Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU reageert op staal- en aluminiumheffingen van VS en neemt maatregelen om evenwicht te herstellen

Brussel, 20 juni 2018

De Europese Commissie heeft vandaag de verordening aangenomen waarbij evenwichtsherstellende maatregelen van de EU worden vastgesteld als antwoord op de invoerheffingen van de VS op staal en aluminium. De maatregelen gelden met onmiddellijke ingang voor een lijst van producten met een waarde van 2,8 miljard EUR en zullen op vrijdag 22 juni ingaan.

Bij de uit de VS ingevoerde producten waarop voortaan aan de grenzen van de EU een extra heffing zal worden toegepast, gaat het onder meer om staal- en aluminiumproducten, landbouwproducten en diverse andere producten. Met de instelling van deze heffingen oefent de EU de rechten uit die haar op grond van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn toegekend.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Dat het zo ver is gekomen, ligt niet aan ons. Maar na het eenzijdige en ongerechtvaardigde besluit van de VS om invoerheffingen voor staal en aluminium uit de EU in te stellen, bleef ons niets anders over. Wij kunnen niet zomaar accepteren dat de regels voor de internationale handel, die wij in de loop der jaren samen met onze Amerikaanse partners hebben opgesteld, worden overtreden. Onze reactie is weloverwogen, proportioneel en volledig in overeenstemming met de regels van de WTO. Wanneer de VS hun invoerrechten afschaffen, zullen wij dat vanzelfsprekend ook met onze maatregelen doen."

De aankondiging van vandaag volgt op de kennisgeving van de volledige lijst aan de WTO en de goedkeuring ervan door het college van commissarissen op 6 juni, nadat de VS ertoe zijn overgegaan de tarieven op producten van staal en aluminium uit de EU onverkort toe te passen. De EU-lidstaten hebben zich unaniem achter deze aanpak geschaard.

De EU neemt de waarde van haar uitvoer van staal- en aluminiumproducten die door de Amerikaanse maatregelen worden getroffen als uitgangspunt om het evenwicht in het bilaterale handelsverkeer met de VS te herstellen. Deze uitvoer is goed voor 6,4 miljard EUR. Voor 2,8 miljard EUR aan uitvoer zal de EU onmiddellijk evenwichtsherstellende maatregelen treffen. Voor de resterende 3,6 miljard EUR zal dit in een later stadium gebeuren, dat wil zeggen over drie jaar of, indien dat eerder is, na een positieve uitspraak in het kader van de WTO-geschillenbeslechtingsprocedure.

De evenwichtsherstellende maatregelen van de EU zullen zolang van kracht blijven als de VS hun maatregelen toepassen, wat in overeenstemming is met de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen en de wettelijke voorschriften van de EU.

De uitvoeringsverordening, die morgen wordt gepubliceerd en op vrijdag in werking zal treden, geeft een opsomming van de producten en het bijbehorende niveau van de invoerrechten die nu en eventueel in de toekomst moeten worden toegepast.

Op de lijst staan dezelfde producten vermeld als op de lijst van de vorige uitvoeringsverordening van 16 mei; laatstbedoelde lijst is op 18 mei ter kennis van de WTO gebracht.

Achtergrond

Het vandaag genomen besluit maakt deel uit van de drieledige respons die de Europese Commissie eerder dit jaar heeft toegelicht. Hieronder vallen ook de WTO-procedure die op 1 juni tegen de VS is ingeleid en vrijwaringsmaatregelen ter bescherming van de Europese markt tegen verstoringen die het gevolg zijn van de verlegging van het handelsverkeer in staal dat anders naar de markt van de VS zou zijn gegaan. Een vrijwaringsonderzoek is op 26 maart van start gegaan. De Commissie heeft negen maanden de tijd om te besluiten of vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Een dergelijk besluit zou nog vóór de zomer genomen kunnen worden als op basis van het onderzoek blijkt dat snelle actie geboden is. Voor de invoer van aluminium heeft de Commissie een systeem voor toezicht opgezet, om voorbereid te zijn voor het geval dat in die sector actie moet worden ondernomen.

Meer informatie:

Lijst van producten waarvoor evenwichtsherstellende maatregelen gelden

Reactie van de Commissie van 1 juni, nadat de VS invoerrechten hebben ingesteld

 

IP/18/4220

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar