU poziva, naj ukrepajo zdaj, da bi Evropa uresničila svoj potencial in postala svetovna gonilna sila inovacij. Voditelji EU so se 16. maja v Sofiji udeležili neformalne razprave in naj bi med Evropskim svetom, ki bo potekal 28. in 29. junija, sprejeli sklepne ugotovitve. Da bi Komisija prispevala k svetovnemu vodilnemu položaju Evrope na področju inovacij, je 7. junija predlagala doslej najbolj ambiciozen program EU za financiranje raziskav in inovacij, Obzorje Evropa, za katerega je za obdobje 2021–2027 predlagala 100 milijard evrov. Vendar samo financiranje EU ne bo zadostovalo. Da bi ohranili in izboljšali evropski način življenja, so potrebna usklajena prizadevanja javnega in zasebnega sektorja.

Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2018: glavne ugotovitve

 • Švedska je ponovno vodilna država EU na področju inovacij, sledijo pa ji Danska, Finska, Nizozemska, Združeno kraljestvo in Luksemburg, ki se je letos pridružil vodilni skupini inovacijskih držav. Nemčija se je letos uvrstila nižje, v skupino močnih inovacijskih držav.

 Figure

Razvrstitev držav v evropskem sistemu inovacijskih kazalnikov za leto 2018. Os Y: uspešnost inovacij v letih 2017 (barvni stolpci), 2016 (vodoravne črtice) in 2010 (sivi stolpci) glede na povprečje EU v letu 2010 – zbirni podatek 27 kazalnikov. Os X: države EU

 • Uspešnost EU na področju inovacij se je od leta 2010 v povprečju povečala za 5,8 %. V zadnjih osmih letih se je inovacijska uspešnost povečala v 18 in zmanjšala v 10 državah EU. Najbolj se je povečala v Litvi, na Malti, Nizozemskem in v Združenem kraljestvu, najbolj zmanjšala pa na Cipru in v Romuniji.

 • Na svetovni ravni EU dohiteva Kanado, Japonsko in Združene države Amerike. EU ohranja prednost pred Kitajsko, vendar se ta prednost hitro zmanjšuje, saj uspešnost Kitajske narašča skoraj trikrat hitreje kot uspešnost EU. EU zaostaja v primerjavi z Južno Korejo, vendar se bo razlika v uspešnosti v naslednjih letih po pričakovanjih postopoma zmanjšala.

 • Na izbranih področjih inovacij so vodilne države EU:

  • Danska – človeški viri in inovacijam prijazno okolje,

  • Luksemburg – privlačni raziskovalni sistemi,

  • Francija – finance in podpora,

  • Irska – inovacije v malih in srednjih podjetjih, vplivi na zaposlovanje in prodajo,

  • Belgija – povezave in sodelovanje na področju inovacij.

 • Inovacijska uspešnost se je najbolj izboljšala na področju gostote širokopasovnih povezav, človeških virov in privlačnosti raziskovalnih sistemov, zlasti zaradi zagotavljanja mednarodnih soobjav.

 • Javni odhodki za raziskave in razvoj kot delež BDP ostajajo pod ravnijo iz leta 2010.

 • Splošna inovacijska uspešnost EU naj bi se po pričakovanjih v naslednjih dveh letih izboljšala za 6 %.

Ozadje

Približno dve tretjini evropske gospodarske rasti v zadnjih desetletjih temeljita na inovacijah. Evropa z le 7 % svetovnega prebivalstva vlaga 20 % vseh naložb v raziskave in razvoj na svetu, izda tretjino vseh visokokakovostnih znanstvenih publikacij ter ima vodilno vlogo v industrijskih sektorjih, kot so zdravila, kemikalije, strojništvo in moda. Evropa ima pomembno vlogo tudi pri podpiranju inovacij prek ključnih omogočitvenih tehnologij, kot sta fotonika in biotehnologija.

Na mnogih področjih pa zaostaja. Podjetja EU za inovacije porabijo manj od svojih tekmecev. Tvegani kapital je v Evropi še vedno premalo razvit, zaradi česar se podjetja selijo v okolja, kjer imajo boljše možnosti za hitro rast. Javne naložbe po vsej EU ne dosegajo ciljnih 3 % BDP. Intenzivnost raziskav in razvoja je med regijami EU še vedno neenakomerna, pri čemer so naložbe in raziskave močno skoncentrirane v zahodni Evropi. 40 % delovne sile v Evropi nima potrebnih digitalnih znanj in spretnosti.

Letni evropski sistem inovacijskih kazalnikov zagotavlja primerjalno oceno uspešnosti držav EU in izbranih tretjih držav na področju raziskav in inovacij. Analizira relativne prednosti in slabosti nacionalnih sistemov raziskav in inovacij ter državam pomaga oceniti področja, na katera morajo usmeriti svoja prizadevanja, da bi izboljšale svojo uspešnost na področju inovacij.

Več informacij

IP/18/4223

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar