Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske resultattavle for innovation 2018: Europa skal udvikle sin innovationsevne

Bruxelles, den 22. juni 2018

Kommissionens europæiske resultattavle for innovation 2018, som blev offentliggjort i dag, viser, at EU's innovationsresultater fortsat forbedres. Det er dog stadig nødvendigt at gøre en indsats for at sikre Europas globale konkurrenceevne.

Kommissionen offentliggør hvert år en sammenlignende vurdering af medlemsstaternes innovationsresultater, som sammenholdes med resultaterne for internationale konkurrenter. Ved hjælp af disse data kan medlemsstaterne, og EU som helhed, vurdere, på hvilke områder det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats.

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "Resultattavlen for 2018 viser endnu engang, at Europa råder over et væld af talenter og iværksættere, men vi skal yde en endnu større indsats for at gøre denne ekspertise til en succeshistorie. EU, medlemsstaterne, regionerne og industrien, herunder vores mange SMV'er, skal samarbejde om at øge vores økonomis allokativ effektivitet, gøre det indre marked mere velfungerende og bidrage til at sikre, at Europa forbliver blandt verdens førende, når det gælder innovation."

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, tilføjer: "Dette års resultattavle viser endnu engang, at Europa er stærkt, når det gælder videnskab, men halter bagefter, når det gælder innovation. Den fornyede dagsorden for forskning og innovation indeholder en række foranstaltninger med henblik på at sikre Europa en plads blandt verdens førende, når det gælder innovation. Med vores forslag til Horisont Europa, EU's næste forsknings- og innovationsprogram, fremmes innovationen sammen med hele værdikæden, og identificeringen og udviklingen af banebrydende innovationer støttes."

Dette års udgave af den europæiske resultattavle for innovation afslører en positiv tendens i de fleste EU-lande. Dette gælder navnlig Malta, Nederlandene og Spanien, og endnu engang er Sverige det førende innovationsland i EU. EU haler ind på vigtige konkurrenter som Canada, Japan og USA. Hvis vi skal reducere innovationsforskellene og EU fortsat skal kunne opvise bedre resultater end Kina, kræver det en fælles indsat for at udvikle Europas innovationspotentiale.

Resultaterne underbygger Kommissionens fornyede dagsorden for forskning og innovation – en opfordring til EU's ledere om at handle nu, således at Europa kan udnytte sit potentiale og udvikle sig til et globalt kraftcenter for innovation. EU's ledere havde den 16. maj i Sofia en uformel drøftelse, og det forventes, at de ved samlingen i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni udarbejder konklusioner. Som bidrag til at Europa kan opretholde sin globale førerposition inden for innovation fremsatte Kommissionen den 7. juni sit til dato mest ambitiøse forslag EU's finansieringsprogram for forskning og innovation, Horisont Europa, med et budget på 100 mia. EUR for 2021-2027. Men EU-midlerne er ikke i sig selv nok. Det er nødvendigt, at den offentlige og den private sektor yder en fælles indsats, hvis man skal opretholde og forbedre den europæiske levevis.

Den europæiske resultattavle for innovation 2018: De vigtigste resultater

 • Sverige er endnu en gang det førende innovationsland i EU efterfulgt af Danmark, Finland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Luxembourg, som i år for første gang er at finde i gruppen af førende innovationslande. Tyskland rykker ned i gruppen af innovationsstærke lande.

 Figure

Den europæiske resultattavle for innovation 2018 - landenes rangliste Y-akse: Innovationsresultater i 2017 (farvede søjler), 2016 (vandrette streger) og 2010 (lysegrå søjler) i forhold til EU-gennemsnittet i 2010 - i alt 27 indikatorer X-akse: EU-lande

 • I gennemsnit er EU's innovationsresultater blevet 5,8 procentpoint bedre siden 2010. I de sidste 8 år har man oplevet forbedrede innovationsresultater i 18 EU-lande og forværrede resultater i ti lande. De største stigninger har fundet sted i Litauen, Malta, Nederlandene og Det Forenede Kongerige, mens de største fald har fundet sted i Cypern og Rumænien.

 • På globalt plan er EU ved at hale ind på Canada, Japan og USA. EU er stadig foran Kina, men forspringet reduceres hurtigt, i takt med at Kina forbedrer sine resultater næsten tre gange så hurtigt som EU. EU sakker bagud i forhold til Sydkorea, men det forventes, at der vil ske en gradvis indhentning i de kommende år.

 • På udvalgte innovationsområder er følgende EU-lande førende:

  • Danmark - menneskelige ressourcer og innovationsvenligt miljø

  • Luxembourg – attraktive forskningssystemer

  • Frankrig – finansiering og støtte

  • Irland – innovation i SMV'er, beskæftigelsesmæssige konsekvenser og virkninger på salg

  • Belgien - innovationsforbindelser og -samarbejde

 • Innovationsresultaterne er forbedret mest inden for bredbåndsdækning, menneskelige ressourcer og attraktive forskningssystemer, især gennem internationale sampublikationer.

 • Offentlige FoU-udgifter angivet som en andel af BNP ligger stadig under niveauet fra 2010.

 • EU's generelle innovationsresultater forventes at blive forbedret med 6 % i løbet af de næste to år.

Baggrund

Cirka to tredjedele af Europas økonomiske vækst har i de seneste årtier været drevet af innovation. Med blot 7 % af verdens befolkning tegner Europa sig for 20 % af de globale investeringer i forskning og udvikling, fremstiller én tredjedel af alle videnskabelige publikationer af høj kvalitet og indtager på verdensplan en førende position for bl.a. lægemiddelindustrien, den kemiske industri, maskinindustrien og modeindustrien. Europa er også stærk, når det gælder støtte til innovation gennem centrale støtteteknologier, f.eks. fotonik og bioteknologi.

Men Europa er også bagud på mange områder. Virksomhederne i EU investerer mindre i innovation end deres konkurrenter. Venturekapital er fortsat underudviklet i Europa, hvilket resulterer i, at virksomheder flytter til økosystemer, hvor de har større chance for at vokse hurtigt. Offentlige investeringer i EU lever ikke op til forventningerne om målet om 3 % af BNP. FoU-intensiteten er fortsat meget ulige fordelt mellem EU's regioner, og investeringer og forskning er frem for alt koncentreret i Vesteuropa. Derudover har 40 % af arbejdsstyrken i Europa ikke de nødvendige digitale færdigheder.

Den årlige europæiske resultattavle for innovation indeholder en sammenlignende vurdering af resultaterne inden for forskning og innovation i de forskellige EU-lande og udvalgte tredjelande. Den analyserer relative styrker og svagheder i nationale forsknings- og innovationssystemer og hjælper landene med at vurdere de områder, hvor de skal koncentrere indsatsen for at forbedre deres innovationsresultater.

Flere oplysninger

IP/18/4223

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar