Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees innovatiescorebord 2018: Europa moet door innovatie competitief voordeel uitbouwen

Brussel, 22 juni 2018

Uit het Europees innovatiescorebord 2018 dat de Commissie vandaag heeft gepubliceerd, blijkt dat de prestaties van de EU op het gebied van innovatie blijven verbeteren, maar ook dat verdere inspanningen nodig zijn om de internationale concurrentiepositie van Europa zeker te stellen.

Elk jaar publiceert de Commissie een vergelijkende beoordeling van de prestaties van de lidstaten op het gebied van innovatie, afgewogen tegen de resultaten van internationale concurrenten. Die gegevens helpen de lidstaten en de EU als geheel om na te gaan op welke gebieden gerichte inspanningen nodig zijn.

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "Uit het innovatiescorebord 2018 blijkt wederom dat Europa over een rijkdom aan uitmuntend talent en ondernemerschap beschikt, maar we moeten er beter in slagen deze om te zetten in succesverhalen. De lidstaten, regio's en industrie van de EU, met inbegrip van onze vele kleine en middelgrote ondernemingen, moeten samenwerken om de allocatieve efficiëntie van onze economie te verhogen, het functioneren van de interne markt te verbeteren en ervoor te zorgen dat Europa op het gebied van innovatie bij de internationale koplopers blijft horen."

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, voegt daaraan toe: "Uit deze editie van het scorebord blijkt opnieuw dat Europa sterk is in wetenschap maar onder de verwachtingen presteert op het gebied van innovatie. De hernieuwde agenda voor onderzoek en innovatie omvat een reeks maatregelen waardoor Europa een mondiale koploper moet worden op het gebied van innovatie. Onze voorstellen voor Horizon Europa, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, zullen innovatie stimuleren langs de volledige waardeketen en de identificatie en opschaling van baanbrekende innovaties ondersteunen."

Uit de editie van dit jaar van het Europees innovatiescorebord blijkt een positieve trend in de meeste EU-landen – met name in Malta, Nederland en Spanje, terwijl Zweden de innovatiekoploper van de EU blijft. De EU beent belangrijke concurrenten als Canada, Japan en de Verenigde Staten bij. Maar als we de innovatiekloof helemaal willen dichten en onze voorsprong op China willen behouden, is een gezamenlijke inspanning nodig om het innovatiepotentieel van Europa verder uit te diepen.

De bevindingen ondersteunen de nieuwe agenda voor onderzoek en innovatie die de Commissie recent heeft voorgesteld – een oproep aan de EU-leiders om actie te ondernemen om te helpen van Europa de wereldwijde innovatiegrootmacht te maken die het zou kunnen zijn. De EU-leiders hebben op 16 mei een informele bespreking gehouden in Sofia en zullen naar verwachting conclusies formuleren tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni aanstaande. Om bij te dragen aan Europa's mondiale leidersrol in innovatie heeft de Commissie op 7 juni het meest ambitieuze financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie tot dusver voorgesteld, Horizon Europa, met een voorgesteld budget van 100 miljard EUR voor de periode 2021-2027. Maar financiering door de EU alleen zal niet volstaan. Om onze Europese manier van leven aan te houden en te verbeteren, is een gezamenlijke inspanning van de publieke en de particuliere sector nodig.

Het Europees innovatiescorebord 2018: belangrijkste bevindingen

 • Zweden is wederom de innovatieleider binnen de EU, gevolgd door Denemarken, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, dat de groep van topinnovatoren dit jaar vervoegt. Duitsland zakt naar de groep van sterke innovatoren.

 Figure

Landenrangorde van het Europees innovatiescorebord 2018. Y-as: innovatieprestaties in 2017 (gekleurde kolommen), 2016 (horizontale streepjes) en 2010 (grijze kolommen) ten opzichte van het EU-gemiddelde in 2010 – totaal voor 27 indicatoren; X-as: EU-landen

 • Sinds 2010 zijn de innovatieprestaties van de EU gemiddeld met 5,8 % gestegen. In de laatste acht jaar zijn de innovatieprestaties in 18 EU-landen gestegen en in tien EU-landen gedaald. De prestaties zijn het sterkst toegenomen in Litouwen, Malta, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en het sterkst gedaald in Cyprus en Roemenië.

 • Op mondiaal niveau is de EU Canada, Japan en de Verenigde Staten aan het bijbenen. De EU behoudt haar voorsprong op China, maar deze wordt snel kleiner omdat China er bijna drie maal zo snel op vooruitgaat als de EU. Ten aanzien van Zuid-Korea bouwt de EU een achterstand op, maar in de komende jaren wordt een geleidelijke inhaalbeweging verwacht.

 • De EU-koplopers in specifieke vormen van innovatie zijn:

  • Denemarken – human resources en een innovatievriendelijk klimaat;

  • Luxemburg – aantrekkelijke onderzoekssystemen;

  • Frankrijk – financiering en steun;

  • Ierland – innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen en effect op de werkgelegenheid en de verkoop;

  • België – innovatieve netwerken en samenwerking.

 • De innovatieprestaties zijn vooral verbeterd op het gebied van breedbanddekking, human resources en de aantrekkelijkheid van onderzoekssystemen, met name middels internationale co-publicaties.

 • De openbare uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling als aandeel van het bbp liggen nog steeds onder het niveau van 2010.

 • In de komende twee jaar zullen de algemene innovatieprestaties van de EU naar verwachting met 6 % verbeteren.

Achtergrond

Ongeveer twee derde van de economische groei in Europa de afgelopen decennia werd gedreven door innovatie. Met maar 7 % van de wereldbevolking is Europa niet alleen goed voor 20 % van de wereldwijde O&O-investeringen en een derde van alle wetenschappelijke publicaties van hoge kwaliteit, het bekleedt bovendien een wereldwijd toonaangevende positie in industriële sectoren zoals farmaceutica, chemie, machinebouw en mode. Europa is ook sterk in het ondersteunen van innovatie via sleuteltechnologieën zoals fotonica en biotechnologie.

Maar Europa loopt ook achter in veel gebieden. Bedrijven in de EU geven minder uit aan innovatie dan hun concurrenten. Durfkapitaal blijft onderontwikkeld in Europa, waardoor ondernemingen uitwijken naar ecosystemen waar ze betere kansen hebben om snel te groeien. Overheidsinvesteringen blijven over de hele EU genomen onder het streefcijfer van 3 % van het bbp. De intensiteit van O&O is nog steeds ongelijk verdeeld over de regio's van de EU: investeringen en onderzoek blijven sterk geconcentreerd in West-Europa. En 40 % van de beroepsbevolking in Europa beschikt niet over de nodige digitale vaardigheden.

Het jaarlijks Europees innovatiescorebord geeft een vergelijkende beoordeling van de prestaties op het vlak van onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en een aantal derde landen. Het analyseert de relatief sterke en zwakke punten van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen en helpt landen na te gaan op welke gebieden zij hun inspanningen moeten concentreren om hun innovatieprestaties te stimuleren.

Meer informatie

IP/18/4223

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar