Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju 2018.: Europa mora ozbiljnije pristupiti inovacijama

Bruxelles, 22. lipnja 2018.

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju za 2018., koju je Komisija danas objavila, pokazuje da su rezultati EU-a u području inovacija sve bolji, ali je za globalnu konkurentnost Europe potrebno još više.

Komisija svake godine objavljuje komparativnu procjenu uspješnosti država članica u inovacijama i uspoređuje je s međunarodnim konkurentima. Na temelju tih podataka države članice i EU-u procjenjuju u kojim područjima trebaju više raditi.

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća dodala je: Ljestvica uspjeha za 2018. ponovno pokazuje da Europa obiluje talentom i poduzetničkim duhom, ali moramo poraditi na pretvaranju izvrsnosti u rezultate. EU, države članice, regije i industrija, uključujući naša brojna mala i srednja poduzeća, moraju surađivati kako bi se poboljšala učinkovitost gospodarstva, poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta i osigurao vodeći položaj Europe na globalnoj pozornici inovacija.

Povjerenik za istraživanja, znanost i inovacije Carlos Moedas dodao je: Ovo izdanje ljestvice uspjeha još jednom pokazuje da je Europa znanstveno jaka, no nedovoljno radi na inovacijama. U obnovljenom programu za istraživanje i inovacije navodi se niz mjera kojima će se Europa pretvoriti u globalnog predvodnika u području inovacija. Naši prijedlozi za Obzor Europe, novi program EU-a za istraživanja i inovacije, pospješit će kretanje inovacija uz vrijednosni lanac i podržati prepoznavanje i razvoj revolucionarnih inovacija.

Ovogodišnja Europska ljestvica uspjeha u inoviranju otkriva pozitivna kretanja u većini država EU-a, osobito u Malti, Nizozemskoj i Španjolskoj, sa Švedskom još uvijek na vodećem mjestu. EU dostiže glavne konkurente poput Kanade, Japana i SAD-a. Ali daljnje nadoknađivanje zaostatka i održavanje vodstva u odnosu na Kinu zahtijeva više ulaganja u razvoj europskog potencijala za inovacije.

Rezultati su u skladu s nedavnim Obnovljenim programom za istraživanje i inovacije Komisije, pozivom na brzo djelovanje namijenjenim čelnicima EU-a kako bi Europa ostvarila svoj potencijal i postala globalna inovacijska sila. Čelnici EU-a održali su neformalne rasprave 16. svibnja u Sofiji, a zaključci se očekuju tijekom zasjedanja Europskog vijeća 28. i 29. lipnja. Komisija je 7. lipnja, u svrhu dovođenja Europe na vodeći položaj u inovacijama, predložila najambiciozniji program financiranja istraživanja i inovacija u EU-u do sada, Obzor Europa, sa 100 milijardi EUR za razdoblje od 2021. do 2027. Ali financijska sredstva EU-a sama po sebi neće biti dovoljna. Da bi se europski način života održao i poboljšao, javni i privatni sektor moraju udružiti snage.

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju za 2018. najvažniji zaključci

 • Švedska je ponovno predvodnica u području inovacija u EU-u, a slijede je Danska, Finska, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina i Luksemburg, koji se ove godine prvi put našao među predvodnicima. Njemačka je skliznula u skupinu velikih inovatora.

 Figure

Poredak zemalja prema Europskoj ljestvici uspjeha u inoviranju za 2018. Os Y: uspješnost u području inovacija 2017. (stupci u boji), 2016. (vodoravne crtice) i 2010. (sivi stupci) u usporedbi s prosjekom EU-a 2010. – skup od 27 pokazatelja Os X: Države članice EU-a

 • U prosjeku se od 2010. uspješnost EU-a u području inovacija povećala za 5,8 postotnih bodova. Posljednjih osam godina uspješnost je porasla u 18 zemalja EU-a, a smanjila se u njih 10. Najviše se povećala u Litvi, Malti, Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, a najviše se smanjila u Cipru i Rumunjskoj.

 • Na svjetskoj razini EU sustiže Kanadu, Japan i SAD. EU prednjači u rezultatima u odnosu na Kinu, no ta se prednost brzo smanjuje jer je uspješnost Kine porasla gotovo tri puta više od EU-a. U odnosu na Južnu Koreju EU zaostaje, no u sljedećim se godinama očekuje sve manji razmak.

 • U određenim područjima inovacija sljedeće su zemlje vodeće u EU-u:

  • Danska – ljudski resursi i poticajno okruženje za inovacije

  • Luksemburg – privlačni istraživački sustavi

  • Finska – financije i potpora

  • Irska – ulaganje u mala i srednja poduzeća te učinci na zapošljavanje i prodaju

  • Belgija – povezanost i suradnja u području inovacija.

 • Uspješnost inovacija najviše se povećala u području raširenosti širokopojasne mreže, ljudskih resursa i privlačnosti istraživačkih sustava, a osobito međunarodnih zajedničkih publikacija.

 • Javna potrošnja na istraživanja i inovacije iskazana kao udio BDP-a i dalje je ispod razine iz 2010.

 • U iduće dvije godine očekuje se povećanje uspješnosti EU-a u području inovacija od 6 %.

Kontekst

Otprilike dvije trećine europskog gospodarskog rasta tijekom posljednjih desetljeća potaknuto je inovacijama. Iako u njoj živi svega 7 % svjetskog stanovništva, Europa ostvaruje 20 % svjetskog ulaganja u istraživanje i razvoj, objavljuje trećinu svih kvalitetnih znanstvenih publikacija te ima vodeći položaj u svijetu u industrijskim sektorima kao što su farmaceutski proizvodi, kemikalije, strojarstvo i moda. Europa uvelike podupire inovacije i putem ključnih razvojnih tehnologija kao što su fotonika i biotehnologija.

Međutim, Europa u mnogim područjima ipak zaostaje. Poduzeća iz EU-a troše manje na inovacije nego njihovi konkurenti. Poduzetnički kapital u Europi i dalje je nedovoljno razvijen, zbog čega se poduzeća sele u ekosustave u kojima imaju bolje prilike za brzi rast. Javna ulaganja diljem EU-a manja su od ciljanih 3 % BDP-a. Intenzitet istraživanja i razvoja neujednačen je među regijama EU-a te su ulaganja i istraživanje uvelike koncentrirani u zapadnoj Europi. Isto tako, 40 % radne snage u Europi nema potrebne digitalne vještine.

U godišnjoj Europskoj ljestvici uspjeha u inoviranju navedene su usporedne procjene uspješnosti istraživanja i inovacija zemalja EU-a i odabranih trećih zemalja. Analiziraju se prednosti i nedostaci nacionalnih sustava za istraživanje i inovacije te se zemljama pomaže da prepoznaju područja na koja se moraju usredotočiti kako bi bile uspješniji inovatori.

Više informacija

IP/18/4223

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar