Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský srovnávací přehled inovací 2018: Evropa musí zvýšit svůj inovační náskok

Brusel 22. června 2018

Evropská komise dnes zveřejnila Evropský srovnávací přehled inovací 2018. Z něj plyne, že inovační výkonnost Evropské unie se sice průběžně zvyšuje, je však třeba dalšího úsilí, aby byla Evropa globálně konkurenceschopná.

Komise každý rok zveřejňuje srovnávací posouzení inovační výkonnosti členských států a porovnává ji s mezinárodní konkurencí. Tato data pomáhají členským státům i EU jako celku vyhodnotit, do kterých oblastí je třeba soustředit více úsilí.

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska uvedla: „Letošní srovnávací přehled znovu ukazuje, že Evropa oplývá talenty i podnikatelským duchem. Musíme ale tuto excelenci umět lépe přetavit v úspěch. EU, členské státy, regiony i průmysl, včetně mnoha malých a středních podniků, musí pracovat společně na zvyšování alokační efektivnosti naší ekonomiky, na zlepšování fungování vnitřního trhu a na tom, aby se Evropa v celosvětovém měřítku udržela na předním místě v oblasti inovací.“

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas k tomu dodal: „Toto vydání srovnávacího přehledu znovu ukazuje, že Evropa je silná ve vědě, ale zaostává v inovacích. Obnovená agenda pro výzkum a inovace stanoví řadu opatření pro to, aby se Evropa stala globálním inovačním lídrem. Naše návrhy pro Horizont Evropa, příští výzkumný a inovační program EU, urychlí inovace v celém hodnotovém řetězci a přispějí k rozpoznávání a rozvíjení průlomových inovací.“

Letošní vydání evropského srovnávacího přehledu inovací odhalilo pozitivní trend ve většině zemí EU, a zejména na Maltě, v Nizozemsku a Španělsku. Lídrem EU v oblasti inovací zůstává i nadále Švédsko. Svoje největší konkurenty – Kanadu, Japonsko a Spojené státy – Evropská unie dohání. Aby se jim však zcela vyrovnala a aby si udržela náskok před Čínou, bude zapotřebí usilovně pracovat na prohlubování inovačního potenciálu Evropy.

Tato zjištění podpírají Komisí nedávno představenou obnovenou agendu pro výzkum a inovace – výzvu lídrům EU, aby ihned začali pracovat na tom, aby se Evropa stala globálním tahounem inovací, jakým má potenciál se stát. Lídři EU na toto téma neformálně diskutovali 16. května v Sofii a své závěry by měli formulovat během zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června. Ve snaze přispět ke globální vůdčí úloze Evropy v oblasti inovací představila 7. června Evropská komise dosud nejambicióznější program EU pro financování výzkumu a inovací, Horizont Evropa. Na období let 2021 až 2027 se v něm počítá s podporou ve výši 100 miliard eur. Jen financování z EU však stačit nebude. Aby bylo možné udržet a dále zkvalitňovat evropský způsob života, je zapotřebí soustředěné úsilí veřejného i soukromého sektoru.

Evropský srovnávací přehled inovací 2018: hlavní zjištění

 • Lídrem v oblasti inovací v EU je opět Švédsko. Za ním následují Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Spojené království a letos poprvé se mezi nejlepší inovátory dostalo i Lucembursko. Německo se propadlo do skupiny silných inovátorů.

 Figure

Evropský srovnávací přehled inovací 2018 – žebříček zemí. Osa Y: inovační výkonnost v roce 2017 (barevné sloupce), 2016 (horizontální linky) a 2010 (šedé sloupce) ve srovnání s průměrem EU v roce 2010 – souhrn 27 ukazatelů; osa X: země EU.

 • Od roku 2010 vzrostla inovační výkonnost EU v průměru o 5,8 %. Za posledních osm let se inovační výkonnost zvýšila v 18 zemích EU, a v deseti naopak poklesla. Výkonnost se nejvíce zvýšila v Litvě, na Maltě, v Nizozemsku a ve Spojeném království. Na Kypru a v Rumunsku pak nejvíce poklesla.

 • V globálním měřítku dohání Evropská unie Kanadu, Japonsko a Spojené státy americké. Drží si náskok před Čínou, ale ten se rychle zmenšuje, jelikož Čína se zlepšuje téměř třikrát rychleji než EU. Za Jižní Koreou EU zaostává, ale v příštích letech by ji měla postupně dohnat.

 • Ve vybraných oblastech inovací jsou lídry EU tyto země:

  • Dánsko – lidské zdroje a prostředí příznivé pro inovace,

  • Lucembursko – atraktivní výzkumné systémy,

  • Francie – finance a podpora,

  • Irsko – inovace v malých a středních podnicích, dopady na zaměstnanost a dopady na prodej,

  • Belgie – propojení a spolupráce v oblasti inovací.

 • Inovační výkonnost se nejvíce zlepšila v oblasti rozšíření širokopásmového připojení, lidských zdrojů a přitažlivosti výzkumných systémů, zejména prostřednictvím společných mezinárodních publikací.

 • Veřejné výdaje na výzkum a vývoj vyjádřené jako podíl HDP setrvávají pod hodnotou z roku 2010.

 • V průběhu příštích dvou let se očekává růst celkové inovační výkonnosti EU o 6 %.

Souvislosti

Inovace byly v posledních desetiletích motorem přibližně dvou třetin hospodářského růstu Evropy. Z Evropy, kde žije pouhých 7 % světové populace, pochází 20 % celosvětových investic do výzkumu a vývoje a třetina všech špičkových vědeckých publikací. Evropa zaujímá světové prvenství v různých průmyslových odvětvích, například v oblasti léčiv, chemickém průmyslu, strojírenství a oděvním průmyslu a módě. Evropa také silně podporuje inovace prostřednictvím klíčových základních technologií, jako jsou fotonika a biotechnologie.

Evropa však v mnoha oblastech také zaostává. Podniky v EU vydávají na inovace méně než jejich konkurenti. V Evropě není příliš rozvinutý rizikový kapitál, což má za následek odcházení firem za ekosystémy, kde mají větší šanci rychle růst. Veřejné investice v celé EU zaostávají za cílem 3 % HDP. Intenzita výzkumu a vývoje v jednotlivých regionech EU je stále nevyrovnaná a investice a výzkum se silně koncentrují v západní Evropě. A 40 % pracujících v Evropě navíc nemá dostatečné digitální dovednosti.

Každoroční evropský srovnávací přehled inovací porovnává výzkumnou a inovační výkonnost zemí EU a vybraných třetích zemí. Analyzuje relativní silné a slabé stránky národních výzkumných a inovačních systémů a pomáhá jednotlivým zemím vyhodnocovat, do kterých oblastí by měly soustředit svoje úsilí ke zlepšení inovační výkonnosti.

Další informace

IP/18/4223

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar